ข่าวสาร

เทรนด์พฤติกรรม “PANK” ผู้หญิงรวย ทำงานเก่ง ไม่มีลูก เน้นสปอยล์หลาน

เทรนด์พฤติกรรม “PANK” ผู้หญิงรวย ทำงานเก่ง ไม่มีลูก เน้นสปอยล์หลาน

PANK เป็นคำสแลงที่ย่อมาจาก “Professional Aunt, No Kids” หรือพูดง่าย ๆ ก็คือ กลุ่มผู้หญิงที่มีเงิน มีหน้าที่การงานที่มั่นคง แต่ไม่มีลูก

เรื่องนี้ ประกอบจากหลายปัจจัย เช่น สภาพเศรษฐกิจ ค่าครองชีพ ไปจนถึงรายรับที่ไม่พอใช้ในแต่ละเดือน จนมองว่าไม่สามารถเลี้ยงดูลูกได้อย่างมีคุณภาพ

ผลสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า Gen Y หรือกลุ่มคนทำงานในวัย 27-42 ปี เริ่มมีค่านิยมในการใช้ชีวิตคู่ที่เปลี่ยนไปจากเดิม คือเลือกที่จะเป็นโสด และไม่มีลูก เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ

เรียกได้ว่า สำหรับสภาพเศรษฐกิจและสังคม ที่ไม่เอื้อต่อการมีลูกในยุคนี้ การเป็น PANK ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจไม่น้อย เพราะเป้าหมายในชีวิตของแต่ละคนนั้นต่างกัน

ขอบคุณข้อมูลจาก ลงทุนเกิร์ล

💡คิดถึงงานวิจัย คิดถึง Survey Market Thailand นะคะ

.

🎯 สนใจทำวิจัยการตลาด ติดต่อ หรือ ปรึกษาเราได้ตามช่องทางด้านล่างนี้นะคะ :

📱Tel : คุณเรด 065-387-5499 / คุณปลา 096-140-4854

💬 Line : https://lin.ee/1WIknkQ

✉️ Email : surveymarketthailand@gmail.com

🌐 Website : https://surveymarketthailand.co.th

.

#วิจัยออนไลน์#วิจัยการตลาด#บริการด้านวิจัยตลาด#รับทำวิจัยภาคสนาม#รับแผนการตลาด#บริการการตลาดออนไลน์#การตลาดออนไลน์#Surveymarket#Businessplan2023#รับทำการตลาดออนไลน์#วิจัยปโท#โปรเจ็คจบ#งานวิจัย#วิจัยจบ#รับทำวิจัย#ปริญญาโท

Share this post

Tag : #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect #DataCollection #PrimaryResearch #FieldSurvey #เก็บแบบสอบถาม #รับจ้างเก็บแบบสอบถาม #วิจัยตลาด #รับทำแบบสัมภาษณ์ (In-deep Interview) #ทำFocus Group ระดับป.โทและดุษฎีนิพนธ์ #รับเก็บแบบสอบถาม (Questionaire) #หน่วยงานรัฐ #เอกชน #นักศึกษา #รับสำรวจตลาด #วิจัยตลาด #สอบถามข้อมูลร้านค้าหรือการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค #รับจัดEvent #แผนการตลาด #แผนธุรกิจ #กรุงเทพ #ต่างจังหวัด #รับคีย์ข้อมูล ทั้งในหน่วยงานรัฐและเอกชน #ห้างร้านต่างๆ #เก็บข้อมูลทางสถิติ ทางบัญชี #จัดทำระบบข้อมูลอย่างสมบูรณ์ #รับวิเคราะห์ #รับประมวลผล #ทางสถิติ ที่เป็นทั้ง #สถิติพื้นฐาน #หาค่าเฉลี่ย (mean) #หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) #หาค่าเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุด (Min-Max Variable) #รับทดสอบสมมติฐานทางสถิติ เช่น T-Test, Anova Correlation Regresstion หรืออื่นๆ #รับทดสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ เช่น #หาค่าความเที่ยงตรง (Validity) #ความเชื่อมั่น (Reliability) #ความยากง่าย (Difficulty) #อำนาจจำแนก (Discrimination) #ความเป็นปรนัย (Objectivity) #รับทำหรือใช้โปรแกรมทางสถิติอันได้แก่ โปรแกรม #รับทำ SPSS SAS Eview MINI-tab M-stat Endnote SAS Statt View Graph Prism ,โปรแกรม R, LISREL, Mathcad, MedCalc, MINITAB, MS-EXCEL, STATA, S-PLUS และอื่นๆ #รับทำ presentation  #รับทำ Powerpoint #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect