ข่าวสาร

ทำ Data Cleansing ด้วยสูตร Excel สั้น ๆ ง่าย ๆ

ทำ Data Cleansing ด้วยสูตร Excel สั้น ๆ ง่าย ๆ

เคยเจอปัญหานี้กันบ้างไหมคะ? ได้ข้อมูลลูกค้ามาจากการกรอกหน้าเว็บ หรือจากการขายหน้าบูธ แล้วชื่อมีเว้นวรรคเกินบ้าง พิมพ์ตัวเล็กบ้างใหญ่บ้าง ทำให้ข้อมูลไม่เป็นระเบียบและไม่สะดวกในการเอาไปใช้งานต่อ

Data Cleansing ที่เป็นกระบวนการในการแก้ไข ลบ หรือจัดเรียงข้อมูลที่เสียหาย ไม่ถูกต้อง ซ้ำซ้อน ไม่เป็นระเบียบ ให้เป็นข้อมูลที่พร้อมสำหรับการใช้งาน จึงเป็นขั้นตอนสำคัญของนักดูแลข้อมูล เพราะถ้าแม้แต่ข้อมูลตั้งต้นยังแย่ สภาพ Report ที่ออกมาก็คงจะไม่ดีเท่าไหร่

วันนี้แอดมินจะมาแนะนำ คำสั่งเพื่อใช้ในการทำ Data Cleansing ง่าย ๆ ให้กับข้อมูลชื่อลูกค้า ด้วย Microsoft Excel 

🟢 ลบเว้นวรรคเกินหน้า-หลังข้อความ ด้วยคำสั่ง ‘TRIM’

🟢 จัดตัวอักษรแรกให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ ด้วยคำสั่ง ‘PROPER’

🟢 แยกคอลัมน์ ชื่อ-นามสกุล ออกจากกัน ด้วยเครื่องมือ ‘Text to Columns’

🟢 สอน Excel ให้รวม ชื่อเมือง-ประเทศ อยู่ในคอลัมน์เดียวกันแค่ Ctrl+E

ขอบคุณข้อมูลจาก dataholicth

💡คิดถึงงานวิจัย คิดถึง Survey Market Thailand

.

🎯 สนใจทำวิจัยการตลาด ติดต่อ หรือ ปรึกษาเราได้ตามช่องทางด้านล่างนี้นะคะ :

📱Tel : คุณเรด 065-387-5499 / คุณปลา 096-140-4854

💬 Line : https://lin.ee/1WIknkQ

✉️ Email : surveymarketthailand@gmail.com

🌐 Website : https://surveymarketthailand.co.th

.

#วิจัยออนไลน์ #วิจัยการตลาด #บริการด้านวิจัยตลาด #รับทำวิจัยภาคสนาม #รับแผนการตลาด #บริการการตลาดออนไลน์ #การตลาดออนไลน์ #Surveymarket #Businessplan2023 #รับทำการตลาดออนไลน์ #วิจัยปโท #โปรเจ็คจบ #งานวิจัย #วิจัยจบ #รับทำวิจัย #ปริญญาโท

Share this post

Tag : #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect #DataCollection #PrimaryResearch #FieldSurvey #เก็บแบบสอบถาม #รับจ้างเก็บแบบสอบถาม #วิจัยตลาด #รับทำแบบสัมภาษณ์ (In-deep Interview) #ทำFocus Group ระดับป.โทและดุษฎีนิพนธ์ #รับเก็บแบบสอบถาม (Questionaire) #หน่วยงานรัฐ #เอกชน #นักศึกษา #รับสำรวจตลาด #วิจัยตลาด #สอบถามข้อมูลร้านค้าหรือการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค #รับจัดEvent #แผนการตลาด #แผนธุรกิจ #กรุงเทพ #ต่างจังหวัด #รับคีย์ข้อมูล ทั้งในหน่วยงานรัฐและเอกชน #ห้างร้านต่างๆ #เก็บข้อมูลทางสถิติ ทางบัญชี #จัดทำระบบข้อมูลอย่างสมบูรณ์ #รับวิเคราะห์ #รับประมวลผล #ทางสถิติ ที่เป็นทั้ง #สถิติพื้นฐาน #หาค่าเฉลี่ย (mean) #หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) #หาค่าเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุด (Min-Max Variable) #รับทดสอบสมมติฐานทางสถิติ เช่น T-Test, Anova Correlation Regresstion หรืออื่นๆ #รับทดสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ เช่น #หาค่าความเที่ยงตรง (Validity) #ความเชื่อมั่น (Reliability) #ความยากง่าย (Difficulty) #อำนาจจำแนก (Discrimination) #ความเป็นปรนัย (Objectivity) #รับทำหรือใช้โปรแกรมทางสถิติอันได้แก่ โปรแกรม #รับทำ SPSS SAS Eview MINI-tab M-stat Endnote SAS Statt View Graph Prism ,โปรแกรม R, LISREL, Mathcad, MedCalc, MINITAB, MS-EXCEL, STATA, S-PLUS และอื่นๆ #รับทำ presentation  #รับทำ Powerpoint #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect