ข่าวสาร

ทำไมเราต้องเขียนแผนธุรกิจ

ทำไมเราต้องเขียนแผนธุรกิจ

การเขียนแผนธุรกิจ หรือ Business Plan เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการเริ่มต้นทำธุรกิจ และเป็นมาตรฐานการทำธุรกิจสมัยใหม่ที่ควรทำ เซอร์เวย์ มาร์เก็ต จะมาสรุป 4 เหตุผลให้เพื่อน ๆ ได้ทราบกัน ดังนี้

1. เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการทำธุรกิจ

การเขียนแผนธุรกิจจะช่วยให้คุณเข้าใกล้แหล่งเงินทุนมากขึ้น ถ้ามีแผนธุรกิจที่ดีก็จะช่วยดึงดูดนักลงทุนได้

2. เพื่อการต่อยอดธุรกิจ

ถ้าคุณเป็นบริษัทขนาดกลาง – ใหญ่ การเขียนแผนธุรกิจจะช่วยระดมเงินทุนได้ง่ายขึ้น ต่อยอดการทำธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว

3. ต้องกำหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน

เพื่อเป็นแนวทางในการเขียนแผนธุรกิจ และเป็นการตรวจสอบการทำงานทั้งหมดที่ผ่านมา แผนธุรกิจนี้ยังนำมาใช้ได้ในอนาคต

4. ต้องการรู้อนาคตของธุรกิจ

จะเป็นแนวทางในการทำธุรกิจ ทั้งเรื่องการวิจัยตลาด แนวโน้มตลาดและการวิเคราะห์การแข่งขัน ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้คุณเห็นทิศทางของธุรกิจในอนาคตได้ และเป็นตัวช่วยสำคัญในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ

นี่คือเหตุผลเบื้องต้นที่คุณควรมีแผนธุรกิจ เพราะการมีแผนช่วยให้ธุรกิจของเราไม่เดินไปแบบไร้ทิศทาง และที่สำคัญต้องปรับตัวให้เข้ากับกระแสโลกในปัจจุบันด้วย เพราะถ้าไม่ปรับตัว ไม่ว่าธุรกิจจะใหญ่ขนาดนั้นก็ล้มลงได้เช่นกัน หากไม่รู้จักการปรับตัว และเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับกระแสโลก

ถ้าเพื่อน ๆ สนใจการเขียนแผนธุรกิจ แวะมาปรึกษาเซอร์เวย์ มาร์เก็ต สิคะ 👍

💡คิดถึงงานวิจัย คิดถึง Survey Market Thailand

🎯 สนใจทำวิจัยการตลาด ติดต่อ หรือ ปรึกษาเราได้ตามช่องทางด้านล่างนี้นะคะ :

📱Tel : คุณเรด 065-387-5499 / คุณปลา 096-140-4854

💬 Line : https://lin.ee/1WIknkQ

✉️ Email : surveymarketthailand@gmail.com

🌐 Website : https://surveymarketthailand.co.th

.

#วิจัยออนไลน์#วิจัยการตลาด#บริการด้านวิจัยตลาด#รับทำวิจัยภาคสนาม

#รับแผนการตลาด#บริการการตลาดออนไลน์#การตลาดออนไลน์#Surveymarket

#Businessplan2023#รับทำการตลาดออนไลน์#วิจัยปโท#โปรเจ็คจบ#งานวิจัย#วิจัยจบ#รับทำวิจัย#ปริญญาโท

Share this post

Tag : #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect #DataCollection #PrimaryResearch #FieldSurvey #เก็บแบบสอบถาม #รับจ้างเก็บแบบสอบถาม #วิจัยตลาด #รับทำแบบสัมภาษณ์ (In-deep Interview) #ทำFocus Group ระดับป.โทและดุษฎีนิพนธ์ #รับเก็บแบบสอบถาม (Questionaire) #หน่วยงานรัฐ #เอกชน #นักศึกษา #รับสำรวจตลาด #วิจัยตลาด #สอบถามข้อมูลร้านค้าหรือการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค #รับจัดEvent #แผนการตลาด #แผนธุรกิจ #กรุงเทพ #ต่างจังหวัด #รับคีย์ข้อมูล ทั้งในหน่วยงานรัฐและเอกชน #ห้างร้านต่างๆ #เก็บข้อมูลทางสถิติ ทางบัญชี #จัดทำระบบข้อมูลอย่างสมบูรณ์ #รับวิเคราะห์ #รับประมวลผล #ทางสถิติ ที่เป็นทั้ง #สถิติพื้นฐาน #หาค่าเฉลี่ย (mean) #หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) #หาค่าเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุด (Min-Max Variable) #รับทดสอบสมมติฐานทางสถิติ เช่น T-Test, Anova Correlation Regresstion หรืออื่นๆ #รับทดสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ เช่น #หาค่าความเที่ยงตรง (Validity) #ความเชื่อมั่น (Reliability) #ความยากง่าย (Difficulty) #อำนาจจำแนก (Discrimination) #ความเป็นปรนัย (Objectivity) #รับทำหรือใช้โปรแกรมทางสถิติอันได้แก่ โปรแกรม #รับทำ SPSS SAS Eview MINI-tab M-stat Endnote SAS Statt View Graph Prism ,โปรแกรม R, LISREL, Mathcad, MedCalc, MINITAB, MS-EXCEL, STATA, S-PLUS และอื่นๆ #รับทำ presentation  #รับทำ Powerpoint #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect