ข่าวสาร

ทะเบียนบ้านเล่มน้ำเงิน vs เล่มเหลือง ต่างกันอย่างไร

ทะเบียนบ้านเล่มน้ำเงิน vs เล่มเหลือง ต่างกันอย่างไร

ทะเบียนบ้านสีน้ำเงิน ต่างกับ ทะเบียนบ้านสีเหลือง อย่างไร

.

เพื่อน ๆ เคยเห็นทะเบียนบ้านเล่มสีน้ำเงินกันอยู่แล้วใช่ไหมคะ แล้วเคยสงสัยกันไหมคะว่าทะเบียนบ้านสีเหลือง ต่างกับเล่มสีน้ำเงินอย่างไร วันนี้แอดมินมาบอกให้ได้รู้กัน 

ทะเบียนบ้าน คือเอกสารทางราชการที่ใช้แสดงเลขประจำบ้านของแต่ละบ้าน รวมทั้งรายชื่อของผู้อยู่อาศัยภายในบ้านหลังนั้น ๆ เล่มทะเบียนบ้านที่เราคุ้นชินกันจะเป็นเล่มสีน้ำเงิน คือเล่มทะเบียนบ้านสำหรับบุคคลที่มีสัญชาติไทย (ท.ร.14) แต่จริงแล้วทะเบียนบ้านไม่ได้มีแค่เล่มสีน้ำเงินเท่านั้นแต่ยังมีเล่มที่เป็นสีเหลืองอีกด้วย 

.

ทะเบียนบ้านเล่มสีเหลือง (ท.ร.13) คือ ทะเบียนบ้านสำหรับบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยแต่ได้รับการอนุญาติให้อาศัยอยู่ในประเทศไทยได้ชั่วคราวหรือถาวร รวมถึงได้รับการผ่อนผันเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง สามารถแบ่งได้เป็น 3 กรณีดังนี้

.

1. กรณีที่ชาวต่างชาติจดทะเบียนสมรสกับสามีหรือภรรยาที่เป็นชาวไทย

2. กรณีชาวต่างชาติที่ซื้อคอนโดฯเป็นของตัวเองอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

3. กรณีชาวต่างชาติที่มีบัตรประชาชนและอยู่อาศัยในไทยเกิน 5 ปี และเปลี่ยนเป็นสัญชาติไทยโดยผ่านกระบวนการที่ถูกต้อง 

.

ข้อดีของทะเบียนบ้านเล่มสีเหลือง คือ สามารถใช้ยืนยันที่อยู่อาศัยในประเทศไทยได้อย่างชัดเจน, ใช้ในการเปิดบัญชีธนาคาร และใช้ขอใบอนุญาตขับขี่รวมถึงการซื้อยานพาหนะด้วย

.

ขอบคุณข้อมูลจาก .https://www.bangkokassets.com

.

💡คิดถึงงานวิจัย คิดถึง Survey Market Thailand

.

🎯 สนใจทำวิจัยการตลาด ติดต่อ หรือ ปรึกษาเราได้ตามช่องทางด้านล่างนี้นะคะ :

📱Tel : คุณเรด 065-387-5499 / คุณปลา 096-140-4854 

💬 Line :  https://lin.ee/1WIknkQ

✉️ Email : surveymarketthailand@gmail.com

🌐 Website : https://surveymarketthailand.co.th

#วิจัยออนไลน์ #วิจัยการตลาด #บริการด้านวิจัยตลาด #รับทำวิจัยภาคสนาม

#รับแผนการตลาด #บริการการตลาดออนไลน์ #การตลาดออนไลน์ #Surveymarket

#Businessplan2023 #รับทำการตลาดออนไลน์ #วิจัยปโท #โปรเจ็คจบ #งานวิจัย #วิจัยจบ #รับทำวิจัย #ปริญญาโท

Share this post

Tag : #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect #DataCollection #PrimaryResearch #FieldSurvey #เก็บแบบสอบถาม #รับจ้างเก็บแบบสอบถาม #วิจัยตลาด #รับทำแบบสัมภาษณ์ (In-deep Interview) #ทำFocus Group ระดับป.โทและดุษฎีนิพนธ์ #รับเก็บแบบสอบถาม (Questionaire) #หน่วยงานรัฐ #เอกชน #นักศึกษา #รับสำรวจตลาด #วิจัยตลาด #สอบถามข้อมูลร้านค้าหรือการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค #รับจัดEvent #แผนการตลาด #แผนธุรกิจ #กรุงเทพ #ต่างจังหวัด #รับคีย์ข้อมูล ทั้งในหน่วยงานรัฐและเอกชน #ห้างร้านต่างๆ #เก็บข้อมูลทางสถิติ ทางบัญชี #จัดทำระบบข้อมูลอย่างสมบูรณ์ #รับวิเคราะห์ #รับประมวลผล #ทางสถิติ ที่เป็นทั้ง #สถิติพื้นฐาน #หาค่าเฉลี่ย (mean) #หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) #หาค่าเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุด (Min-Max Variable) #รับทดสอบสมมติฐานทางสถิติ เช่น T-Test, Anova Correlation Regresstion หรืออื่นๆ #รับทดสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ เช่น #หาค่าความเที่ยงตรง (Validity) #ความเชื่อมั่น (Reliability) #ความยากง่าย (Difficulty) #อำนาจจำแนก (Discrimination) #ความเป็นปรนัย (Objectivity) #รับทำหรือใช้โปรแกรมทางสถิติอันได้แก่ โปรแกรม #รับทำ SPSS SAS Eview MINI-tab M-stat Endnote SAS Statt View Graph Prism ,โปรแกรม R, LISREL, Mathcad, MedCalc, MINITAB, MS-EXCEL, STATA, S-PLUS และอื่นๆ #รับทำ presentation  #รับทำ Powerpoint #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect