ข่าวสาร

7 เหตุผล ทำไมธุรกิจต้องวางกลยุทธ์ ก่อนลงมือทำ Digital Marketing

7 เหตุผล ทำไมธุรกิจต้องวางกลยุทธ์ ก่อนลงมือทำ Digital Marketing

เหตุผลที่ 1 : คุณจะมีเป้าหมายชัดเจนที่วัดผลได้ ในการทำการตลาดบนโลกออนไลน์

เหตุผลที่ 2 : คุณจะรู้จักกลุ่มลูกค้าที่แท้จริงของคุณ

เหตุผลที่ 3 : คุณจะสามารถรับมือคู่แข่งที่มีอยู่ ไม่ให้ใครมาแย่งส่วนแบ่งในตลาดของคุณได้

เหตุผลที่ 4 : เมื่อคุณมีการวางแผนที่ดี จะช่วยให้ผลิต Content ออกมาได้ตรงใจกลุ่มลูกค้าของคุณ

เหตุผลที่ 5 : เตรียมความพร้อมปรับตัวบุคลากร ให้ทีมงานมีทักษะด้านดิจิทัล

หตุผลที่ 6 : กลยุทธ์ที่ดี ทำให้ได้มาซึ่งข้อมูลลูกค้าที่มีคุณภาพ

เหตุผลที่ 7 : ช่วยวางรากฐานที่มั่นคงให้กับองค์กร สามารถเติบโตต่อไปได้อย่างเป็นระบบ

สนใจบริการติดต่อเรา :

☎️ 06-5387-5499 

💬 Line ID:  @Surveymarkett

✉️ surveymarketthailand@gmail.com

🌐 Website : https://surveymarketthailand.co.th

คิดถึงงานวิจัย คิดถึง Survey Market Thailand

#วิจัยออนไลน์ #วิจัยการตลาด #บริการด้านวิจัยตลาด #รับทำวิจัยภาคสนาม

#รับแผนการตลาด #บริการการตลาดออนไลน์ #การตลาดออนไลน์ #Surveymarket

#Businessplan2023 #รับทำการตลาดออนไลน์

Share this post

Tag : #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect #DataCollection #PrimaryResearch #FieldSurvey #เก็บแบบสอบถาม #รับจ้างเก็บแบบสอบถาม #วิจัยตลาด #รับทำแบบสัมภาษณ์ (In-deep Interview) #ทำFocus Group ระดับป.โทและดุษฎีนิพนธ์ #รับเก็บแบบสอบถาม (Questionaire) #หน่วยงานรัฐ #เอกชน #นักศึกษา #รับสำรวจตลาด #วิจัยตลาด #สอบถามข้อมูลร้านค้าหรือการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค #รับจัดEvent #แผนการตลาด #แผนธุรกิจ #กรุงเทพ #ต่างจังหวัด #รับคีย์ข้อมูล ทั้งในหน่วยงานรัฐและเอกชน #ห้างร้านต่างๆ #เก็บข้อมูลทางสถิติ ทางบัญชี #จัดทำระบบข้อมูลอย่างสมบูรณ์ #รับวิเคราะห์ #รับประมวลผล #ทางสถิติ ที่เป็นทั้ง #สถิติพื้นฐาน #หาค่าเฉลี่ย (mean) #หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) #หาค่าเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุด (Min-Max Variable) #รับทดสอบสมมติฐานทางสถิติ เช่น T-Test, Anova Correlation Regresstion หรืออื่นๆ #รับทดสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ เช่น #หาค่าความเที่ยงตรง (Validity) #ความเชื่อมั่น (Reliability) #ความยากง่าย (Difficulty) #อำนาจจำแนก (Discrimination) #ความเป็นปรนัย (Objectivity) #รับทำหรือใช้โปรแกรมทางสถิติอันได้แก่ โปรแกรม #รับทำ SPSS SAS Eview MINI-tab M-stat Endnote SAS Statt View Graph Prism ,โปรแกรม R, LISREL, Mathcad, MedCalc, MINITAB, MS-EXCEL, STATA, S-PLUS และอื่นๆ #รับทำ presentation  #รับทำ Powerpoint #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect