ข่าวสาร

computer-767776_640

4เทคนิคการวิเคราะห์ตลาด (Marketing Analysis)

4เทคนิคการวิเคราะห์ตลาด (Marketing Analysis)
หากคุณเริ่มต้นทำธุรกิจ หรือทำธุรกิจมานานแล้ว คุณจะทำอย่างไรให้ชนะคู่แข่ง?
ส่วนใหญ่คนทำธุรกิจจะมีนักการตลาด ในการจัดโปรโมชั่น หรือจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้สินค้าและบริการ สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างกว้างขวาง ในขณะเดียวกันการจะจัดโปรโมชั่น หรือกิจกรรมใด ๆ นักการตลาดจะต้องศึกษาคู่แข่งก่อน ถึงจะมีข้อมูล เพื่อเอาชนะคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน
โดยทั่วไปนักการตลาดจะใช้เครื่องมืออย่างการวิเคราะห์ตลาด (Marketing Analysis) เพื่อนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม, การตลาด, กลุ่มเป้าหมาย, สภาพการแข่งขัน และสถานที่สำหรับวางสินค้าและบริการของคุณ
มาดูกันว่าการวิเคราะห์ตลาดของนักการตลาดส่วนใหญ่ ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง
• ลักษณะของอุตสาหกรรม : ซึ่งส่วนนี้จะประกอบไปด้วยภาพรวมของอุตสาหกรรม, ข้อมูลสถิติของอุตสาหกรรม, อัตราการเติบโต และแนวโน้มของอุตสาหกรรม
• ตลาดเป้าหมาย (Target Market) : ใครคือลูกค้า หรือกลุ่มเป้าหมายที่คุณต้องการ โดยข้อมูลเหล่านี้รวมถึงข้อมูลประชากรที่สามารถนำมากำหนดเป้าหมาย ซึ่งรวมถึงอายุ, เพศ, ระดับรายได้, และไลฟ์สไตล์ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงขนาดของตลาดเป้าหมาย, ศักยภาพในการซื้อ และแรงจูงใจที่จะเรียกผู้ชม จะทำให้คุณเข้าใจและเข้าถึงตลาดมากยิ่งขึ้น
• รวบรวมวิจัยตลาดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ : โดยศึกษาเนื้อหาเบื้องต้นเหล่านั้น ทั้งการะบวนการดำเนินการวิจัย, สถิติ ที่จะสนับสนุนการวิเคราะห์ตลาดของคุณ
• การวิเคราะห์คู่แข่ง (Competitive Analysis) : นอกจากวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายแล้ว สิ่งสำคัญคือการวิเคราะห์คู่แข่งว่า ใครคือคู่แข่งของคุณ, จุดแข็งและจุดอ่อนของการแข่งขันคืออะไร? เพราะคู่แข่งเปรียบเสมือนสิ่งกีดขวางที่อยู่บนถนน ที่อาจทำให้คุณไม่สามารถเป็นหนึ่งในตลาดได้ ทั้งนี้คุณอาจจะเริ่มวิเคราะห์จากตัวคุณก่อนด้วยการใช้เครื่องมืออย่าง SWOT

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email