ข่าวสาร

sunset-570881_1280

รับเขียนแผนการตลาด รับทำแผนการตลาด รับจ้างเขียนแผนการตลาด ราคาถูก

รับเขียนแผนการตลาด รับทำแผนการตลาด รับจ้างเขียนแผนการตลาด ราคาถูก
รับเขียนแผนการตลาด (marketing Plan) รับทำแผนการตลาดอย่างมืออาชีพ รับวิเคราะห์งบลงทุน ปัจจัยความเสี่ยงทางการตลาด ช่องทางการจำหน่าย กลยุทธ์ทางการตลาด หรือการวิเคราะห์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือการบริการ ให้มีความเหมาะสม และมีความครบถ้วน พยากรณ์ยอดขาย ศึกษาส่วนแบ่งทางการตลาด รับจ้างเขียนแผนการตลาด ราคาถูก สำรวจข้อมูลผู้บริโภค การสร้างข้อได่เปรียบเสียเปรียบ งบลงทำสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ สินค้า ผลิตภัณฑ์ทุกชนิด รับวางสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับตลาดรับทำแผนการตลาด ครบวงจร รับวิเคาะห์ SWOT ,Five Force model,VIOR,TOWS,margin markting,4P หรือการวิเคราะห์พื้นฐานทางการตลาดทุกชนิด แผนการตลาด อย่างมีชั้นเชิ หรือการทำตัวอย่างแผนธุรกิจ (case study) สำหรับงานนักศึกษา รับจ้างเขียนแผนการตลาด ราคาถูก ทุกมหาวิทยาลัย ทั้งของไทยและต่างประเทศ รับเขียนแผนการตลาด ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างมืออาชีพ

Survey & Market Research
09-9369-8941 (K. A)
09-6497-9936 (K. Tae)
• Business Plan & Marketing Plan
09-0961-5054 (K. Jack)
06-3469-4889 (K. Touch)
• Line ID : @Surveymarkett
• Email : surveymarketthailand@gmail.com

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email