ข่าวสาร

meeting-594091_1280

รับเขียนแผนธุรกิจ Business Plan

รับเขียนแผนธุรกิจ Business Plan

• เคยทราบไหมว่าทำไมเราจึงจำเป็นต้องเขียนแผนธุรกิจ?
แผนธุรกิจนั้นเปรียบเสมือนเป้าหมายของธุรกิจของคุณว่าต้องวางแบบแผนอะไรไว้ล่วงหน้าทั้งในระยะสั้น 1-3 ปี และในระยะยาว 3-5 ปี เพื่อวิเคราะห์ถึงผลกระทบต่อธุรกิจ และเพิ่มความน่าเชื่อถือแก่ผู้ร่วมลงทุนหรือจากผู้ให้สินเชื่อ (ธนาคาร) แผนธุรกิจเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่า ธุรกิจของท่านนั้นมีการเตรียมแผนการอะไรไว้ล่วงหน้า ลักษณะของสินค้าและบริการเป็นอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย บุคคลากร การวิเคราะห์ตลาด ผลตอบแทน กลยุทธ์ทางการตลาด การพัฒนาสินค้า แผนการผลิต การวิเคราะห์ความเสี่ยงและปัญหา และการวางแผนงบการเงิน ซึ่งทั้งหมดนี้ทางทีมงานจะเป็นคนออกแบบตามความต้องการของท่าน โดยวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ อุปสรรคของบริษัท และเตรียมเอกสารของท่านให้พร้อม
• ♦️ ทางทีมงานจะไม่มีนโยบายรับประกันผลการกู้แต่อย่างใด
• ♦️ สำหรับลูกค้าที่สนใจซึ่งลูกค้าสามารถเลือกรับงานตามวันและเวลา (deadline) ตามความต้องการของลูกค้าได้
• ♦️ ราคาเป็นกันเอง (Reasonable price)
ขอบเขตให้การบริการ

  1. ให้คำปรึกษาและรับเขียนแผนธุรกิจ แผนการตลาด แผนการเงินสำหรับองค์กรทุกขนาด sme จนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ทีมงานมีประสบการณ์เขียนแผนธุรกิจที่ต้องการเข้าตลาดหลักทรัพย์ เพิ่มทุน เสนอนักลงทุนต่างชาติ ยื่นกู้ธนาคาร หรือขอเป็นตัวแทนนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ
  2. ให้คำปรึกษาและรับเขียนแผนธุรกิจ แผนการตลาด แผนการเงินสำหรับนักศึกษาชั้นปริญญาตรี โท เอก ทุกสถาบัน
    ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับจากการเขียนแผนธุรกิจ
    การวางแผนธุรกิจนั้นเป็นการวิเคราะห์ที่ทำให้รู้จุดอ่อน จุดแข็งในธุรกิจ รวมทั้งรู้และเข้าใจรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจ รวมทั้งหาโอกาสพัฒนาธุรกิจได้ในอนาคต ทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงในการตัดสินใจผิดพลาดทางธุรกิจอีกด้วย
    ดังนั้นแผนธุรกิจจึงเป็นการวิเคราะห์และวางแผนเกี่ยวกับธุรกิจอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อช่วยให้รู้และเข้าใจธุรกิจมากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดอุปสรรคและช่วยเพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจและทำให้ประสบความสำเร็จได้

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email