ข่าวสาร

รู้จัก 5 บริการ AI Summarizer ช่วยสรุปความ-เรียบเรียงเนื้อหาใหม่ เพิ่ม Productivity ในปี 2023

รู้จัก 5 บริการ AI Summarizer ช่วยสรุปความ-เรียบเรียงเนื้อหาใหม่ เพิ่ม Productivity ในปี 2023

เวลานี้บริการ AI กำลังพัฒนาและเข้าถึงผู้ใช้งานทั่วไปได้มากขึ้นแล้ว โดยเฉพาะหลังจากการเปิดตัว ChatGPT เมื่อปลายปีที่ผ่านมาหลายองค์กรทั่วโลกจึงต้องเริ่มนำเอา AI เข้าไปผสานรวมกับบริการต่างๆมากขึ้นและหนึ่งบริการที่เริ่มพัฒนาให้คนทั่วไปได้เข้าถึงได้และเพิ่มความสามารถมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมาก็คือ AI Summarizer หรือ บริการสรุปเนื้อหาด้วยปัญญาประดิษฐ์ ที่มีรูปแบบที่หลากหลายให้เลือกใช้งานมากขึ้นแล้ว

สำหรับบทความนี้เราจะมาทำความรู้จักกับบริการ AI Summarizer ที่มีให้บริการแบบออนไลน์ที่เราสามารถใช้งานได้ผ่านเว็บเบราซอร์ โดยจะคัดมา 5 บริการเด่นๆที่เราสามารถใช้ในการสรุปความและเรียบเรียงเนื้อหาใหม่ ช่วยลดเวลาหาข้อมูล ลดเวลาการทำงานสามารถนำไปใช้สร้างคอนเทนต์ หรือเนื้อหาต่างๆในรูปแบบของเราเองได้

1. Jasper.ai

2. SummarizingTool.net

3. Quillbot

4. Resoomer

5. ParaphraseTool.com

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงตัวอย่างส่วนหนึ่งของบริการที่นำเอาความสามารถของ AI มาพัฒนาเป็นบริการในการสรุปเนื้อหารวมไปถึงสามารถเรียบเรียงเป็นเนื้อหาใหม่ได้ ซึ่งบริการเหล่านี้จะช่วยประหยัดเวลาและเพิ่ม Productivity ให้กับคนทำงานทั้งนักศึกษา นักเขียน บล็อกเกอร์ รวมไปถึงนักการตลาดได้โดยเฉพาะในปี 2023 นี้ อย่างไรก็ตามก็ต้องยอมรับว่าเครื่องมือเหล่านี้นั้นยังไม่รองรับภาษาไทยได้ทั้งหมด แต่เชื่อว่าในไม่ช้าคงจะพัฒนาตามมาอย่างแน่นอน

ที่มา : https://www.marketingoops.com/digital-life/ai-summarise-writing-technology/

Share this post

Tag : #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect #DataCollection #PrimaryResearch #FieldSurvey #เก็บแบบสอบถาม #รับจ้างเก็บแบบสอบถาม #วิจัยตลาด #รับทำแบบสัมภาษณ์ (In-deep Interview) #ทำFocus Group ระดับป.โทและดุษฎีนิพนธ์ #รับเก็บแบบสอบถาม (Questionaire) #หน่วยงานรัฐ #เอกชน #นักศึกษา #รับสำรวจตลาด #วิจัยตลาด #สอบถามข้อมูลร้านค้าหรือการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค #รับจัดEvent #แผนการตลาด #แผนธุรกิจ #กรุงเทพ #ต่างจังหวัด #รับคีย์ข้อมูล ทั้งในหน่วยงานรัฐและเอกชน #ห้างร้านต่างๆ #เก็บข้อมูลทางสถิติ ทางบัญชี #จัดทำระบบข้อมูลอย่างสมบูรณ์ #รับวิเคราะห์ #รับประมวลผล #ทางสถิติ ที่เป็นทั้ง #สถิติพื้นฐาน #หาค่าเฉลี่ย (mean) #หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) #หาค่าเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุด (Min-Max Variable) #รับทดสอบสมมติฐานทางสถิติ เช่น T-Test, Anova Correlation Regresstion หรืออื่นๆ #รับทดสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ เช่น #หาค่าความเที่ยงตรง (Validity) #ความเชื่อมั่น (Reliability) #ความยากง่าย (Difficulty) #อำนาจจำแนก (Discrimination) #ความเป็นปรนัย (Objectivity) #รับทำหรือใช้โปรแกรมทางสถิติอันได้แก่ โปรแกรม #รับทำ SPSS SAS Eview MINI-tab M-stat Endnote SAS Statt View Graph Prism ,โปรแกรม R, LISREL, Mathcad, MedCalc, MINITAB, MS-EXCEL, STATA, S-PLUS และอื่นๆ #รับทำ presentation  #รับทำ Powerpoint #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect