ข่าวสาร

เริ่มต้นธุรกิจด้วยตัวเอง อย่างไร? ให้ประสบความสำเร็จ

เริ่มต้นธุรกิจด้วยตัวเอง อย่างไร? ให้ประสบความสำเร็จ

ในช่วงหลังมานี้ พนักงานประจำส่วนใหญ่มักออกจากงานเพื่อมา เริ่มต้นธุรกิจด้วยตัวเอง มากขึ้น เนื่องจากมีความคิดที่ว่า ‘เป็นนายตัวเองดีที่สุด’ คิดว่าการทำธุรกิจก็แค่มีเงินก็ทำได้ ทำให้ธุรกิจส่วนตัวจึงมีเพิ่มมากขึ้น แต่ก็มีแค่ไม่กี่ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ เพราะธุรกิจมักตั้งอยู่บนความเสี่ยง เสี่ยงที่จะตั้ง เสี่ยงที่จะลงทุน บางทีมั่นใจแล้วว่าทำได้ ลงทุนได้ อาจจะมีการก้าวพลาด ทำให้ธุรกิจอาจไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรและถอดใจกลับไปทำงานประจำเหมือนเดิม

แต่ก็มีธุรกิจที่ทำแล้วประสบความสำเร็จหลายธุรกิจเช่นกัน อาจเพราะแนวคิดที่ดีในการดำเนินธุรกิจหรือมีการศึกษาขั้นตอนการดำเนินงานก่อนที่จะลงมือ วางแผนเตรียมพร้อมอย่างถูกวิธี พร้อมตั้งรับความเสี่ยงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น ดังนั้น ถ้าอยากเริ่มต้นธุรกิจด้วยตัวเองให้ประสบความสำเร็จ มีวิธีในการเริ่มต้นได้อย่างไรบ้าง

เริ่มต้นธุรกิจด้วยตัวเอง อย่างไร?

ถามตัวเองก่อนว่าชอบธุรกิจอะไร

การสำรวจตัวเองว่าชอบธุรกิจอะไรเป็นแนวคิดอันดับแรกๆ ก่อนการ เริ่มต้นธุรกิจด้วยตัวเอง การได้ทำในสิ่งที่ชอบ ที่รักและถนัด จะทำให้ประสบความสำเร็จได้ง่ายกว่าการฝีนทำอะไรที่ไม่ชอบ แต่ผู้ที่เริ่มทำธุรกิจมักชอบมาคิดอีกว่า สิ่งที่เราชอบถ้านำมาทำเป็นธุรกิจจะสามารถมาต่อยอดได้หรือไม่ จะมีคนสนใจธุรกิจหรือเปล่า อย่าได้คิดอย่าได้กลัว เพราะหากความคิดนี้เข้ามาในหัว อาจทำให้มีความท้อเกิดขึ้นมาและอาจจะหมดกำลังใจไปได้

ตั้งเป้าหมายในการทำธุรกิจ

เป้าหมายในการทำธุรกิจเป็นเรื่องสำคัญ ลองมองดูว่าอยากทำธุรกิจนี้แล้วได้ผลลัพธ์อะไรกลับมาบ้าง แต่หลายๆ คนที่หันมาทำธุรกิจส่วนตัวเป้าหมายสำคัญส่วนใหญ่ก็คือเรื่องเงิน ทำธุรกิจอย่างไรให้ได้กำไรสูงที่สุดเท่าที่จะทำได้

สำรวจเงินทุนของตัวเอง

เงินทุนคือปัจจัยสำคัญในการทำธุรกิจอีกอย่างนึงเลยก็ว่าได้ ไม่ว่าจะธุรกิจเล็ก กลาง ใหญ่ เงินทุนที่ใช้ก็จะต่างกัน ลองมองว่าธุรกิจที่ต้องการจะทำนั้นเป็นธุรกิจขนาดไหนและควรใช้เงินลงทุนเท่าไหร่ สำรวจและศึกษางบประมาณการลงทุนให้ดี อย่าคิดถึงแค่ตอนที่ลงทุน ให้มองไปถึงตอนที่หากธุรกิจไม่สบความสำเร็จนั้น จะยังมีเงินทุนฉุกเฉินที่สามารถทำให้ธุรกิจอยู่ได้ไม่ล้มละลายด้วยเช่นกัน

ประเมินความเสี่ยงในการทำธุรกิจ

ทุกธุรกิจมีความเสี่ยงในการลงทุน แต่จะเสี่ยงมาก เสี่ยงน้อยอยู่ที่การประเมินความเสี่ยงในการทำธุรกิจและเตรียมรับมือ ดังนั้นลองลิสต์มาเป็นข้อๆ ดูว่าปัจจัยใดบ้างที่ทำให้คุณเสียเปรียบและทำให้คุณต้องเสี่ยงกับมันบ้าง เช่น คู่แข่ง, อุบัติเหตุ, สภาพอากาศ เป็นต้น ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น จะรับมือกับเหตุการณ์นั้นอย่างไร ต้องมีการวางแผนไว้หลายๆ ด้าน

สำรวจตลาดและสถานที่ตั้ง

การสำรวจตลาดจะทำให้รู้จักกับกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น เช่น ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างไร พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างไร เป็นต้น อาจนำข้อมูลในส่วนนั้นมาช่วยปรับให้ธุรกิจของคุณเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้นกว่าเดิม

มั่นใจแล้วลงมือทำเลย

เมื่อเจอสิ่งที่ชอบ มั่นใจในสิ่งที่จะทำ วางแผนธุรกิจและมีงบประมาณพร้อมที่จะลงทุนแล้ว จะรอช้าอยู่ทำไม ลงมือทำเลย เพราะยิ่งชิงเปิดธุรกิจก่อน ทำให้ธุรกิจเราเป็นที่รู้จักก่อนธุรกิจที่อาจเป็นคู่แข่งและเขายังไม่ได้ลงมือทำ เมื่อเริ่มต้นลงมือทำแล้วในช่วงแรกถ้ายังรู้สึกว่ายังไม่มีลูกค้าหรือเงียบ อย่าพึ่งท้อใจ ลองปรับตัวให้เข้ากับตลาดในช่วงนั้น เพิ่มนิด ลดหน่อย โปรโมชันดีๆ ที่ทำให้ธุรกิจไม่ขาดทุนก็ลองนำมาใช้ในช่วงแรกของการเปิดธุรกิจ หมั่นศึกษาและปรับตัวไปเรื่อยๆ ธุรกิจก็จะเติบโตไปได้อย่างมั่นคงเอง

Share this post

Tag : #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect #DataCollection #PrimaryResearch #FieldSurvey #เก็บแบบสอบถาม #รับจ้างเก็บแบบสอบถาม #วิจัยตลาด #รับทำแบบสัมภาษณ์ (In-deep Interview) #ทำFocus Group ระดับป.โทและดุษฎีนิพนธ์ #รับเก็บแบบสอบถาม (Questionaire) #หน่วยงานรัฐ #เอกชน #นักศึกษา #รับสำรวจตลาด #วิจัยตลาด #สอบถามข้อมูลร้านค้าหรือการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค #รับจัดEvent #แผนการตลาด #แผนธุรกิจ #กรุงเทพ #ต่างจังหวัด #รับคีย์ข้อมูล ทั้งในหน่วยงานรัฐและเอกชน #ห้างร้านต่างๆ #เก็บข้อมูลทางสถิติ ทางบัญชี #จัดทำระบบข้อมูลอย่างสมบูรณ์ #รับวิเคราะห์ #รับประมวลผล #ทางสถิติ ที่เป็นทั้ง #สถิติพื้นฐาน #หาค่าเฉลี่ย (mean) #หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) #หาค่าเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุด (Min-Max Variable) #รับทดสอบสมมติฐานทางสถิติ เช่น T-Test, Anova Correlation Regresstion หรืออื่นๆ #รับทดสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ เช่น #หาค่าความเที่ยงตรง (Validity) #ความเชื่อมั่น (Reliability) #ความยากง่าย (Difficulty) #อำนาจจำแนก (Discrimination) #ความเป็นปรนัย (Objectivity) #รับทำหรือใช้โปรแกรมทางสถิติอันได้แก่ โปรแกรม #รับทำ SPSS SAS Eview MINI-tab M-stat Endnote SAS Statt View Graph Prism ,โปรแกรม R, LISREL, Mathcad, MedCalc, MINITAB, MS-EXCEL, STATA, S-PLUS และอื่นๆ #รับทำ presentation  #รับทำ Powerpoint #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect