Elementor #57

โลกของธุรกิจคนที่มี

“Information” มากที่สุด คือ “ ผู้ชนะ

NEXT GENERATION
OF CONSULTING

ที่ปรึกษาธุรกิจ สร้างแบรนด์ สร้างยอดขาย
ขยายธุรกิจ เข้าตลาดโมเดิร์นเทรด โฆษณาออนไลน์
พัฒนาเทคโนโลยี และการออกแบบดีไซน์

NEXT GENERATION
OF CONSULTING

ที่ปรึกษาธุรกิจ สร้างแบรนด์ สร้างยอดขาย
ขยายธุรกิจ เข้าตลาดโมเดิร์นเทรด โฆษณาออนไลน์
พัฒนาเทคโนโลยี และการออกแบบดีไซน์

NEXT GENERATION
OF CONSULTING

ที่ปรึกษาธุรกิจ สร้างแบรนด์ สร้างยอดขาย
ขยายธุรกิจ เข้าตลาดโมเดิร์นเทรด โฆษณาออนไลน์
พัฒนาเทคโนโลยี และการออกแบบดีไซน์

NEXT GENERATION
OF CONSULTING

ที่ปรึกษาธุรกิจ สร้างแบรนด์ สร้างยอดขาย
ขยายธุรกิจ เข้าตลาดโมเดิร์นเทรด โฆษณาออนไลน์
พัฒนาเทคโนโลยี และการออกแบบดีไซน์

Slider

WHO WE ARE

BUSINESS CONSULTANT & INCUBATION

            Survey market (Thailand) เป็นบริษัทในเครือบริษัท รีเสิรซเชอร์ (ประเทศไทย) จำกัด : ซึ่งเป็นผู้นำทางด้านวิจัย บริการวิจัยแบบครบวงจรโดยสาขาอุตสาหกรรมผู้สูงอายุ อุตสาหกรรมสุขภาพและโรงพยาบาล อุตสาหกรรมความงาม อุตสาหกรรมการเงินและธนาคาร โดยผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านต่างๆ ที่พร้อมให้ความช่วยเหลือ ให้คำแนะนำทางด้านวิจัย ด้วยผลงานที่มีคุณภาพทำให้บริษัทของเราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในไทยและต่างประเทศเป็นจำนวนมาก โดยในปัจจุบัน Survey market (Thailand) ได้ดูแลลูกค้าทั้งทางด้านภาครัฐ เอกชนและบุคคลทั่วไป มาแล้วมากกว่า 1000 โปรเจค เป็นที่ประจักษ์ได้ดีว่า Survey market (Thailand) มีความพร้อมที่จะดูแลท่านและทำให้งานวิจัยของท่านสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยที่ท่านเองสามารถนำผลที่ได้จากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

วิจัยการตลาดสำคัญอย่างไร

ช่วยให้คุณมองเห็นโอกาสในการลงทุน

ใช้ประกอบการตัดสินใจในการแก้ปัญหาทางธุรกิจ

ช่วยกำหนดแผนการตลาดในอนาคต

วิจัยการตลาดแล้วได้อะไร

1. เข้าใจตลาดในปัจจุบันและรู้ทันคู่แข่ง เพื่อก้าวขึ้นเป็นผู้นำตลาดตัวจริง

2. เข้าใจธุรกิจเพื่อหาจุดอ่อนและหาวิธีลดจุดอ่อนเพื่อพัฒนาธุรกิจให้เติบโต

3. เข้าถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า  เพื่อผลิตสินค้าและบริการที่ตรงใจที่สุด

4. เข้าใกล้ลูกค้ามากขึ้นและนำไปสู่การพัฒนาสินค้าและบริการที่ดีและคุ้มค่าที่สุด

ตัวอย่างงานวิจัยที่เราทำให้คุณได้

1. สำรวจส่วนแบ่งทางการตลาด
Market Share Research

การรู้ทันคู่แข่ง รู้ส่วนแบ่งการตลาด คือหนทางประเมินสถานการณ์ของแบรนด์ที่ดีที่สุด

2. สำรวจความพึงพอใจของผู้บริโภค
Consumer Satisfaction Research

ความรู้สึกที่แท้จริงของผู้บริโภคคือตัวแปรที่จะช่วยปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ตรงใจลูกค้ามากที่สุด

3. สำรวจพฤติกรรมของผู้บริโภค
Consumer Behavior Research

พฤติกรรมของผู้บริโภคเป็นกุญแจสำคัญที่สุดในการพัฒนาสินค้าและบริการ

4. นักช็อปปริศนา Mystery Shopper

การแฝงตัวเข้าไปเป็นลูกค้า ทำให้เห็นมุมมองของผู้บริโภคที่มีต่อธุรกิจอย่างแท้จริง

บริการของเรา