ข่าวสาร

ขั้นตอนง่าย ๆ ต่อ พรบ.

ขั้นตอนง่าย ๆ ต่อ พรบ.

บอกหมด! ทุกขั้นตอน 

ต่อพรบ.รถยนต์ใช้อะไรบ้าง ?

ก่อนที่จะไปต่อพ.ร.บ. รถยนต์ เรามาดูกันก่อนว่าการต่อพรบ.รถยนต์ใช้อะไรบ้าง จะได้เตรียมเอกสารและสิ่งที่สำคัญไปให้ครบถ้วน รับรองว่าไม่เสียเวลาอย่างแน่นอน!

https://shorturl.asia/PcV5x

ต่อพรบ.รถยนต์ ที่ไหนได้บ้าง ? 

หลังจากที่เราเตรียมเอกสารและสิ่งสำคัญเพื่อใช้ในการ ต่อพรบ.รถยนต์ ต่อไปสำหรับมือใหม่หรือผู้ที่พึ่งเคยต่อพรบ.รถยนต์ เป็นครั้งแรกเรามาดูกันว่าสามารถไป ต่อพรบ.รถยนต์ ได้ที่ไหนบ้าง ?

Share this post

Tag : #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect #DataCollection #PrimaryResearch #FieldSurvey #เก็บแบบสอบถาม #รับจ้างเก็บแบบสอบถาม #วิจัยตลาด #รับทำแบบสัมภาษณ์ (In-deep Interview) #ทำFocus Group ระดับป.โทและดุษฎีนิพนธ์ #รับเก็บแบบสอบถาม (Questionaire) #หน่วยงานรัฐ #เอกชน #นักศึกษา #รับสำรวจตลาด #วิจัยตลาด #สอบถามข้อมูลร้านค้าหรือการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค #รับจัดEvent #แผนการตลาด #แผนธุรกิจ #กรุงเทพ #ต่างจังหวัด #รับคีย์ข้อมูล ทั้งในหน่วยงานรัฐและเอกชน #ห้างร้านต่างๆ #เก็บข้อมูลทางสถิติ ทางบัญชี #จัดทำระบบข้อมูลอย่างสมบูรณ์ #รับวิเคราะห์ #รับประมวลผล #ทางสถิติ ที่เป็นทั้ง #สถิติพื้นฐาน #หาค่าเฉลี่ย (mean) #หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) #หาค่าเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุด (Min-Max Variable) #รับทดสอบสมมติฐานทางสถิติ เช่น T-Test, Anova Correlation Regresstion หรืออื่นๆ #รับทดสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ เช่น #หาค่าความเที่ยงตรง (Validity) #ความเชื่อมั่น (Reliability) #ความยากง่าย (Difficulty) #อำนาจจำแนก (Discrimination) #ความเป็นปรนัย (Objectivity) #รับทำหรือใช้โปรแกรมทางสถิติอันได้แก่ โปรแกรม #รับทำ SPSS SAS Eview MINI-tab M-stat Endnote SAS Statt View Graph Prism ,โปรแกรม R, LISREL, Mathcad, MedCalc, MINITAB, MS-EXCEL, STATA, S-PLUS และอื่นๆ #รับทำ presentation  #รับทำ Powerpoint #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect