ข่าวสาร

นักวิจัยพบโรคมะเร็งระยะแรกในคนอายุน้อยเพิ่มมากขึ้น

นักวิจัยพบโรคมะเร็งระยะแรกในคนอายุน้อยเพิ่มมากขึ้น

โรคมะเร็งเป็นโรคร้ายที่คร่าชีวิตคนเป็นอันดับต้นของโลก อายุที่เพิ่มขึ้นเป็นปัจจัยของโรคมะเร็งที่มนุษย์ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เพราะระบบต่าง ๆ ของร่างกายจะเสื่อมสภาพลง ในความเป็นจริงร่างกายมนุษย์มียีนและระบบที่ช่วยต้านการเกิดมะเร็งด้วยการเข้าไปแก้ไขเซลล์ผิดปกติให้กลับมาเป็นเหมือนเดิม แต่อายุที่เพิ่มขึ้นก็ทำให้ฟังก์ชันนี้เสื่อมลงไปด้วยเหมือนกัน

แม้องค์ความรู้ด้านการแพทย์ในปัจจุบันพบบางวิธีที่จะช่วยชะลอการเกิดมะเร็งได้ เช่น การรับประทานผักผลไม้ที่มีประโยชน์ การรับวัคซีนเพื่อป้องกันเชื้อโรค หรือการออกกำลังกาย แต่ก็ทำได้เพียงชะลอ ถึงอย่างนั้นก็ไม่ได้หมายความสิ่งเหล่านี้ไร้ประโยชน์

ในยุคก่อนหน้านี้ อายุ 50 ปีเป็นช่วงเวลาเริ่มต้นที่คนส่วนใหญ่ควรตรวจคัดกรองมะเร็ง แต่ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา แพทย์และนักวิจัยตรวจเจอเซลล์มะเร็งในคนอายุน้อย 14–49 ปีเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ มากกว่าเดิมถึง 79 เปอร์เซ็นต์ และไม่ใช่แค่การตรวจพบที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น จำนวนผู้ที่เสียชีวิตก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน

แต่ถ้าหากมองดี ๆ เรื่องนี้อาจมองได้หลายแง่มุม เพราะว่าปัจจุบันวิทยาการทางแพทย์ ทั้งในด้านความรู้และอุปกรณ์ในการตรวจคัดกรองและแม้แต่ตรวจหาโรคมะเร็งรุดหน้าอย่างก้าวกระโดด ซึ่งตัวเลขที่เพิ่มขึ้นอาจเป็นผลมาจากความก้าวหน้าในการตรวจพบเหล่านี้ และในขณะเดียวกัน ชุดข้อมูลดังกล่าวไม่ได้นำอัตราและสัดส่วนของจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างมากมาคำนวณร่วมด้วย

แต่ถึงอย่างนั้นแพทย์และนักวิจัยยังคงเชื่อว่าส่วนหนึ่งที่จำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งเพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากไลฟ์สไตล์หรือการใช้ชีวิตของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย โดย 3 อันดับแรกที่สัมพันธ์กับการเกิดมะเร็ง 

1) อาหาร

2) เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

3) บุหรี่

ในประเทศใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกาเริ่มมีมาตรการในการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งบางชนิดให้เร็วมากขึ้น เช่น โรคมะเร็งลำไส้ที่ปกติเริ่มตรวจคัดกรองในช่วงอายุ 50 ปี ปรับเหลือ 40 ปี นอกจากนี้ สถาบันและหน่วยงานสุขภาพบางแห่งเริ่มมีข้อเรียกร้องและรณรงค์ให้ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งบางชนิดให้เร็วขึ้น อย่างการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกในผู้หญิงจาก 50 ปี ลดลงเหลือ 45 ปี

อีกหนึ่งข้อมูลที่น่าสนใจ คือ อัตราการเติบโตและความเจริญที่พุ่งพรวดดูเหมือนจะสัมพันธ์กับอัตราการเกิดและตรวจพบโรคมะเร็งในระยะแรกที่เพิ่มขึ้นด้วย โดยสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศและภูมิภาคที่มีการตรวจพบมะเร็งระยะแรกที่สัมพันธ์กับอายุที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดในโลก ซึ่งอาจเป็นผลมาจากปัจจัยที่ให้เกิดมะเร็ง ร่วมกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการตรวจคัดกรองมะเร็ง

อย่างไรก็ตาม แม้ในตอนแรกข้อมูลจะบอกว่าในช่วง 30 ปีที่ผ่านมาจำนวนของผู้ที่เสียชีวิตจากโรคมะเร็งนั้นเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับการตรวจพบโรคมะเร็งระยะแรก แต่หากนำมาเทียบกันแล้ว อัตราและสัดส่วนการเสียชีวิตของคนอายุน้อยกว่า 50 ปีนั้นลดลง ซึ่งก็ตรงกับคอนเซ็ปต์โรคมะเร็งที่หลายคนคุ้นหูกันว่า ‘โรคมะเร็ง ตรวจพบเร็ว รักษาได้’ แม้ว่ามีโรคมะเร็งบางชนิดที่การแพทย์ในปัจจุบันไม่สามารถรักษาให้หายได้ แต่โรคมะเร็งอีกหลายชนิดเหมือนกันที่สามารถรักษาให้หายได้

การป้องกันการเกิดโรคมะเร็งเป็นสิ่งสำคัญกับการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ไม่ต่างจากตั้งใจทำงานเพื่อหาเงิน การดื่มน้ำเมื่อหิว หรือการขับรถเพื่อเดินทางเลย เพียงแค่คนส่วนใหญ่มองว่าเป็นเรื่องไกลตัวเท่านั้นเอง

ที่มา: https://www.beartai.com

💡คิดถึงงานวิจัย คิดถึง Survey Market Thailand

🎯 สนใจทำวิจัยการตลาด ติดต่อ หรือ ปรึกษาเราได้ตามช่องทางด้านล่างนี้นะคะ :

📱Tel : คุณเรด 065-387-5499 / คุณปลา 096-140-4854 

💬 Line :  https://lin.ee/1WIknkQ

✉️ Email : surveymarketthailand@gmail.com

🌐 Website : https://surveymarketthailand.co.th

#วิจัยออนไลน์ #วิจัยการตลาด #บริการด้านวิจัยตลาด #รับทำวิจัยภาคสนาม

#รับแผนการตลาด #บริการการตลาดออนไลน์ #การตลาดออนไลน์ #Surveymarket

#Businessplan2023 #รับทำการตลาดออนไลน์ #วิจัยปโท #โปรเจ็คจบ #งานวิจัย #วิจัยจบ #รับทำวิจัย #ปริญญาโท

Share this post

Tag : #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect #DataCollection #PrimaryResearch #FieldSurvey #เก็บแบบสอบถาม #รับจ้างเก็บแบบสอบถาม #วิจัยตลาด #รับทำแบบสัมภาษณ์ (In-deep Interview) #ทำFocus Group ระดับป.โทและดุษฎีนิพนธ์ #รับเก็บแบบสอบถาม (Questionaire) #หน่วยงานรัฐ #เอกชน #นักศึกษา #รับสำรวจตลาด #วิจัยตลาด #สอบถามข้อมูลร้านค้าหรือการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค #รับจัดEvent #แผนการตลาด #แผนธุรกิจ #กรุงเทพ #ต่างจังหวัด #รับคีย์ข้อมูล ทั้งในหน่วยงานรัฐและเอกชน #ห้างร้านต่างๆ #เก็บข้อมูลทางสถิติ ทางบัญชี #จัดทำระบบข้อมูลอย่างสมบูรณ์ #รับวิเคราะห์ #รับประมวลผล #ทางสถิติ ที่เป็นทั้ง #สถิติพื้นฐาน #หาค่าเฉลี่ย (mean) #หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) #หาค่าเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุด (Min-Max Variable) #รับทดสอบสมมติฐานทางสถิติ เช่น T-Test, Anova Correlation Regresstion หรืออื่นๆ #รับทดสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ เช่น #หาค่าความเที่ยงตรง (Validity) #ความเชื่อมั่น (Reliability) #ความยากง่าย (Difficulty) #อำนาจจำแนก (Discrimination) #ความเป็นปรนัย (Objectivity) #รับทำหรือใช้โปรแกรมทางสถิติอันได้แก่ โปรแกรม #รับทำ SPSS SAS Eview MINI-tab M-stat Endnote SAS Statt View Graph Prism ,โปรแกรม R, LISREL, Mathcad, MedCalc, MINITAB, MS-EXCEL, STATA, S-PLUS และอื่นๆ #รับทำ presentation  #รับทำ Powerpoint #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect