ข่าวสาร

10 ไอเดียในการหาแหล่งเงินทุนทำธุรกิจ สำหรับผู้ประกอบการมือใหม่

10 ไอเดียในการหาแหล่งเงินทุนทำธุรกิจ สำหรับผู้ประกอบการมือใหม่
• มาจากเก็บหอมรอมริบ …
• ขอเงินจากพ่อแม่ (ถ้าท่านมีกำลังทรัพย์พอ) …
• กู้ธนาคารทั่วๆไป ที่เปิดวงเงินกู้ SMEs. …
• เลือกกู้ธนาคาร SMEs โดยเฉพาะ …
• หาบริษัทร่วมทุน หรือ Capital Venture. …
• ประกวดรายการ TGT. …
• เขียนแผนธุรกิจและระดมทุน …
• เดินทางไปหาผู้มีเงินทุนในพื้นที่
• นำสิ้นทรัพย์ไปค้ำประกัน
• ตั้งกองทุน

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email