ข่าวสาร

Uncategorized
admin

5 เทคนิคในการสร้าง Brand ที่ตราตรึงใจลูกค้า

การสร้างแบรนด์จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากในการที่จะทำให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเลือกแบรนด์ที่สร้างความสัมพ

Read More »
Uncategorized
admin

5 เทคนิคการสร้างและตรวจสอบเครื่องมือ

ในโลกยุคดิจิตอลที่เราสามารถหาคำตอบได้เพียงแค่ปลายนิ้วคลิกแต่กลับเป็นเรื่องยากในการค้นหาความต้องการที

Read More »
Uncategorized
admin

3 วิธีเบสิค ที่จะนำพาให้ธุรกิจเหนือกว่าคู่แข่ง

การมี คู่แข่ง นับเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจ แต่ถึงแม้ว่าคู่แข่งจะน่ากลัวสักเพียงไหน หากเตรียมควา

Read More »
Uncategorized
admin

วันนี้มี 5 ขั้นในการปั้นแผนการตลาดอย่างง่าย ๆ มานำเสนอครับ

1.รู้เขารู้เราก่อนอื่นเลยคุณต้องรู้ก่อนว่าสินค้าและบริการของคุณคืออะไร เหนือกว่าคู่แข่งตรงไหน เพื่อจ

Read More »
Uncategorized
admin

หากคุณเริ่มต้นทำธุรกิจ หรือทำธุรกิจมานานแล้ว คุณจะทำอย่างไรให้ชนะคู่แข่ง?

ส่วนใหญ่คนทำธุรกิจจะมีนักการตลาด ในการจัดโปรโมชั่น หรือจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้สินค้าและบริการ สามา

Read More »
Uncategorized
admin

เทคนิคการ Spy คู่แข่ง

วิธีแรก : คือสัมภาษณ์เริ่มจากการเฟ้นหา ลูกค้าตัวจริงของคู่แข่งขันหลักที่คุณสนใจ แล้วสัมภาษณ์แบบเจาะล

Read More »
Uncategorized
admin

การวิเคราะห์คู่แข่ง ( อย่างง่าย ) ในธุรกิจอสังหาฯ

การที่เรารู้จักวิเคราะห์คู่แข่ง มีส่วนช่วยในการสร้างโอกาสให้กับธุรกิจของเราเป็นอย่างมากเลยนะครับ สำห

Read More »
Uncategorized
admin

5 หลักการ วิเคราะห์ธุรกิจ สู่ยอดขายหลักล้านบนโลกออนไลน์

การวิเคราะห์ ถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้ธุรกิจเดินหน้าไปสู่เป้าหมายได้อย่างถูกต้องและมั่นคง หากเรา

Read More »
Uncategorized
admin

การเขียนแผนธุรกิจ

การเขียนแผนธุรกิจคือ การถ่ายทอดความคิดเป็นตัวหนังสือ ตัวเลข กร๊าฟ และแผนภาพ ในกิจกรรมที่ทำแล้วเกิดผล

Read More »
Uncategorized
admin

4 เทคนิตการวิเคราะห์ความเป็นได้ทางการเงิน Finance analysis

1.กำไรต่อหน่วยเบื้องต้นเป็นตัวเลขง่าย ๆ ที่เราต้องรู้ก่อนเลยว่าขายครั้งนี้มีกำไรไหม สูตรเบื้องต้นที่

Read More »
Uncategorized
admin

ทดสอบผลิตภัณฑ์

1.เลือกสถานที่ในการทดสอบผลิตภัณฑ์การทดสอบผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่จะใช้สถานที่ที่เป็นศูนย์กลาง หรือที่บ้านขอ

Read More »
Uncategorized
admin

3 ระดับของการวิเคราะห์ธุรกิจ SMEs (Business Analysis)

ในการทำธุรกิจเราจะต้องมีการเตรียมความพร้อมก่อนการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจ กระบวนการวิเคราะห์ป

Read More »
Uncategorized
admin

BAB สูตรสำเร็จการสร้าง Story Telling สูตรการเล่าเรื่อง Before (ก่อน)

แสดงให้ผู้อ่านรับรู้ถึงปัญหา นำเสนอผู้ชมด้วยปัญหาที่แบรนด์สามารถช่วยเหลือแก้ไขได้ เพื่อให้ผู้อ่านเห็

Read More »
Uncategorized
admin

Consumer Review

ที่ผู้ประกอบการ SME ควรรู้ไว้สำหรับยุคดิจิตอลในปัจจุบันได้เพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้บริโภคในการเลือ

Read More »
Uncategorized
admin

วัดผลลัพธ์

11 ขั้นตอน สร้างแผนการตลาดด้วย Social Media Marketing ให้ธุรกิจเติบโต ทำความเข้าใจว่าลูกค้าตัดสินใจซ

Read More »

ความสำคัญของการวิจัยตลาดสำหรับการจัดทำแผนธุรกิจ

กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ตีความและรายงานผลการวิจัยในเรื่องที่ต้องการศึกษาอย่างมีหลักการ ต

Read More »
Uncategorized
admin

การทำแผนการตลาดเป็นสิ่งที่สำคัญมากของแผนธุรกิจ

การทำแผนการตลาดเป็นสิ่งที่สำคัญมากของแผนธุรกิจ เพราะการวางแผนการตลาดที่ดี และสามารถนำไปปฎิบัติได้จริ

Read More »
Uncategorized
admin

เศรษฐกิจโลกในยุคดิจิทัลทำให้เกิดคอนเทนต์มากมายมหาศาล

เศรษฐกิจโลกในยุคดิจิทัลทำให้เกิดคอนเทนต์มากมายมหาศาล รวมทั้งการต่อสู้เพื่อแย่งชิงไอเดียและส่วนแบ่งกา

Read More »
Uncategorized
admin

แผนธุรกิจที่ดี เมื่ออ่าานแล้วจะต้องตอบคําถามเหล่านี้ได้

การก่อตั้งธุรกิจเป็นรูปร่างชัดเจนขนาดไหน เสร็จสมบูรณ์แล้วหรือยัง ธุรกิจนี้นำลงทุนหรือไม่ ธุรกิจมีแนว

Read More »
Uncategorized
admin

6สิ่งที่แผนธุรกิจต้องมีขอสินเชื่อธนาคาร

ในทุกๆปี เจ้าของธุรกิจและทีมงาน ต้องร่วมกันจัดทำแผนธุรกิจประจำปี เพื่อให้ทุกคนในองค์กรรับทราบเป้าหมา

Read More »
Uncategorized
admin

4สูตรสำเร็จในการสร้างการจดจำตราสินค้า (Brand name dominance)

การที่ผู้บริโภคสามารถระลึกถึงตราสินค้าใดตราสินค้าหนึ่งได้เพียง ตราสินค้าเดียวในประเภทสินค้านั้นๆ โดย

Read More »
Uncategorized
admin

แนะนำ 3 เครื่องมือ สร้างแบบสอบถามออนไลน์ฟรี ในยุคดิจิทัล

แนะนำ 3 เครื่องมือ สร้างแบบสอบถามออนไลน์ฟรี ในยุคดิจิทัล ต้องยอมรับว่าแบบสอบถามออนไลน์เป็นวิธีที่ดีใ

Read More »
Uncategorized
admin

ทำความเข้าใจกับ Marketing Audit นำองค์กรสู่การเติบโตมากยิ่งขึ้นได้อย่างไร

Marketing Audit หรือ การวิเคราะห์การทำการตลาด มีความสำคัญอย่างมาก โดยช่วยให้นักการตลาดเข้าใจถึงผลและ

Read More »
Uncategorized
admin

การวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพการผลิตของภาคเกษตรกรของไทย

ศึกษาพื้นที่ที่ใช้ทำการเกษตรในภาคกลางของประเทศไทย จำนวนประชากรที่อยู่ในภาคเกษตร ปุ๋ยที่ใช้ ใช้ตัวแปร

Read More »
Uncategorized
admin

รัฐบาลไทย

แก้ไขปัญหาความยากจนแบบชี้เป้า เนคเทค พัฒนาต่อยอดระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai Peo

Read More »
Uncategorized
admin

ธุรกิจ Food Delivery

จึงเป็นประเทศที่ใช้บริการ Food delivery มากที่สุดคิดเป็นมูลค่าประมาณ 37,000 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ ในปี ค

Read More »
Uncategorized
admin

ผู้เชี่ยวชาญ HR “ดร.ธิติมา ไชยมงคล” ห่วงปัญหาทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล

ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เตือนผู้บริหาร และเจ้าของธุรกิจต้องรีบปรับตัว เตรียมพร้อมรับม

Read More »
Uncategorized
admin

การแข็งค่าของค่าเงินบาท

วันสุดท้ายของปี 2562 ค่าเงินบาทแข็งตัวมากที่สุด ในรอบ 6 ปี อยู่ที่ระดับ 29.9 บาทต่อดอลล่าร์สหรัฐ การ

Read More »