ข่าวสาร

รู้ก่อนชนะ! TikTok เปิด 3 อินไซด์ผู้บริโภคช่วงสงกรานต์ ชวนแบรนด์บุกทำคอนเทนต์ต้นเดือนเมษายน

รู้ก่อนชนะ! TikTok เปิด 3 อินไซด์ผู้บริโภคช่วงสงกรานต์ ชวนแบรนด์บุกทำคอนเทนต์ต้นเดือนเมษายน

TikTok เผยผลสำรวจพฤติกรรมของผู้บริโภคร่วมกับ นีลเส็น (Nielsen) ระบุว่า 97% ของผู้บริโภคที่ใช้ TikTok บอกว่าไม่ว่าสงกรานต์นี้จะไปเที่ยวไหน หรือทำกิจกรรมอะไร กลุ่มคนเหล่านี้ก็ยังคงมีความตั้งใจที่จะใช้เวลาอยู่บน TikTok เท่าเดิม หรือมากกว่าเดิม โดยผู้ที่ตอบแบบสอบถามมากกว่า 50% บอกว่าใช้ TikTok ค้นหาข้อมูลและแรงบันดาลใจว่าสงกรานต์และซัมเมอร์นี้จะทำอะไรหรือซื้ออะไรดี  ส่วนหนึ่งในสามยืนยันว่า TikTok จะเป็นเครื่องมือหลักของพวกเขาในการค้นหาข้อมูล หาไอเดียที่จะเป็นแรงบันดาลใจ กิจกรรม สถานที่ท่องเที่ยวหรือสินค้าและบริการที่จะซื้อในช่วงสงกรานต์และหน้าร้อนนี้

เจาะลึก 3 อินไซต์ยอดฮิตที่ผู้ใช้ TikTok สนใจค้นหาในช่วงหน้าร้อน

จากการสำรวจของ TikTok เมื่อเจาะลึกลงไปพบว่ามี 3 ตัวเลือกยอดฮิตที่ผู้ใช้ TikTok สนใจค้นหามากที่สุดในช่วงก่อนสงกานต์ได้แก่

  1. ข้อมูลคอนเทนต์เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มได้รับความนิยมสูงสุดเป็นอันดับแรกด้วยคะแนนมากที่สุดถึง 88%
  2. สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ 81%
  3. กิจกรรมน่าสนใจในช่วงซัมเมอร์และสงกรานต์ทั้งคอนเทนต์มีสาระและบังเทิง ทั่วไป

TiKTok ชวนแบรนด์บุกตลาดต้นเดือนเมษา

ที่มา : https://www.marketingoops.com/reports/tiktok-7/

Share this post

Tag : #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect #DataCollection #PrimaryResearch #FieldSurvey #เก็บแบบสอบถาม #รับจ้างเก็บแบบสอบถาม #วิจัยตลาด #รับทำแบบสัมภาษณ์ (In-deep Interview) #ทำFocus Group ระดับป.โทและดุษฎีนิพนธ์ #รับเก็บแบบสอบถาม (Questionaire) #หน่วยงานรัฐ #เอกชน #นักศึกษา #รับสำรวจตลาด #วิจัยตลาด #สอบถามข้อมูลร้านค้าหรือการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค #รับจัดEvent #แผนการตลาด #แผนธุรกิจ #กรุงเทพ #ต่างจังหวัด #รับคีย์ข้อมูล ทั้งในหน่วยงานรัฐและเอกชน #ห้างร้านต่างๆ #เก็บข้อมูลทางสถิติ ทางบัญชี #จัดทำระบบข้อมูลอย่างสมบูรณ์ #รับวิเคราะห์ #รับประมวลผล #ทางสถิติ ที่เป็นทั้ง #สถิติพื้นฐาน #หาค่าเฉลี่ย (mean) #หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) #หาค่าเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุด (Min-Max Variable) #รับทดสอบสมมติฐานทางสถิติ เช่น T-Test, Anova Correlation Regresstion หรืออื่นๆ #รับทดสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ เช่น #หาค่าความเที่ยงตรง (Validity) #ความเชื่อมั่น (Reliability) #ความยากง่าย (Difficulty) #อำนาจจำแนก (Discrimination) #ความเป็นปรนัย (Objectivity) #รับทำหรือใช้โปรแกรมทางสถิติอันได้แก่ โปรแกรม #รับทำ SPSS SAS Eview MINI-tab M-stat Endnote SAS Statt View Graph Prism ,โปรแกรม R, LISREL, Mathcad, MedCalc, MINITAB, MS-EXCEL, STATA, S-PLUS และอื่นๆ #รับทำ presentation  #รับทำ Powerpoint #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect