ข่าวสาร

“การเป็นอัจฉริยะประกอบด้วยแรงบันดาลใจ 1% และหยาดเหงื่ออีก 99%”

“การเป็นอัจฉริยะประกอบด้วยแรงบันดาลใจ 1% และหยาดเหงื่ออีก 99%”

(โทมัส อัลวา เอดิสัน) 

คุณคิดว่าคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นคนโชคดีหรือมีพรสวรรค์หรือเปล่า ถ้าคุณคิดเช่นนั้นคุณกำลังคิดผิด และไม่น่าแปลกใจเลยว่าทำไมคุณยังย่ำอยู่กับที่

เพราะแท้จริงแล้วคุณสมบัติที่คนประสบความสำเร็จมีเหมือนกัน คือ “ความพยายาม”  ถ้าไม่เชื่อคุณก็ลองไปอ่านชีวประวัติของคนที่ประสบความสำเร็จอย่าง J.K. Rowling, Walter Elias Disney, Steve Jobs และคนอื่นๆ ดูสิ

แล้วคุณจะพบว่ากว่าที่พวกเขาจะพบกับความสำเร็จอันหอมหวาน ชีวิตล้วนต้องผ่านอุปสรรคอันขมขื่นมาแล้วทั้งสิ้น  

ดังนั้น จงท่องจำให้ขึ้นใจว่า “ความสำเร็จไม่มีสูตรสำเร็จ”  หากคุณต้องการได้มา คุณต้องทุ่มเททำงานอย่างหนัก

และอย่าปล่อยให้อุปสรรคเล็กๆ น้อยๆ มาบั่นทอนความฝันอันยิ่งใหญ่ของคุณนะ แต่จงใช้มันเป็นเครื่องมือที่ทำให้คุณแข็งแกร่ง และพัฒนาไปมากกว่าเดิม

เชื่อว่าถ้าคุณพยายามมากพอ ประตูแห่งชัยชนะก็จะเปิดรับคุณ 

Share this post

Tag : #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect #DataCollection #PrimaryResearch #FieldSurvey #เก็บแบบสอบถาม #รับจ้างเก็บแบบสอบถาม #วิจัยตลาด #รับทำแบบสัมภาษณ์ (In-deep Interview) #ทำFocus Group ระดับป.โทและดุษฎีนิพนธ์ #รับเก็บแบบสอบถาม (Questionaire) #หน่วยงานรัฐ #เอกชน #นักศึกษา #รับสำรวจตลาด #วิจัยตลาด #สอบถามข้อมูลร้านค้าหรือการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค #รับจัดEvent #แผนการตลาด #แผนธุรกิจ #กรุงเทพ #ต่างจังหวัด #รับคีย์ข้อมูล ทั้งในหน่วยงานรัฐและเอกชน #ห้างร้านต่างๆ #เก็บข้อมูลทางสถิติ ทางบัญชี #จัดทำระบบข้อมูลอย่างสมบูรณ์ #รับวิเคราะห์ #รับประมวลผล #ทางสถิติ ที่เป็นทั้ง #สถิติพื้นฐาน #หาค่าเฉลี่ย (mean) #หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) #หาค่าเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุด (Min-Max Variable) #รับทดสอบสมมติฐานทางสถิติ เช่น T-Test, Anova Correlation Regresstion หรืออื่นๆ #รับทดสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ เช่น #หาค่าความเที่ยงตรง (Validity) #ความเชื่อมั่น (Reliability) #ความยากง่าย (Difficulty) #อำนาจจำแนก (Discrimination) #ความเป็นปรนัย (Objectivity) #รับทำหรือใช้โปรแกรมทางสถิติอันได้แก่ โปรแกรม #รับทำ SPSS SAS Eview MINI-tab M-stat Endnote SAS Statt View Graph Prism ,โปรแกรม R, LISREL, Mathcad, MedCalc, MINITAB, MS-EXCEL, STATA, S-PLUS และอื่นๆ #รับทำ presentation  #รับทำ Powerpoint #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect