ข่าวสาร

รู้จักสายงาน Data 3 ตำแหน่ง ผ่าน 3 “ว” วิเคราะห์-วิทยาศาสตร์-วิศวกร

รู้จักสายงาน Data 3 ตำแหน่ง ผ่าน 3 “ว” วิเคราะห์-วิทยาศาสตร์-วิศวกร

วันนี้แอดมิน ขอพามารู้จักสายงาน Data 3 ตำแหน่ง “วิเคราะห์-วิทยาศาสตร์-วิศวกร” กันแบบเข้าใจง่าย ตามไปดูกันเลยจ้าา

📌 Data Analyst : นักวิเคราะห์ข้อมูล

หน้าที่ : เปลี่ยน Big Data เป็น ‘Insights’ ด้วยการใช้เครื่องมือเพื่อกำหนดฐานข้อมูล วิเคราะห์เชิงลึก เพื่อนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการวางแผน แก้ปัญหา

เหมาะกับคนที่ชอบคิดวิเคราะห์เชิงข้อมูลและการตลาด และใช้โปรแกรม Microsoft Excel และ SQL มีทักษะในการนำเสนอ

📌 Data Scientist : นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล

หน้าที่ : ทำนายแนวโน้มและกำหนดทิศทางอนาคต ใช้ Machine Learning ในการสร้าง ‘โมเดล’ จาก Data

เหมาะกับคนมีความรู้ด้านคณิตศาสตร์ สถิติ และทักษะการทำงาน Data Mining สามารถสร้างแบบจำลองการคาดการณ์อนาคตได้อย่างแม่นยำ

📌 Data Engineer : วิศวกรข้อมูล

หน้าที่ : รวบรวม ปรับปรุง และจัดระเบียบชุดข้อมูล เพื่อจัดเตรียมข้อมูลให้พร้อมใช้

เหมาะกับคนที่มีพื้นฐานด้านภาษาโปรแกรม และทักษะการออกแบบฐานข้อมูล SQL และต้องมีความรอบคอบและใส่ใจในทุกรายละเอียด

ขอบคุณข้อมูลจาก DATAHOLIC

💡คิดถึงงานวิจัย คิดถึง Survey Market Thailand นะคะ

🎯 สนใจทำวิจัยการตลาด ติดต่อ หรือ ปรึกษาเราได้ตามช่องทางด้านล่างนี้นะคะ :

📱Tel : คุณเรด 065-387-5499 / คุณปลา 096-140-4854

💬 Line : https://lin.ee/1WIknkQ

✉️ Email : surveymarketthailand@gmail.com

🌐 Website : https://surveymarketthailand.co.th

.

#วิจัยออนไลน์#วิจัยการตลาด#บริการด้านวิจัยตลาด#รับทำวิจัยภาคสนาม#รับแผนการตลาด#บริการการตลาดออนไลน์#การตลาดออนไลน์#Surveymarket#Businessplan2023#รับทำการตลาดออนไลน์#วิจัยปโท#โปรเจ็คจบ#งานวิจัย#วิจัยจบ#รับทำวิจัย#ปริญญาโท

Share this post

Tag : #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect #DataCollection #PrimaryResearch #FieldSurvey #เก็บแบบสอบถาม #รับจ้างเก็บแบบสอบถาม #วิจัยตลาด #รับทำแบบสัมภาษณ์ (In-deep Interview) #ทำFocus Group ระดับป.โทและดุษฎีนิพนธ์ #รับเก็บแบบสอบถาม (Questionaire) #หน่วยงานรัฐ #เอกชน #นักศึกษา #รับสำรวจตลาด #วิจัยตลาด #สอบถามข้อมูลร้านค้าหรือการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค #รับจัดEvent #แผนการตลาด #แผนธุรกิจ #กรุงเทพ #ต่างจังหวัด #รับคีย์ข้อมูล ทั้งในหน่วยงานรัฐและเอกชน #ห้างร้านต่างๆ #เก็บข้อมูลทางสถิติ ทางบัญชี #จัดทำระบบข้อมูลอย่างสมบูรณ์ #รับวิเคราะห์ #รับประมวลผล #ทางสถิติ ที่เป็นทั้ง #สถิติพื้นฐาน #หาค่าเฉลี่ย (mean) #หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) #หาค่าเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุด (Min-Max Variable) #รับทดสอบสมมติฐานทางสถิติ เช่น T-Test, Anova Correlation Regresstion หรืออื่นๆ #รับทดสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ เช่น #หาค่าความเที่ยงตรง (Validity) #ความเชื่อมั่น (Reliability) #ความยากง่าย (Difficulty) #อำนาจจำแนก (Discrimination) #ความเป็นปรนัย (Objectivity) #รับทำหรือใช้โปรแกรมทางสถิติอันได้แก่ โปรแกรม #รับทำ SPSS SAS Eview MINI-tab M-stat Endnote SAS Statt View Graph Prism ,โปรแกรม R, LISREL, Mathcad, MedCalc, MINITAB, MS-EXCEL, STATA, S-PLUS และอื่นๆ #รับทำ presentation  #รับทำ Powerpoint #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect