ข่าวสาร

ก่อนทำ Data Analysis จะต้องรู้อะไรบ้าง

ก่อนทำ Data Analysis จะต้องรู้อะไรบ้าง

ปัจจุบันนี้ Data analysis เป็นเรื่องที่สำคัญในทุกองค์กร ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการทำ research และการวิเคราะห์ธุรกิจ การทำการตลาด หรือการทำนายกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ขึ้นมา การทำงานร่วมกับคนที่ทำงานเกี่ยวกับ Data analysis โดยเฉพาะ data scientist ให้ได้มีประสิทธิภาพนั้น เป็นกระบวนการสำคัญอย่างมากที่จะทำให้ได้ผลที่ต้องการออกมาได้ มีประสิทธิภาพสูงที่สุด การเข้าใจกระบวนการทำงานของ data scientist และกระบวนการคิดของทีม data scientist นั้นจึงมีความสำคัญที่จะทำให้การทำงานนั้นราบรื่นขึ้นมาได้

Data Scientist นั้นทำงานด้วยความรับผิดชอบที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการเข้าใจปัญหา แปลปัญหาเหล่านั้น หาทางแก้ไขปัญหา การวางแผน และเป็นทั้ง software engineer และ project manager ในงานตัวเองอีกด้วย ทำให้ Data Scientist ต้องจัดการงานหลายๆ รูปแบบออกมา นอกจากนี้ความรับผิดชอบของงานนั้นยังเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ อีกด้วยในทุกวันนี้ แม้ว่าเป้าหมายงานหลักของ Data Scientist นั้นจะเป็นเรื่องการวิเคราะห์ และผลของการวิเคราะห์นั้นคืออะไรก็ตาม เพื่อที่จะทำให้สามารถทำงานร่วมกับ data scientist ให้ได้ดี เราจะต้องรู้เรื่องเหล่านี้คือ

1. Communication͏ Plan͏ ที่ชัดเจน การมี Communication͏ Plan͏ ที่ชัดเจนและจำกัดขอบเขตการทำงานว่าจะประสานงานกันแบบไหนจะช่วยย่นระยะเวลาการทำงานลงอย่างมาก เช่นการไม่มีประชุมที่ไม่จำเป็น จนถึงการมี project record ที่ทำให้ตามงานได้ว่า งานไปถึงไหนโดยไม่ต้องไม่เรียกคุยกัน

2. Open Communication การคุยที่ทำให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการทำงานได้ ทำให้การทำงานนั้นร่วมมือกัน หรือได้คุยแลกเปลี่ยนปัญหา และมุมมองการทำงานที่ไม่ตรงกันอีกด้วยออกมา นอกจากนี้ยังสร้างความเข้าใจในเรื่อง Termin͏ology ที่อาจจะเข้าใจไม่ตรงกันได้ด้วยในระหว่างการทำงาน

3. Creative Communication ให้ทีมเริ่มใช้งาน diagrams, screenshots, process descriptions หรือสรุปผลทางสถิติออกมา เพื่อทำให้ความเข้าใจตรงกันได้ และเน้นคุยในภาพกว้างมากกว่าการลงรายละเอียด เพื่อให้ทุกคนสามารถร่วมแสดงความคิดเห็น หรือถามได้อย่างอิสระ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกได้

4. Clear͏ Timeline มีเวลาการทำงานที่ชัดเจน ว่าจะต้องทำอะไรถึงเมื่อไหร่ เป้าหมายจะต้องเสร็จเมื่อไหร่ จะช่วยให้การทำงานอยู่ในความคาดหวังที่ถูกต้องระหว่างทีมด้วยกัน ทำให้ทีมรู้ว่าระยะเวลาการทำงานนี้คือเป็นที่ตกลงกัน

5. หลีกเลี่ยงไอเดียบรรเจิด การมีไอเดียบรรเจิดในบางครั้งก็ดี แต่ถ้ามาในรูปแบบเป้าหมายใหม่ที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำงาน จะทำให้การทำงานนั้นผิดพลาดได้ทันที หรือไอเดียใหม่ที่เกิดขึ้นไม่เข้ากับเป้าหมายที่วางเอาไว้ได้

6. วางแผนให้ดี กระบวนการทำงานที่ดีระหว่างทีม คือการวางแผนที่ดี และเข้าใจในแต่ละกระบวนการของแผนว่าจะมีอะไรที่เกิดขึ้นบ้าง ว่าจะมีงานไหนที่จะแชร์กันออกมา และส่งต่อแผนงานต่าง ๆ กันยังไง จะทำให้กระบวนการต่างๆ นั้นไม่ติดขัดระหว่างการทำงาน นอกจากนี้ทีมที่รับทำงานต่อจาก data scientist ควรมีทักษะที่จะเอา Data ไปใช้ต่อ อ่านต่อได้ โดยไม่ต้องกลับมาหา data scientist

7. Document Everything ควรบันทึกเอกสารการทำงานทุกอย่างเอาไว้ หรือทำ Document การใช้งานต่าง ๆ เอาไว้ เพื่อทำให้คนที่ทำงานต่าง ๆ เข้ามาอ่าน ทำความเข้าใจในรายละเอียด และยังไว้ใช้งานในการทำงานอื่น ๆ ต่อได้อีกด้วย

8. Share Knowledge  สิ่งหนึ่งที่จะทำให้การทำงานร่วมกับ data scientist ได้ดีคือการที่สามารถแชร์ความรู้ต่างๆ ร่วมกัน ทำให้คนมีความรู้เพิ่มขึ้นในการทำงาน และเห็นมุมมองของการทำงานของกันและกัน ที่จะสามารถช่วยแบ่งเบาปัญหา หรือช่วยจัดการทำให้งานราบรื่นได้อีกด้วย

9. ยินดีกับทีมเมื่อจบงาน สิ่งหนึ่งที่จะทำให้งานนั้นราบรื่นได้ คือการที่เห็นคุณค่าของคนทำงานทั้งหมด ว่าได้ทำงานอะไรไป ไม่ว่าจะสำเร็จ หรือไม่สำเร็จ ก็ตาม การที่เห็นคุณค่าของการทำงานของทีม ทำให้ทีมนั้นรู้สึกว่างานตัวเองมีความสำคัญ และคนอื่นก็ให้ความสำคัญกับ data scientist ด้วย ไม่ใช่แค่แผนกที่วิเคราะห์ข้อมูลให้คนอื่น จนทำให้ตัวเอง Burn out ไป

ด้วยเหตุนี้กระบวนการทำงานที่สามารถช่วย data scientist ในการทำงานให้ง่ายขึ้น จึงมีความจำเป็นอย่างมาก เพราะจะทำให้ data scientist นั้นสามารถใช้เวลาไปกับส่วนสำคัญของงานได้ ทำให้มี Productivity ที่ดี และได้ทำงานที่มีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังทำให้ความสัมพันธ์ของทีมนั้นดีขึ้นอีกด้วย

ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.marketingoops.com

💡คิดถึงงานวิจัย คิดถึง Survey Market Thailand นะคะ 

.

.

🎯 สนใจทำวิจัยการตลาด ติดต่อ หรือ ปรึกษาเราได้ตามช่องทางด้านล่างนี้นะคะ :

📱Tel : คุณเรด 065-387-5499 / คุณปลา 096-140-4854 

💬 Line :  https://lin.ee/1WIknkQ

✉️ Email : surveymarketthailand@gmail.com

🌐 Website : https://surveymarketthailand.co.th

#วิจัยออนไลน์ #วิจัยการตลาด #บริการด้านวิจัยตลาด #รับทำวิจัยภาคสนาม

#รับแผนการตลาด #บริการการตลาดออนไลน์ #การตลาดออนไลน์ #Surveymarket

#Businessplan2023 #รับทำการตลาดออนไลน์ #วิจัยปโท #โปรเจ็คจบ #งานวิจัย #วิจัยจบ #รับทำวิจัย #ปริญญาโท

Share this post

Tag : #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect #DataCollection #PrimaryResearch #FieldSurvey #เก็บแบบสอบถาม #รับจ้างเก็บแบบสอบถาม #วิจัยตลาด #รับทำแบบสัมภาษณ์ (In-deep Interview) #ทำFocus Group ระดับป.โทและดุษฎีนิพนธ์ #รับเก็บแบบสอบถาม (Questionaire) #หน่วยงานรัฐ #เอกชน #นักศึกษา #รับสำรวจตลาด #วิจัยตลาด #สอบถามข้อมูลร้านค้าหรือการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค #รับจัดEvent #แผนการตลาด #แผนธุรกิจ #กรุงเทพ #ต่างจังหวัด #รับคีย์ข้อมูล ทั้งในหน่วยงานรัฐและเอกชน #ห้างร้านต่างๆ #เก็บข้อมูลทางสถิติ ทางบัญชี #จัดทำระบบข้อมูลอย่างสมบูรณ์ #รับวิเคราะห์ #รับประมวลผล #ทางสถิติ ที่เป็นทั้ง #สถิติพื้นฐาน #หาค่าเฉลี่ย (mean) #หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) #หาค่าเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุด (Min-Max Variable) #รับทดสอบสมมติฐานทางสถิติ เช่น T-Test, Anova Correlation Regresstion หรืออื่นๆ #รับทดสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ เช่น #หาค่าความเที่ยงตรง (Validity) #ความเชื่อมั่น (Reliability) #ความยากง่าย (Difficulty) #อำนาจจำแนก (Discrimination) #ความเป็นปรนัย (Objectivity) #รับทำหรือใช้โปรแกรมทางสถิติอันได้แก่ โปรแกรม #รับทำ SPSS SAS Eview MINI-tab M-stat Endnote SAS Statt View Graph Prism ,โปรแกรม R, LISREL, Mathcad, MedCalc, MINITAB, MS-EXCEL, STATA, S-PLUS และอื่นๆ #รับทำ presentation  #รับทำ Powerpoint #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect