ข่าวสาร

4P มีประโยชน์อะไรต่อการขายของออนไลน์?

4P มีประโยชน์อะไรต่อการขายของออนไลน์?

การวางแผนทางการตลาดที่ดีจะทำให้สินค้าและแบรนด์สามารถเติบโตไปได้อย่างมีแบบแผน และสามารถเข้าไปใน “ใจ” ของลูกค้าแต่ละกลุ่ม โดยเฉพาะในแพลตฟอร์มออนไลน์ ที่ลูกค้าแต่ละท่านมีความต้องการต่างกันมาก ซึ่งโดยส่วนมากแล้วการตลาด 4P มีไว้ใช้เพื่อสร้างแผนการตลาดที่เหมาะสมกับสินค้าที่มีอยู่หรือกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย หากเรามีสินค้าหรือกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนอยู่แล้ว พ่อค้าแม่ขายก็สามารถใช้ 4P เพื่อหาว่าลูกค้าชอบอะไร อยากได้อะไร มีปัญหาอะไร สินค้าที่สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้รึเปล่านั่นเองครับ

ก่อนที่จะเริ่มทำการตลาด 4P พ่อค้าแม่ขายออนไลน์จำเป็นที่ต้องเตรียมข้อมูลต่างๆ ให้ดีก่อน เช่น ข้อมูลของกลุ่มเป้าหมาย ว่าอายุเท่าไหร่ ทำงานอะไร ชอบอะไร อยู่ที่ไหน เป็นต้น หากเราไม่มีข้อมูลของลูกค้าอยู่แล้ว เราก็ไม่สามารถคาดคะเนได้ว่าลูกค้า จะมีปฏิกิริยาต่อกลยุทธ์การตลาดแต่ละส่วนอย่างไร

  • ถ้าวิเคราะห์ 4P กับ บริษัทหรือสินค้าที่มีตัวตนอยู่แล้ว ก็ควรแบ่งแยกกลุ่มลูกค้าด้วยการหาข้อมูลผ่านทางแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ลูกค้า หากคุณวิเคราะห์สินค้าแบรนด์ดัง การแบ่งกลุ่มที่คนนิยมทำก็คือการแบ่งลูกค้าจากความดังของแบรนด์ (รู้จักแบรนด์และเป็นลูกค้าประจำ, รู้จักแบรนด์แต่ไม่ได้เป็นลูกค้าประจำ, ไม่รู้จักแบรนด์และไม่เคยใช้สินค้า)
  • ถ้าคุณวิเคราะห์ 4P กับ บริษัทหรือสินค้าใหม่ ในส่วนนี้การหาข้อมูลอาจจะค่อนข้างยาก เพราะขาดข้อมูลเบื้องต้น ให้ลองคิดดูว่ามีกลุ่มลูกค้าไหนที่คล้ายกับหรือมีแนวโน้มที่จะซื้อสินค้าของคุณ ถ้าคุณมีสินค้าตัวอย่างหรือไอเดียบริการคุณก็อาจจะนำไปใช้ประกอบการสัมภาษณ์ลูกค้าก็ได้

หวังว่าท่านผู้อ่านจะได้ทราบถึงความหมายของการตลาด 4P กันไปแล้ว และพ่อค้าแม่ขายก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับร้านขายของออนไลน์ของตนได้

สนใจบริการติดต่อเรา :

☎️ 06-5387-5499 

💬 Line ID:  @Surveymarkett

✉️ surveymarketthailand@gmail.com

🌐 Website : https://surveymarketthailand.co.th

คิดถึงงานวิจัย คิดถึง Survey Market Thailand

#วิจัยออนไลน์ #วิจัยการตลาด #บริการด้านวิจัยตลาด #รับทำวิจัยภาคสนาม

#รับแผนการตลาด #บริการการตลาดออนไลน์ #การตลาดออนไลน์ #Surveymarket

#Businessplan2023 #รับทำการตลาดออนไลน์

Share this post

Tag : #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect #DataCollection #PrimaryResearch #FieldSurvey #เก็บแบบสอบถาม #รับจ้างเก็บแบบสอบถาม #วิจัยตลาด #รับทำแบบสัมภาษณ์ (In-deep Interview) #ทำFocus Group ระดับป.โทและดุษฎีนิพนธ์ #รับเก็บแบบสอบถาม (Questionaire) #หน่วยงานรัฐ #เอกชน #นักศึกษา #รับสำรวจตลาด #วิจัยตลาด #สอบถามข้อมูลร้านค้าหรือการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค #รับจัดEvent #แผนการตลาด #แผนธุรกิจ #กรุงเทพ #ต่างจังหวัด #รับคีย์ข้อมูล ทั้งในหน่วยงานรัฐและเอกชน #ห้างร้านต่างๆ #เก็บข้อมูลทางสถิติ ทางบัญชี #จัดทำระบบข้อมูลอย่างสมบูรณ์ #รับวิเคราะห์ #รับประมวลผล #ทางสถิติ ที่เป็นทั้ง #สถิติพื้นฐาน #หาค่าเฉลี่ย (mean) #หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) #หาค่าเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุด (Min-Max Variable) #รับทดสอบสมมติฐานทางสถิติ เช่น T-Test, Anova Correlation Regresstion หรืออื่นๆ #รับทดสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ เช่น #หาค่าความเที่ยงตรง (Validity) #ความเชื่อมั่น (Reliability) #ความยากง่าย (Difficulty) #อำนาจจำแนก (Discrimination) #ความเป็นปรนัย (Objectivity) #รับทำหรือใช้โปรแกรมทางสถิติอันได้แก่ โปรแกรม #รับทำ SPSS SAS Eview MINI-tab M-stat Endnote SAS Statt View Graph Prism ,โปรแกรม R, LISREL, Mathcad, MedCalc, MINITAB, MS-EXCEL, STATA, S-PLUS และอื่นๆ #รับทำ presentation  #รับทำ Powerpoint #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect