ข่าวสาร

office-1209640_1280

รับเขียนแผนธุรกิจ Business Plan

รับเขียนแผนธุรกิจ Business Plan

รับเขียนแผนธุรกิจสำหรับการยื่นกู้ธนาคาร
หากคุณกำลังเริ่มต้นธุรกิจใหม่ในรูปแบบ SME หรือการต่อยอดเพื่อเติบโตของธุรกิจเดิม ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็จำเป็นต้องใช้เงินทุนซึ่งแหล่งเงินทุนที่ดีนั้นคือการกู้จากธนาคาร หากมียอดเงินกู้ที่มากกว่า 1ล้านบาทจำเป็นต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน พร้อมกับแผนธุรกิจที่เขียนอย่างละเอียดและสามารถเชื่อถื้อได้ ทีมงานของเรานำทีมด้วยที่ปรึกษาด้านการตลาดเพื่อวิเคราะห์ความน่าจะเป็น และทีมงานผู้เชียวชาญด้านบัญชีและการเงินที่จะสามารถประมาณการตัวเลขทางการเงินได้อย่างน่าเชื่อถือ
จัดทำแผนธุรกิจและประสานงานติดต่อยื่นกู้กับธนาคารให้ครบกระบวนการ

ประเมินโครงการและรายงานเพื่อพิจารณาการลงทุน
ทุกการตัดสินใจทางธุรกิจ ควรต้องมีหลักฐานเอกสารที่ได้ผ่านการวิเคราะห์ถึงโอกาส ความน่าจะเป็นและสรุปผลเป็นตัวเลขทางการเงินเพื่อให้เห็นผลตอบแทนที่แท้จริง ดังนั้นการประเมินโครงการสำหรับการลงทุนใหม่เป็นสิ่งสำคัญก่อนการลงทุน ทีมงานเราจะรับฟังรายละเอียดของลูกค้าและจัดทำรายงานสรุปผลการประเมินโครงการที่ท่านกำลังจะลงทุน ดั่งคำสอนที่ว่า “อย่าคิดมากจนไม่กล้าทำ แต่คิดให้รอบและให้ครบส่วนที่สำคัญ ก่อนตัดสินใจ’
ก่อนตัดสินใจลงทุนคุณได้ทำการประเมินโครงการหาผลตอบแทนแล้วหรือยัง

รับเขียนแผนการตลาดและงานวิจัย
จัดทำแผนการตลาดและทำงานวิจัยเหมาะกับธุรกิจที่กำลังจะเพิ่มสายผลิตภัณฑ์ สิ่งสำคัญเป็นอันดับแรกคือการวิเคราะห์ด้านการตลาดศึกษาถึงส่วนผสมทางการตลาด 4P’s สินค้า Product, ราคา Price, ช่องทางการจัดจำหน่าย Place, การส่งเสริมการขาย Promotion ซึ่งนอกเหนือจากองค์ประกอบดังกล่าวแล้วควรต้องมีการสำรวจความต้องการของตลาดและปัจจัยการตัดสินใจในการสั่งซื้อของลูกค้าด้วยเช่นกันโดยจัดทำการวิจัยต่างๆ เพื่อให้นำข้อมูลทั้งหมดมาวางแผนการตลาด
อย่าผลิตจนกว่าจะรู้ความต้องการของตลาดและเราต้องรู้ว่าลูกค้าต้องการอะไร

รับเขียนรายงาน และบทวิเคราะห์ด้วยภาษาอังกฤษ English Version
หลายท่านที่ต้องจัดทำรายงานต่างๆเป็นภาษาอังกฤษ หลายท่านสามารถฟัง พูด อ่าน เขียน เป็นภาษาอังกฤษได้แต่เมื่อต้องมาเขียนรายงานด้วยภาษาอังกฤษในรูปแบบที่เป็นทางการนั้นอาจจะไม่ถนัด สำหรับบริการนี้เรามีผู้เชียวชาญด้านการทำรายงานที่สามารถสรุปเนื้อหาต่างออกมาให้กระชับและสามารถเขียนออกมาเป็นภาษาอังกฤษในสำนวนที่ถูกต้อง
การเขียนภาษาอังกฤษด้วยสำนวนที่ดี อย่าใช้ Google Translate โปรดติดต่อเรา

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email