ข่าวสาร

เสริมชีวิตให้สดใส เจริญรุ่งเรือง อย่าลืม ถวายน้ำบนหิ้งพระ

เสริมชีวิตให้สดใส เจริญรุ่งเรือง อย่าลืม ถวายน้ำบนหิ้งพระ

บ้านของเราทุกคนก็จะมีหิ้งพระ ตั้งไว้บูชากันใช่ไหมคะ วันนี้แอดมินมีเคล็ดลับถวายน้ำบนหิ้งพระมาบอกให้เพื่อน ๆ รู้กัน

⏰ ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการถวายน้ำหิ้งพระ

⭐️ เสริมเรื่องความสำเร็จ เวลา 06.00 น.

⭐️ เสริมเรื่องการเงิน เวลา 06.30 น.

⭐️ เสริมเรื่องการงาน เวลา 07.00 น.

**ไม่ควรถวายน้ำเกิน 10 โมง**

🙏🏻 บทสวดถวายน้ำหิ้งพระ 🙏🏻

(ตั้งนะโม 3 จบ)

“อะระหะตาทีหิ นะวะคุเณหิ สะมันนาคะตัสสะ

สัมมาสัมพุทธัสสะ อิมัง อุทะกัง เทมิ”

ข้าพเจ้า (ชื่อ-สกุล) ขอถวายน้ำแก้วนี้ แด่องค์พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ขอให้ข้าพเจ้ามีแต่ความสุข ความเจริญ คิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาด้วยเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ

🌼 เพื่อความร่มเย็นของบ้าน ห้ามปล่อยให้น้ำพระบนหิ้งแห้งนะคะ 🥛 ควรเติมน้ำถวายพระตลอด ถ้าทำได้ทุกวันจะดีมาก มาตั้งจิตอธิษฐานกันเถอะ ✨

💡คิดถึงงานวิจัย คิดถึง Survey Market Thailand

🎯 สนใจทำวิจัยการตลาด ติดต่อ หรือ ปรึกษาเราได้ตามช่องทางด้านล่างนี้นะคะ :

📱Tel : คุณเรด 065-387-5499 / คุณปลา 096-140-4854 

💬 Line :  https://lin.ee/1WIknkQ

✉️ Email : surveymarketthailand@gmail.com

🌐 Website : https://surveymarketthailand.co.th

Share this post

Tag : #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect #DataCollection #PrimaryResearch #FieldSurvey #เก็บแบบสอบถาม #รับจ้างเก็บแบบสอบถาม #วิจัยตลาด #รับทำแบบสัมภาษณ์ (In-deep Interview) #ทำFocus Group ระดับป.โทและดุษฎีนิพนธ์ #รับเก็บแบบสอบถาม (Questionaire) #หน่วยงานรัฐ #เอกชน #นักศึกษา #รับสำรวจตลาด #วิจัยตลาด #สอบถามข้อมูลร้านค้าหรือการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค #รับจัดEvent #แผนการตลาด #แผนธุรกิจ #กรุงเทพ #ต่างจังหวัด #รับคีย์ข้อมูล ทั้งในหน่วยงานรัฐและเอกชน #ห้างร้านต่างๆ #เก็บข้อมูลทางสถิติ ทางบัญชี #จัดทำระบบข้อมูลอย่างสมบูรณ์ #รับวิเคราะห์ #รับประมวลผล #ทางสถิติ ที่เป็นทั้ง #สถิติพื้นฐาน #หาค่าเฉลี่ย (mean) #หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) #หาค่าเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุด (Min-Max Variable) #รับทดสอบสมมติฐานทางสถิติ เช่น T-Test, Anova Correlation Regresstion หรืออื่นๆ #รับทดสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ เช่น #หาค่าความเที่ยงตรง (Validity) #ความเชื่อมั่น (Reliability) #ความยากง่าย (Difficulty) #อำนาจจำแนก (Discrimination) #ความเป็นปรนัย (Objectivity) #รับทำหรือใช้โปรแกรมทางสถิติอันได้แก่ โปรแกรม #รับทำ SPSS SAS Eview MINI-tab M-stat Endnote SAS Statt View Graph Prism ,โปรแกรม R, LISREL, Mathcad, MedCalc, MINITAB, MS-EXCEL, STATA, S-PLUS และอื่นๆ #รับทำ presentation  #รับทำ Powerpoint #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect