ข่าวสาร

Composite image of a laptop with graphic icons on the screen

5 หลักการ วิเคราะห์ธุรกิจ สู่ยอดขายหลักล้านบนโลกออนไลน์

การวิเคราะห์ ถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้ธุรกิจเดินหน้าไปสู่เป้าหมายได้อย่างถูกต้องและมั่นคง หากเราไม่มีการวิเคราะห์ธุรกิจตั้งแต่ต้น เราก็คงกำหนดทิศทาง และยอดขายให้กับธุรกิจไม่ได้
วันนี้ MakeWebEasy จะมาแนะนำให้เจ้าของกิจการทุกท่าน ใช้ 5 หลักการในการวิเคราะห์ธุรกิจ วิเคราะห์ลูกค้า เพื่อกระตุ้นยอดขายให้เพิ่มขึ้นอย่างมีเหตุมีผล ไปชมกันครับ

 1. วิเคราะห์ก่อนว่าลูกค้าของคุณคือใคร
  ขั้นแรก คุณต้องเริ่มจากการวิเคราะห์ก่อนว่า ลูกค้าบนโลกออนไลน์ของคุณคือใคร คุณขายสินค้านี้ให้ใคร เพื่อที่จะได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจน และการทำการตลาดออนไลน์จะทำได้ง่ายกว่าการทำการตลาดออนไลน์แบบหว่านไปทั่วเพื่อให้โดนกลุ่มเป้าหมาย นั่นจะเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณเป็นอย่างมาก
  ตัวอย่างเช่น สินค้าของคุณคือเครื่องสำอาง กลุ่มเป้าหมายของคุณเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกทม. เพราะมีกำลังซื้อมากกว่า คุณก็ทำโฆษณา และคอนเทนท์ให้ตอบโจทย์กับกลุ่มนี้ได้โดยเฉพาะ
  ดังนั้น การวิเคราะห์ก่อนว่าลูกค้าคือใคร จะช่วยในการประหยัดงบประมาณในการทำการตลาดออนไลน์และเข้าถึงใจลูกค้ากลุ่มนั้นได้เป็นอย่างดี
 2. วิเคราะห์ว่าธุรกิจของคุณแก้ปัญหาอย่างไร
  กับดักที่ธุรกิจออนไลน์มักเจอคือ การนำเสนอสินค้าในรูปแบบเดียว หรือเรียกง่ายๆว่า “ขายของอย่างเดียว” โดยที่บอกสุดยอดคุณสมบัติจากสินค้าว่าใช้แล้วดี ใช้แล้วปัง ซึ่งทุกร้านก็ทำเหมือนกันหมด แล้วลูกค้าจะเลือกซื้อของใครดีล่ะ คุณต้องวิเคราะห์ว่าสินค้าและบริการของคุณนั้นมีจุดเด่นกว่าคู่แข่งอย่างไร แล้วแก้ปัญหาอะไรให้กับลูกค้าที่จะต้องเสียเงินให้กับคุณ
  ดังนั้น คุณต้องรู้ก่อนว่าลูกค้ามีปัญหาอะไร ต้องการซื้ออะไรกันแน่ เริ่มจากการหาข้อมูลให้แน่ชัด อย่าทึกทักเอาเอง เพื่อให้ข้อมูลออกมาอย่างตรงไปตรงมาที่สุด
 3. วิเคราะห์เหตุผลในการตัดสินใจซื้อ
  ประการต่อมาคือการวิเคราะห์ว่า “ทำไมลูกค้าถึงตัดสินใจซื้อสินค้าของคุณ” อาจจะเป็นเพราะราคา ความทนทาน หรือไอเดียที่แปลกใหม่ก็เป็นได้ ซึ่งการวิเคราะห์นี้จะช่วยให้คุณเห็นศักยภาพของสินค้าที่คุณมี และดึงจุดเด่นนั้นออกมาใช้ในการทำการตลาดออนไลน์ได้ดียิ่งขึ้น
 4. วิเคราะห์พฤติกรรมการสั่งซื้อของลูกค้า
  ต่อมาคือสิ่งที่ต้องไม่พลาดเลยเมื่อลูกค้าได้มีการสั่งซื้อสินค้าของคุณแล้ว ทีนี้คุณต้องมาวิเคราะห์ว่าพฤติกรรมการสั่งซื้อของลูกค้าที่มาซื้อสินค้าของคุณนั้นเป็นอย่างไร รับสื่อแบบไหน เล่น Facebook หรือ Instagram มากกว่ากัน เมื่อรู้ถึงพฤติกรรมแล้ว ก็สามารถนำไปทำการตลาดออนไลน์ได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพสูง
 5. วิเคราะห์เพื่อให้เข้าใจถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้น
  และข้อสุดท้าย คุณต้องเข้าใจว่าการทำธุรกิจยังไงก็ย่อมมีอุปสรรคเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา และเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นการเสียเงินซื้อโฆษณาแล้วไม่ได้ผล ลูกค้าไม่รับของ ส่งของไม่ถึงลูกค้า และปัญหาอีกมากมายเต็มไปหมด
  ดังนั้น สิ่งที่คุณต้องทำคือ ใจเย็น ใช้การวิเคราะห์ แล้วค่อยๆแก้ปัญหาไปทีละจุด หากท่านใดที่อ่านและลองปฏิบัติทั้ง 5 ข้อนี้ รับรองว่ายอดขายหลักล้านอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมอย่างแน่นอน

Share this post

Tag : #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect #DataCollection #PrimaryResearch #FieldSurvey #เก็บแบบสอบถาม #รับจ้างเก็บแบบสอบถาม #วิจัยตลาด #รับทำแบบสัมภาษณ์ (In-deep Interview) #ทำFocus Group ระดับป.โทและดุษฎีนิพนธ์ #รับเก็บแบบสอบถาม (Questionaire) #หน่วยงานรัฐ #เอกชน #นักศึกษา #รับสำรวจตลาด #วิจัยตลาด #สอบถามข้อมูลร้านค้าหรือการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค #รับจัดEvent #แผนการตลาด #แผนธุรกิจ #กรุงเทพ #ต่างจังหวัด #รับคีย์ข้อมูล ทั้งในหน่วยงานรัฐและเอกชน #ห้างร้านต่างๆ #เก็บข้อมูลทางสถิติ ทางบัญชี #จัดทำระบบข้อมูลอย่างสมบูรณ์ #รับวิเคราะห์ #รับประมวลผล #ทางสถิติ ที่เป็นทั้ง #สถิติพื้นฐาน #หาค่าเฉลี่ย (mean) #หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) #หาค่าเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุด (Min-Max Variable) #รับทดสอบสมมติฐานทางสถิติ เช่น T-Test, Anova Correlation Regresstion หรืออื่นๆ #รับทดสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ เช่น #หาค่าความเที่ยงตรง (Validity) #ความเชื่อมั่น (Reliability) #ความยากง่าย (Difficulty) #อำนาจจำแนก (Discrimination) #ความเป็นปรนัย (Objectivity) #รับทำหรือใช้โปรแกรมทางสถิติอันได้แก่ โปรแกรม #รับทำ SPSS SAS Eview MINI-tab M-stat Endnote SAS Statt View Graph Prism ,โปรแกรม R, LISREL, Mathcad, MedCalc, MINITAB, MS-EXCEL, STATA, S-PLUS และอื่นๆ #รับทำ presentation  #รับทำ Powerpoint #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect