ข่าวสาร

วันปลอดถุงพลาสติกสากล

วันปลอดถุงพลาสติกสากล

วันที่ 3 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันปลอดถุงพลาสติกสากล หรือ International Plastic Bag Free Day

วันนี้กำหนดขึ้นโดยองค์กร Plastic Bag Free World ก่อตั้งขึ้นจากความร่วมมือขององค์กรเพื่อสิ่งแวดล้อมหลายแห่งทั่วโลก 

เป็นการรณรงค์ให้คนทั่วโลกตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากพฤติกรรมการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง จนก่อให้เกิดมลภาวะและคุกคามสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้  กระตุ้นให้เกิดความตระหนักถึงผลกระทบของการใช้ถุงพลาสติก ที่นับวันยิ่งทวีความรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อมโลก เพราะว่าถุงพลาสติก เป็นภาชนะที่ใช้ได้อย่างสะดวกจึงมีใช้กันอยู่ทุกประเทศในโลก

ย้อนไปเมื่อหลายปีที่ผ่านมา เรามีการรณรงค์กันใช้ถุงผ้าก็แค่วันที่มีการรณรงค์ จากนั้นก็หายกลับไปสะดวกใช้ถุงพลาสติกเหมือนเดิม เห็นได้จากการใช้พลาสติกอย่างฟุ่มเฟือย

ปัจจุบันทั่วโลกมีการใช้ถุงพลาสติกถึง 1 ล้านใบต่อนาที เฉพาะแค่ประเทศไทยประเทศเดียวก็ผลิตขยะถุงพลาสติกถึง 45,000 ล้านใบต่อปี

วิธีที่จะช่วยลดการใช้ถุงพลาสติกลงได้

– ลดการใช้ถุงพลาสติก single-use

– หากต้องใช้ถุงพลาสติก single-use ก็ควรใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

– ใช้ถุงพลาสติกซ้ำ (Reuse)

– ทิ้งถุงพลาสติกลงถังรีไซเคิล

– ใช้ถุงผ้า หรือ นำภาชนะไปใส่อาหารเอง

ถ้าประเทศไทยเรา สามารถลดขยะถุงพลาสติก single-use ได้  สิ่งที่จะเห็นชัดทันที คือ ขยะพลาสติกที่ไม่ไปอุดตันท่อระบายน้ำ ที่ทำให้เกิดน้ำท่วมขังรอระบาย ที่เกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าในเขตกรุงเทพฯ และเมืองใหญ่ทั่วประเทศ จากนั้นขยะทะเลที่จะไม่เกิดขึ้นไปทำร้ายสัตว์ทะเล อย่างเต่าทะเล พะยูน หรือแม้แต่สัตว์ป่า

🎯สนใจบริการติดต่อเรา :

📱Tel : 06-5387-5499 

💬 Line : @Surveymarkett   👉  https://lin.ee/1WIknkQ

✉️ Email : surveymarketthailand@gmail.com

🌐 Website : https://surveymarketthailand.co.th

คิดถึงงานวิจัย คิดถึง Survey Market Thailand

#วิจัยออนไลน์ #วิจัยการตลาด #บริการด้านวิจัยตลาด #รับทำวิจัยภาคสนาม

#รับแผนการตลาด #บริการการตลาดออนไลน์ #การตลาดออนไลน์ #Surveymarket

#Businessplan2023 #รับทำการตลาดออนไลน์

Share this post

Tag : #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect #DataCollection #PrimaryResearch #FieldSurvey #เก็บแบบสอบถาม #รับจ้างเก็บแบบสอบถาม #วิจัยตลาด #รับทำแบบสัมภาษณ์ (In-deep Interview) #ทำFocus Group ระดับป.โทและดุษฎีนิพนธ์ #รับเก็บแบบสอบถาม (Questionaire) #หน่วยงานรัฐ #เอกชน #นักศึกษา #รับสำรวจตลาด #วิจัยตลาด #สอบถามข้อมูลร้านค้าหรือการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค #รับจัดEvent #แผนการตลาด #แผนธุรกิจ #กรุงเทพ #ต่างจังหวัด #รับคีย์ข้อมูล ทั้งในหน่วยงานรัฐและเอกชน #ห้างร้านต่างๆ #เก็บข้อมูลทางสถิติ ทางบัญชี #จัดทำระบบข้อมูลอย่างสมบูรณ์ #รับวิเคราะห์ #รับประมวลผล #ทางสถิติ ที่เป็นทั้ง #สถิติพื้นฐาน #หาค่าเฉลี่ย (mean) #หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) #หาค่าเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุด (Min-Max Variable) #รับทดสอบสมมติฐานทางสถิติ เช่น T-Test, Anova Correlation Regresstion หรืออื่นๆ #รับทดสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ เช่น #หาค่าความเที่ยงตรง (Validity) #ความเชื่อมั่น (Reliability) #ความยากง่าย (Difficulty) #อำนาจจำแนก (Discrimination) #ความเป็นปรนัย (Objectivity) #รับทำหรือใช้โปรแกรมทางสถิติอันได้แก่ โปรแกรม #รับทำ SPSS SAS Eview MINI-tab M-stat Endnote SAS Statt View Graph Prism ,โปรแกรม R, LISREL, Mathcad, MedCalc, MINITAB, MS-EXCEL, STATA, S-PLUS และอื่นๆ #รับทำ presentation  #รับทำ Powerpoint #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect