ข่าวสาร

startup-594090_1280

แผนธุรกิจ

 1. แผนธุรกิจสำหรับธุรกิจSME เพื่อประกอบการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน/เสนอผู้ลงทุน ฉบับภาษาไทย 30,000฿
 2. แผนธุรกิจสำหรับธุรกิจSME เพื่อประกอบการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน/ เสนอผู้ลงทุน ฉบับภาษาอังกฤษ 60,000฿
 3. การศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินธุรกิจสำหรับธุรกิจSME ฉบับภาษาไทย/ ฉบับภาษาอังกฤษ อัตราค่าบริการจะขึ้นอยู่กับธุรกิจ และขอบเขตที่ต้องการศึกษา (ติดต่อทีมงานเพื่อเสนอราคาอีกครั้ง)
  แผนธุรกิจ
 4. บทสรุปผู้บริหาร
 5. วัตถุประสงค์ในการนำเสนอแผนธุรกิจ
 6. ความเป็นมาของธุรกิจ
 7. การบริการ หรือสินค้า หรือผลิตภัณฑ์
 8. การวิเคราะห์อุตสาหกรรมและการวิเคราะห์ตลาด
 9. แผนการบริหารจัดการ
 10. แผนการตลาด
 11. แผนการบริการ หรือแผนการขายสินค้า หรือแผนการผลิต
 12. แผนการเงิน
 13. แผนฉุกเฉินหรือแผนประเมินความเสี่ยง

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email