ข่าวสาร

วูบหมดสติ เสี่ยง!

วูบหมดสติ เสี่ยง!

วูบหมดสติ เสี่ยง! หัวใจเต้นผิดจังหวะ รักษาได้ด้วยการจี้ไฟฟ้า

วูบ หน้ามืด หมดสติ อย่ามองข้าม เพราะอาจเป็นสัญญาณเตือนของ “โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ” ซึ่งเกิดขึ้นได้จากการที่หัวใจเต้นช้าหรือเร็วมากเกินไป ทำให้หัวใจปั๊มเลือดได้ไม่เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย จึงมีอาการเป็นลมหมดสติได้

อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลเวชธานี นายแพทย์ปริวัตร เพ็งแก้ว กล่าวว่า โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ คือ การที่หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะตามธรรมชาติ เป็นภาวะที่คลื่นไฟฟ้าหัวใจทำงานผิดปกติหรือเกิดไฟฟ้าลัดวงจรในห้องหัวใจ ทำให้การสูบฉีดเลือดไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกายไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร โดยสามารถสังเกตอาการโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะได้ ดังนี้

  • ใจสั่น
  • เจ็บหน้าอก
  • หายใจหอบ
  • วิงเวียนศีรษะ และหน้ามืด

ในผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดรุนแรง อาจหมดสติจนนำไปสู่การเสียชีวิตได้ ดังนั้น หากมีอาการดังกล่าวควรรีบมาพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย โดยแพทย์อาจพิจาณาการตรวจโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะเพิ่มเติม ได้แก่

  • การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) คือ การตรวจหาความผิดปกติของลักษณะไฟฟ้าหัวใจ ซึ่งการตรวจนี้ สามารถนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการวินิจฉัยโรคต่าง ๆ ที่มีผลต่อหัวใจ โดยใช้เวลาในการตรวจไม่เกิน 5 นาที
  • Holter Monitoring คือ การบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบตลอดเวลา ในช่วงระยะเวลา 24 – 48 ชั่วโมง เป็นการตรวจที่ใช้บ่อยในผู้ป่วยที่มาด้วยอาการใจสั่นหรือเป็นลม

เมื่อพบว่าผู้ป่วยเป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ การรักษาทั่วไปแพทย์จะพิจารณาการใช้ยาควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ หรือรักษาโดยการจี้ไฟฟ้าผ่านคลื่นเสียงความถี่สูง ซึ่งการจี้ไฟฟ้าเป็นการรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะโดยไม่ต้องผ่าตัด ไร้แผล ไม่ต้องใช้ยาสลบและไม่เจ็บตัวขณะที่ทำการรักษา

“การรักษาโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะด้วยเทคนิคการจี้ไฟฟ้าหัวใจ มีโอกาสหายขาดถึง 95-98% โดยใช้เวลาพักฟื้นในโรงพยาบาล 1 คืน หลังจากทำเสร็จผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ โดยมีโอกาสที่จะกลับมาเป็นซ้ำเพียงแค่ 1% เท่านั้น” นายแพทย์ปริวัตร กล่าว

ขอบคุณข้อมูลจาก โรงพยาบาลเวชธานี

💡คิดถึงงานวิจัย คิดถึง Survey Market Thailand

🎯สนใจบริการติดต่อเรา :

📱Tel : 06-5387-5499 

💬 Line : @Surveymarkett   👉  https://lin.ee/1WIknkQ

✉️ Email : surveymarketthailand@gmail.com

🌐 Website : https://surveymarketthailand.co.th

Share this post

Tag : #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect #DataCollection #PrimaryResearch #FieldSurvey #เก็บแบบสอบถาม #รับจ้างเก็บแบบสอบถาม #วิจัยตลาด #รับทำแบบสัมภาษณ์ (In-deep Interview) #ทำFocus Group ระดับป.โทและดุษฎีนิพนธ์ #รับเก็บแบบสอบถาม (Questionaire) #หน่วยงานรัฐ #เอกชน #นักศึกษา #รับสำรวจตลาด #วิจัยตลาด #สอบถามข้อมูลร้านค้าหรือการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค #รับจัดEvent #แผนการตลาด #แผนธุรกิจ #กรุงเทพ #ต่างจังหวัด #รับคีย์ข้อมูล ทั้งในหน่วยงานรัฐและเอกชน #ห้างร้านต่างๆ #เก็บข้อมูลทางสถิติ ทางบัญชี #จัดทำระบบข้อมูลอย่างสมบูรณ์ #รับวิเคราะห์ #รับประมวลผล #ทางสถิติ ที่เป็นทั้ง #สถิติพื้นฐาน #หาค่าเฉลี่ย (mean) #หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) #หาค่าเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุด (Min-Max Variable) #รับทดสอบสมมติฐานทางสถิติ เช่น T-Test, Anova Correlation Regresstion หรืออื่นๆ #รับทดสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ เช่น #หาค่าความเที่ยงตรง (Validity) #ความเชื่อมั่น (Reliability) #ความยากง่าย (Difficulty) #อำนาจจำแนก (Discrimination) #ความเป็นปรนัย (Objectivity) #รับทำหรือใช้โปรแกรมทางสถิติอันได้แก่ โปรแกรม #รับทำ SPSS SAS Eview MINI-tab M-stat Endnote SAS Statt View Graph Prism ,โปรแกรม R, LISREL, Mathcad, MedCalc, MINITAB, MS-EXCEL, STATA, S-PLUS และอื่นๆ #รับทำ presentation  #รับทำ Powerpoint #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect