ข่าวสาร

บริการวิเคราะห์เขียนแผนธุรกิจ เจาะลึกวางแผนการตลาดครบวงจร

บริการวิเคราะห์เขียนแผนธุรกิจ เจาะลึกวางแผนการตลาดครบวงจร
รับวางแผนการตลาด เขียนแผนธุรกิจ และที่ปรึกษาพัฒนาธุรกิจ [ แบบมืออาชีพ ] ” ไม่อยากจ้าง Agency แพงมากไป & ไม่ต้องการพนักงานประจำ ” ใช้บริการกับเราสิครับ สามารถคุยงานปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการ ก่อนเริ่มทำงานจริง ! Package : Gold 1.วิเคราะห์คู่แข่ง และ วิธีการสื่อสารของคู่แข่ง 2.วิเคราะห์ประชากร รายได้ เจาะลึกกลุ่มเป้าหมาย 3.วิเคราะห์ด้านการขาย กลยุทธ์ตั้งราคา จุดแข็ง&จุดอ่อน 4.วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ และ ปัจจัยส่งเสริมสินค้าเชิงลึก Package : Premium 1.วิเคราะห์คู่แข่ง และ วิธีการสื่อสารของคู่แข่ง 2.วิเคราะห์ประชากรรายได้ เจาะลึกกลุ่มเป้าหมาย 3.วิเคราะห์ด้านการขาย กลยุทธ์ตั้งราคา จุดแข็ง&จุดอ่อน 4.วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ และ ปัจจัยส่งเสริมเชิงลึก 5.วิเคราะห์การขยายธุรกิจ และ แนะนำวิธีเหมาะสมปรับใช้กับธุรกิจ 6.วิเคราะห์โปรโมชั่น พัฒนาเหมาะสมกับธุรกิจ 7.Key Message & Concept [สำหรับแบรนด์] 8.SWOT Analysis 9.Marketing Strategy 10.ตอบคำถามธุรกิจการตลาด 5 คำถาม ฟรี ! ” สามารถเลือกเฉพาะรายหัวข้อคุณต้องการได้ครับ แจ้งได้เลย ” ลองเปิดใจและมอบให้โอกาสในการเริ่มต้นดูสิครับ แล้วผมจะทำให้คุณไม่ผิดหวัง !
ขั้นตอนการทำงาน
สำหรับ [ รับปรึกษา ] & บริการวิเคราะห์เขียนแผนธุรกิจ เจาะลึกวางแผนการตลาดครบวงจร
• 1. ติดต่อเข้ามา แจ้งรายละเอียดข้อมูลธุรกิจ (เบื้องต้น)
• 2. หลังจากชำระเงิน ส่งมอบบรีฟข้อมูลต้องการเพิ่มเติม (จากผู้ว่าจ้าง)
แสดงทั้งหมด
แพ็กเกจ
เขียนแผนธุรกิจองค์รวม (ระดับเริ่มต้น – ระดับกลาง)
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน
ติดต่อเข้ามาแจ้งรับบริการ Package : Gold ” เลือกเฉพาะรายหัวข้อคุณต้องการ หรือ เพิ่มเติมหัวข้อมากขึ้น ออกแบบได้เองตามต้องการ “


ชำระในนามบริษัท
เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
สนใจจ้าง
เขียนแผนธุรกิจองค์รวม (ระดับเริ่มต้น – ระดับสูง / ครบวงจร)
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน
ติดต่อเข้ามาแจ้งรับบริการ Package : Premium ” เลือกเฉพาะรายหัวข้อคุณต้องการ หรือ เพิ่มเติมหัวข้อมากขึ้น ออกแบบได้เองตามต้องการ “


ชำระในนามบริษัท
เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
สนใจจ้าง
ที่ปรึกษาธุรกิจ & การตลาด (แนะนำ/ตัดสินใจ/แก้ปัญหา)
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน
ราคาพิเศษ : เริ่มต้น 500 บาท / 1 ชั่วโมง ราคา 1,000 บาท / 2 ชั่วโมง สรุปการสนทนาย้อนหลัง + สรุปข้อมูลแนะนำเพิ่มเติม

Share this post

Tag : #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect #DataCollection #PrimaryResearch #FieldSurvey #เก็บแบบสอบถาม #รับจ้างเก็บแบบสอบถาม #วิจัยตลาด #รับทำแบบสัมภาษณ์ (In-deep Interview) #ทำFocus Group ระดับป.โทและดุษฎีนิพนธ์ #รับเก็บแบบสอบถาม (Questionaire) #หน่วยงานรัฐ #เอกชน #นักศึกษา #รับสำรวจตลาด #วิจัยตลาด #สอบถามข้อมูลร้านค้าหรือการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค #รับจัดEvent #แผนการตลาด #แผนธุรกิจ #กรุงเทพ #ต่างจังหวัด #รับคีย์ข้อมูล ทั้งในหน่วยงานรัฐและเอกชน #ห้างร้านต่างๆ #เก็บข้อมูลทางสถิติ ทางบัญชี #จัดทำระบบข้อมูลอย่างสมบูรณ์ #รับวิเคราะห์ #รับประมวลผล #ทางสถิติ ที่เป็นทั้ง #สถิติพื้นฐาน #หาค่าเฉลี่ย (mean) #หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) #หาค่าเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุด (Min-Max Variable) #รับทดสอบสมมติฐานทางสถิติ เช่น T-Test, Anova Correlation Regresstion หรืออื่นๆ #รับทดสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ เช่น #หาค่าความเที่ยงตรง (Validity) #ความเชื่อมั่น (Reliability) #ความยากง่าย (Difficulty) #อำนาจจำแนก (Discrimination) #ความเป็นปรนัย (Objectivity) #รับทำหรือใช้โปรแกรมทางสถิติอันได้แก่ โปรแกรม #รับทำ SPSS SAS Eview MINI-tab M-stat Endnote SAS Statt View Graph Prism ,โปรแกรม R, LISREL, Mathcad, MedCalc, MINITAB, MS-EXCEL, STATA, S-PLUS และอื่นๆ #รับทำ presentation  #รับทำ Powerpoint #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect