ข่าวสาร

5 เหตุผลสำคัญ การวางแผนธุรกิจ ส่งผลดีต่อการทำธุรกิจอย่างไรบ้าง

5 เหตุผลสำคัญ การวางแผนธุรกิจ ส่งผลดีต่อการทำธุรกิจอย่างไรบ้าง

การวางแผนธุรกิจ

การทำธุรกิจต่าง ๆ แม้จะเป็น ธุรกิจส่วนตัวเล็ก ๆ ก็จำเป็นจะต้องมี การวางแผนธุรกิจ อยู่เสมอ เพราะแผนธุรกิจเปรียบเสมือนคู่มือที่ช่วยให้ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจ การวางแผนธุรกิจเป็นตัวกำหนดกรอบ แบบแผนการดำเนินงาน เป็นตัวช่วยชิ้นสำคัญในการดำเนินกิจการให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายได้

แผนธุรกิจ คือ กระบวนการการวิเคราะห์รายละเอียดในแง่มุมต่าง ๆ ของธุรกิจ เพื่อที่ผู้ประกอบการจะนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินกิจการ ยกตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์การตลาด การบริหารงาน การบริหารทรัพย์กรบุคคล การวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การวิเคราะห์ และประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคต่าง ๆ ของธุรกิจ เป็นต้น  

———————————-

ทำไมต้องวางแผนธุรกิจ

อย่างที่กล่าวไปว่า การวางแผนธุรกิจ ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้การดำเนินกิจการมีแนวโน้มประสบความสำเร็จ หลายคนอาจยังสงสัยว่าเพราะอะไร แผนธุรกิจ จึงสำคัญ ไปดูกันเล้ยยยยย

1. แผนธุรกิจใช้สำหรับเตรียมความพร้อมก่อนทำธุรกิจ

แน่นอนว่าการเริ่มต้นธุรกิจขึ้นมาสักหนึ่งธุรกิจ องค์ประกอบต่าง ๆ ในการเริ่มต้นย่อมมีมากมายหลายปัจจัย การวางแผนทำธุรกิจ จึงเป็นเหมือนการทำคู่มือในการดำเนินกิจการ ให้อยู่ในแบบแผนที่ควรจะเป็น 

ซึ่งการทำแผนธุรกิจที่ดี ควรครอบคลุมเนื้อหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการทั้งหมด ตลอดจนการวิเคราะห์ในเชิงตัวเลขต่าง ๆ เพื่อใช้วางแผนเชิงกลยุทธ์ ยกตัวอย่างเช่น หัวข้อของการวิเคราะห์ผลตอบแทน (Feasibility) ซึ่งจะช่วยผู้ประกอบการใช้ในการตัดสินใจว่าธุรกิจดังกล่าว มีความเป็นไปได้ในการที่จะประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจหรือไม่ ? กลยุทธ์และแผนการที่เขียนลงไป จะทำกำไรให้กับกิจการได้จริงหรือ ก่อนที่จะเริ่มต้นลงมือ ลงเงิน และลงแรงกับกิจการนี้จริง ๆ 

———————————-

2. การวางแผนธุรกิจใช้ช่วยในการบริหารจัดการ

การวางแผนธุรกิจได้ยิ่งละเอียด ยิ่งดี ! นอกจากการใช้แผนธุรกิจวิเคราะห์ในเชิงตัวเลขได้แล้ว ยังใช้เป็นกรอบในการกำหนดนโยบายการบริหารงานของกิจการได้ด้วย เพราะการดำเนินกิจการแบบที่ไม่มีแผนธุรกิจ ก็เหมือนการเดินป่าแบบไม่มีแผนที่ คือ คุณจะไม่รู้เลยว่าต้องเดินไปทางไหนจึงจะถูกทิศทาง 

แผนธุรกิจสามารถใช้เพื่อช่วยผู้ประกอบการในการวางระบบ ระเบียบภายใน หรือวางโครงสร้างในการดำเนินงาน ทั้งโครงสร้างเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารธุรกิจ ยกตัวอย่างเช่น  การจัดทำแผนธุรกิจ การวางแผนกลยุทธ์ การตลาด และแผนปฏิบัติการต่าง ๆ

———————————-

3. แผนธุรกิจใช้ช่วยวางแผนการเงิน

การวิเคราะห์โครงสร้างทางการเงินของกิจการ ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถวางแผนการใช้จ่าย ลงทุน รวมไปถึงการวางแผนการจัดหาแหล่งเงินทุนให้สอดคล้องกับกิจการอื่น ๆ ที่ดำเนินไปของกิจการ 

การวางแผนทางการเงิน ยังถือเป็นเอกสารสำคัญที่ผู้ให้บริการแหล่งเงินทุนอย่างธนาคาร จะต้องใช้ประกอบร่วมกับเอกสารอื่น ๆ เพื่อพิจารณาอนุมัติเงินทุนให้กิจการใดกิจการหนึ่งอีกด้วย  

———————————-

4. การวางแผนธุรกิจใช้เป็นอาวุธในการแข่งขันในอุตสาหกรรม

อย่างที่ยกตัวอย่างไปด้านบน การวางแผนธุรกิจ จะต้องมีการประเมิน และวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของกิจการ ซึ่งในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามีการแข่งขันกันสูงสำหรับธุรกิจในแต่ละอุตสาหกรรม 

ดังนั้นการวิเคราะห์หาจุดแข็ง เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และใช้เป็นอาวุธในการแข่งขันกับคู่แข่งรายอื่น ๆ จึงเป็นกระบวนการที่สำคัญ และเป็นประโยชน์อย่างมากต่อธุรกิจ รวมไปถึงการวิเคราะห์จุดอ่อนเพื่อป้องกัน และแก้ไขนั่นเอง 

———————————-

5. แผนธุรกิจใช้เป็นแนวทางแก้ไขความผิดพลาดต่าง ๆ ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

เมื่อมีแผนการ มีกรอบที่กิจการได้วางไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น ย่อมตรวจสอบได้ง่ายมากกว่าการดำเนินกิจการไปอย่างไร้ซึ่งเป้าหมายและแนวปฏิบัติ ยกตัวอย่างง่าย ๆ เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือการนำเสนอบริการด้วยการทำแคมเปญต่าง ๆ โดยยึด กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย Mission Vision และ Goal ของกิจการตามที่ได้วิเคราะห์ไว้ในแผนธุรกิจ

———————————-

โครงสร้างแผนธุรกิจที่ดีควรมีอะไรบ้าง

การเขียน แผนธุรกิจที่ดี ควรมีอะไรบ้าง? เรื่องสำคัญ ที่ผู้ประกอบการต้องรู้!

1.บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

2.ประวัติโดยย่อของกิจการ

3.การวิเคราะห์สถานการณ์

4.วัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจ

5.แผนการตลาด

6.แผนการจัดการและแผนกำลังคน

7.แผนการผลิต/ปฏิบัติการ

8.แผนการเงิน

9.แผนการดำเนินงาน

10.แผนฉุกเฉิน

———————————-

Credit Source: https://www.moneywecan.com/why-planning-business-impportant/

—————————–

  • surveymarketthailand
  • surveymarketthailand
  • surveymarketthailand

ติดต่อเราได้ที่

Website: https://surveymarketthailand.com/serviceth/

LINE Official: https://lin.ee/n7IgL9I

Facebook: https://www.facebook.com/Surveymarketth

———————————-

#SurveyMarketThailand #MarketingPlan #รับทำแผนการตลาด #จัดทำแผนการตลาด #รับเขียนแผนการตลาด #WritingMarketingPlan #MarketingPlanService #DesignMarketingPlan #รับทำแผนธุรกิจ #เซอร์เวย์มาร์เก็ตประเทศไทย #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect #DataCollection #PrimaryResearch #FieldSurvey #เก็บแบบสอบถาม #รับจ้างเก็บแบบสอบถาม #วิจัยตลาด #SurveyMarketThailand #MarketingPlan #BusinessPlan #แผนธุรกิจ #แผนการตลาด #รับเขียนแผนธุรกิจ #รับวางแผนการตลาด #รับเขียนแผนการตลาด

Share this post

Tag : #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect #DataCollection #PrimaryResearch #FieldSurvey #เก็บแบบสอบถาม #รับจ้างเก็บแบบสอบถาม #วิจัยตลาด #รับทำแบบสัมภาษณ์ (In-deep Interview) #ทำFocus Group ระดับป.โทและดุษฎีนิพนธ์ #รับเก็บแบบสอบถาม (Questionaire) #หน่วยงานรัฐ #เอกชน #นักศึกษา #รับสำรวจตลาด #วิจัยตลาด #สอบถามข้อมูลร้านค้าหรือการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค #รับจัดEvent #แผนการตลาด #แผนธุรกิจ #กรุงเทพ #ต่างจังหวัด #รับคีย์ข้อมูล ทั้งในหน่วยงานรัฐและเอกชน #ห้างร้านต่างๆ #เก็บข้อมูลทางสถิติ ทางบัญชี #จัดทำระบบข้อมูลอย่างสมบูรณ์ #รับวิเคราะห์ #รับประมวลผล #ทางสถิติ ที่เป็นทั้ง #สถิติพื้นฐาน #หาค่าเฉลี่ย (mean) #หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) #หาค่าเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุด (Min-Max Variable) #รับทดสอบสมมติฐานทางสถิติ เช่น T-Test, Anova Correlation Regresstion หรืออื่นๆ #รับทดสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ เช่น #หาค่าความเที่ยงตรง (Validity) #ความเชื่อมั่น (Reliability) #ความยากง่าย (Difficulty) #อำนาจจำแนก (Discrimination) #ความเป็นปรนัย (Objectivity) #รับทำหรือใช้โปรแกรมทางสถิติอันได้แก่ โปรแกรม #รับทำ SPSS SAS Eview MINI-tab M-stat Endnote SAS Statt View Graph Prism ,โปรแกรม R, LISREL, Mathcad, MedCalc, MINITAB, MS-EXCEL, STATA, S-PLUS และอื่นๆ #รับทำ presentation  #รับทำ Powerpoint #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect