ข่าวสาร

ภ.ง.ด.94 ภาษีครึ่งปีที่พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ต้องรู้!

ภ.ง.ด.94 ภาษีครึ่งปีที่พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ต้องรู้!

ภ.ง.ด.94 ภาษีครึ่งปีที่พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ต้องรู้!

หลาย ๆ คนอาจจะไม่คุ้นหูกับคำว่า ภ.ง.ด. 94 เท่าไหร่นัก เพราะส่วนใหญ่แล้วมนุษย์เงินเดือนจะยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประเภท ภ.ง.ด 90 หรือ ภ.ง.ด. 91 แต่สำหรับ ภ.ง.ด.94 นั้นจะเป็นการ “ยื่นภาษี” ของบุคคลธรรมดาที่มี “อาชีพอิสระนั่นเอง” เหล่าพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ทั้งหลาย เรามาทำความรู้จักกับ ภ.ง.ด.94 กันดีกว่า

ภ.ง.ด.94 คืออะไร?

ภ.ง.ด.94 คือ แบบชำระภาษีรอบครึ่งปี ซึ่งไม่ว่าจะเป็นในฐานะบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล (บริษัทหรือห้างหุ้นส่วน) หากมีรายได้เข้ามาก็ต้องมีการเสียภาษีทั้งหมด โดยการยื่นภาษีกลางปีจะคำนวณจากการสรุปรายได้ทั้งหมดตั้งแต่เดือน 1 มกราคม – 30 มิถุนายน โดยหากมีรายได้เกิน 60,000 บาท (สำหรับคนโสด) หรือมากกว่า 120,000 บาท (สำหรับผู้ที่สมรส) จำเป็นต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.94 ทั้งสิ้น ซึ่งไม่รวมจากรายได้จากงานประจำ

ขายของออนไลน์ยื่น ภ.ง.ด.94 ตอนไหน?

หากพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์มีรายได้ตลอดทั้งปี จำเป็นต้องยื่นเสียภาษี 2 รอบใน 1 ปี โดยแบ่งเป็น

ตัวอย่าง การยื่นภาษีในปี 2565

รอบที่ 1 ยื่นภาษีครึ่งปี (ภ.ง.ด.94) โดยรวมเงินได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 65 ยื่นภาษีได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. – 30 ก.ย. 65

รอบที่ 2 ยื่นภาษีปลายปี (ภ.ง.ด.90) โดยรวมเงินได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 65 ยื่นภาษีได้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 31 มี.ค. 66

จะเห็นได้ว่าการยื่นภาษีกลางปี ภ.ง.ด.94 นั้นจะช่วยแบ่งเบาภาระการเสียภาษีหนักในครั้งเดียวตอนปลายปีได้มากเลยทีเดียว ทั้งนี้หากพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์คนไหนที่มีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี อาจต้องจ่าย “ภาษีมูลค่าเพิ่ม” ด้วย โดยต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และยื่นภาษีทุก ๆ เดือน ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป และมีหน้าที่ต้องออก “ใบกำกับภาษี” ให้กับผู้มาใช้บริการด้วยเช่นกัน

ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.krungsri.com/th

💡 คิดถึงงานวิจัย คิดถึง Survey Market Thailand

🎯สนใจบริการติดต่อเรา :

📱Tel : 06-5387-5499 

💬 Line : @Surveymarkett   👉  https://lin.ee/1WIknkQ

✉️ Email : surveymarketthailand@gmail.com

🌐 Website : https://surveymarketthailand.co.th

Share this post

Tag : #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect #DataCollection #PrimaryResearch #FieldSurvey #เก็บแบบสอบถาม #รับจ้างเก็บแบบสอบถาม #วิจัยตลาด #รับทำแบบสัมภาษณ์ (In-deep Interview) #ทำFocus Group ระดับป.โทและดุษฎีนิพนธ์ #รับเก็บแบบสอบถาม (Questionaire) #หน่วยงานรัฐ #เอกชน #นักศึกษา #รับสำรวจตลาด #วิจัยตลาด #สอบถามข้อมูลร้านค้าหรือการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค #รับจัดEvent #แผนการตลาด #แผนธุรกิจ #กรุงเทพ #ต่างจังหวัด #รับคีย์ข้อมูล ทั้งในหน่วยงานรัฐและเอกชน #ห้างร้านต่างๆ #เก็บข้อมูลทางสถิติ ทางบัญชี #จัดทำระบบข้อมูลอย่างสมบูรณ์ #รับวิเคราะห์ #รับประมวลผล #ทางสถิติ ที่เป็นทั้ง #สถิติพื้นฐาน #หาค่าเฉลี่ย (mean) #หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) #หาค่าเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุด (Min-Max Variable) #รับทดสอบสมมติฐานทางสถิติ เช่น T-Test, Anova Correlation Regresstion หรืออื่นๆ #รับทดสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ เช่น #หาค่าความเที่ยงตรง (Validity) #ความเชื่อมั่น (Reliability) #ความยากง่าย (Difficulty) #อำนาจจำแนก (Discrimination) #ความเป็นปรนัย (Objectivity) #รับทำหรือใช้โปรแกรมทางสถิติอันได้แก่ โปรแกรม #รับทำ SPSS SAS Eview MINI-tab M-stat Endnote SAS Statt View Graph Prism ,โปรแกรม R, LISREL, Mathcad, MedCalc, MINITAB, MS-EXCEL, STATA, S-PLUS และอื่นๆ #รับทำ presentation  #รับทำ Powerpoint #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect