ข่าวสาร

เมื่อโจรใช้ AI ปัญญาประดิษฐ์ ดูดเงินเรา

เมื่อโจรใช้ AI ปัญญาประดิษฐ์ ดูดเงินเรา

ปฏิบัติการปล้นเงินข้ามชาติจาก บัตรเดบิต และ บัตรเครดิต ของคนไทยในประเทศไทยที่มีธุรกรรม ช็อปออนไลน์ผ่านบัตรเดบิต บัตรเครดิต เล่นเอาเสียวไปตามๆกัน การดูดเงินข้ามชาติครั้งนี้ไม่ใช่ดูดแค่ครั้งเดียว แต่ละบัญชีถูกดูดต่อเนื่องหลายสิบครั้ง บางรายเจอไป 700 กว่าครั้งจนหมดบัญชี สิ่งที่น่ากลัวก็คือ โจรข้ามชาติกลุ่มนี้ใช้เทคโนโลยี AI (Artificial Intelligence) ปัญญาประดิษฐ์ เป็นเครื่องมือในการปล้นซึ่งป้องกันได้ยาก

ถือเป็น ภัยคุกคามต่อความมั่นคงทางไซเบอร์ของไทย อย่างยิ่ง

คุณสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยการตรวจสอบเพิ่มเติมร่วมกับ สมาคมธนาคารไทย ว่า ไม่ได้เกิดจากการรั่วไหลของข้อมูลจากระบบธนาคาร สาเหตุสำคัญ เกิด จากการที่มิจฉาชีพได้สุ่มข้อมูลบัตร และนำไปสวมรอยทำธุรกรรมผ่านร้านค้าออนไลน์ในต่างประเทศที่ไม่มีการใช้ OTP (รหัสผ่านครั้งเดียวเพื่อทำธุรกรรมบนอินเตอร์เน็ต) จำนวนธุรกรรมที่มีความผิดปกติ โดยเฉพาะวันที่ 14-17 ตุลาคม มีจำนวนทั้งสิ้น 10,700 ใบ จำนวนนี้ 50% เกิดจากธุรกรรม บัตรเดบิต ที่เกิดจากร้านค้าในต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ เป็นธุรกรรมวงเงินขนาดเล็กเฉลี่ย 1 ดอลลาร์ และไม่ใช้รหัส OTP ยืนยัน มูลค่าความเสียหายจาก บัตรเดบิต อยู่ที่ราว 30 ล้านบาท และ บัตรเครดิต อยู่ที่ราว 100 ล้านบาท

ที่มา : https://www.thairath.co.th/news/society/2223475?optimize=b

Share this post

Tag : #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect #DataCollection #PrimaryResearch #FieldSurvey #เก็บแบบสอบถาม #รับจ้างเก็บแบบสอบถาม #วิจัยตลาด #รับทำแบบสัมภาษณ์ (In-deep Interview) #ทำFocus Group ระดับป.โทและดุษฎีนิพนธ์ #รับเก็บแบบสอบถาม (Questionaire) #หน่วยงานรัฐ #เอกชน #นักศึกษา #รับสำรวจตลาด #วิจัยตลาด #สอบถามข้อมูลร้านค้าหรือการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค #รับจัดEvent #แผนการตลาด #แผนธุรกิจ #กรุงเทพ #ต่างจังหวัด #รับคีย์ข้อมูล ทั้งในหน่วยงานรัฐและเอกชน #ห้างร้านต่างๆ #เก็บข้อมูลทางสถิติ ทางบัญชี #จัดทำระบบข้อมูลอย่างสมบูรณ์ #รับวิเคราะห์ #รับประมวลผล #ทางสถิติ ที่เป็นทั้ง #สถิติพื้นฐาน #หาค่าเฉลี่ย (mean) #หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) #หาค่าเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุด (Min-Max Variable) #รับทดสอบสมมติฐานทางสถิติ เช่น T-Test, Anova Correlation Regresstion หรืออื่นๆ #รับทดสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ เช่น #หาค่าความเที่ยงตรง (Validity) #ความเชื่อมั่น (Reliability) #ความยากง่าย (Difficulty) #อำนาจจำแนก (Discrimination) #ความเป็นปรนัย (Objectivity) #รับทำหรือใช้โปรแกรมทางสถิติอันได้แก่ โปรแกรม #รับทำ SPSS SAS Eview MINI-tab M-stat Endnote SAS Statt View Graph Prism ,โปรแกรม R, LISREL, Mathcad, MedCalc, MINITAB, MS-EXCEL, STATA, S-PLUS และอื่นๆ #รับทำ presentation  #รับทำ Powerpoint #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect