ข่าวสาร

startup-594090_640

3 วิธีเบสิค ที่จะนำพาให้ธุรกิจเหนือกว่าคู่แข่ง

การมี คู่แข่ง นับเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจ แต่ถึงแม้ว่าคู่แข่งจะน่ากลัวสักเพียงไหน หากเตรียมความพร้อมในการรับมือ และวางแผนใช้กลยุทธ์ให้ถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ ก็ทำให้เรามีโอกาสเหนือกว่า และแซงหน้าคู่แข่งได้ไม่แพ้กัน
1.สร้างจุดเด่นและความแตกต่างให้กับธุรกิจ
สิ่งหนึ่งที่ทำให้ธุรกิจของเราเหนือกว่าคู่แข่ง ก็คือการมีจุดเด่น มีความแตกต่าง มีเอกลักษณ์เฉพาะที่ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายได้ ไม่ว่าจะเป็นด้านใดด้านหนึ่ง ซึ่งเมื่อกล่าวถึงจุดเด่นหรือเอกลักษณ์นั้นๆ แล้ว กลุ่มเป้าหมายจะต้องนึกแบรนด์ของเราได้เป็นอันดับแรกๆ อีกทั้งยังต้องสามารถนึกถึงได้ตลอดไปด้วย
อย่างไรก็ตาม การวางแผนเพื่อสร้างความโดดเด่นให้กับแบรนด์นั้นเป็นสิ่งแรกของการเริ่มต้นธุรกิจเลยทีเดียว ผู้ทำธุรกิจต้องวิเคราะห์ ศึกษาตลาด เพื่อที่จะสร้างความโดดเด่นนั้นให้เกิดขึ้นให้ได้
2.ใช้การตลาดออนไลน์ให้เกิดประโยชน์
ในยุคที่ผู้คนจำนวนมากต่างใช้งานอินเทอร์เน็ตและพึ่งพาเทคโนโลยี การทำการตลาดออนไลน์ หรือ Digital Marketing นั้นเป็นอะไรที่ก่อประโยชน์และมีความจำเป็นไม่น้อยเลยทีเดียว ซึ่งหากเราเห็นความสำคัญและเริ่มต้นที่จะใช้มันเสียแต่เนิ่นๆ โอกาสที่ธุรกิจของเราจะเป็นต่อคู่แข่งก็ย่อมมีมาก เพราะไม่เพียงแต่การตลาดออนไลน์ จะเป็นช่องทางกระจายการรับรู้เกี่ยวกับธุรกิจเราไปสู่กลุ่มเป้าหมายได้ในวงกว้าง และเข้าถึงได้ง่ายขึ้นเท่านั้น แต่ยังสามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และวัดผลได้อย่างชัดเจนอีกด้วย
3.สร้างความสะดวกให้กลุ่มเป้าหมาย ด้วยช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลาย
การให้ความสำคัญกับช่องทางการจัดจำหน่ายก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญ ซึ่งจะส่งผลต่อยอดขายและการแซงหน้าคู่แข่งได้ไม่น้อย ดังนั้น หากเรามีสินค้าที่ดีอยู่ในมือแล้ว ก็ควรทำให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงสินค้าของเราได้ง่ายขึ้น หรือทำให้พวกเขารู้สึกสะดวกสบายที่จะหาซื้อสินค้าของเราด้วย เช่น การเพิ่มช่องทางการสั่งซื้อจากช่องทางออนไลน์ หรือเพิ่มช่องทางโดยการคำนึงถึงความเหมาะสมและงบประมาณที่มีอยู่ เป็นต้น
เราก็ยังสามารถสร้างความสนใจให้กับธุรกิจของเราได้ด้วยการจัดกิจกรรมร่วมสนุก เพื่อมอบของรางวัลและสร้างความใกล้ชิด จัดโปรโมชั่นลดแลกแจกแถม รวมถึงยังแสดงออกถึงความจริงใจและใส่ใจในกลุ่มเป้าหมายที่ภักดีต่อแบรนด์ ด้วยการมอบสิ่งตอบแทนเล็กๆ น้อยๆ ในโอกาสสำคัญๆ แก่พวกเขา เพื่อให้พวกเขาเต็มใจที่จะเป็นลูกค้าของเราต่อไปนั่นเอง

Share this post

Tag : #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect #DataCollection #PrimaryResearch #FieldSurvey #เก็บแบบสอบถาม #รับจ้างเก็บแบบสอบถาม #วิจัยตลาด #รับทำแบบสัมภาษณ์ (In-deep Interview) #ทำFocus Group ระดับป.โทและดุษฎีนิพนธ์ #รับเก็บแบบสอบถาม (Questionaire) #หน่วยงานรัฐ #เอกชน #นักศึกษา #รับสำรวจตลาด #วิจัยตลาด #สอบถามข้อมูลร้านค้าหรือการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค #รับจัดEvent #แผนการตลาด #แผนธุรกิจ #กรุงเทพ #ต่างจังหวัด #รับคีย์ข้อมูล ทั้งในหน่วยงานรัฐและเอกชน #ห้างร้านต่างๆ #เก็บข้อมูลทางสถิติ ทางบัญชี #จัดทำระบบข้อมูลอย่างสมบูรณ์ #รับวิเคราะห์ #รับประมวลผล #ทางสถิติ ที่เป็นทั้ง #สถิติพื้นฐาน #หาค่าเฉลี่ย (mean) #หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) #หาค่าเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุด (Min-Max Variable) #รับทดสอบสมมติฐานทางสถิติ เช่น T-Test, Anova Correlation Regresstion หรืออื่นๆ #รับทดสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ เช่น #หาค่าความเที่ยงตรง (Validity) #ความเชื่อมั่น (Reliability) #ความยากง่าย (Difficulty) #อำนาจจำแนก (Discrimination) #ความเป็นปรนัย (Objectivity) #รับทำหรือใช้โปรแกรมทางสถิติอันได้แก่ โปรแกรม #รับทำ SPSS SAS Eview MINI-tab M-stat Endnote SAS Statt View Graph Prism ,โปรแกรม R, LISREL, Mathcad, MedCalc, MINITAB, MS-EXCEL, STATA, S-PLUS และอื่นๆ #รับทำ presentation  #รับทำ Powerpoint #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect