ข่าวสาร

7 Step เขียนแผนธุรกิจสำหรับมือใหม่ เขียนง่าย รับรองยอดพุ่ง กำไรเพิ่ม!

7 Step เขียนแผนธุรกิจสำหรับมือใหม่ เขียนง่าย รับรองยอดพุ่ง กำไรเพิ่ม!
การเขียนแผนธุรกิจที่ดีต้องสามารถเพิ่มมูลค่า และดึงดูดแหล่งเงินทุนให้กับธุรกิจได้ เพราะแผนการเหล่านี้จะช่วยให้กิจการของคุณ สามารถอยู่รอดได้ในทุก ๆ สถานการณ์ อ่านต่อได้ที่ https://www.wongnai.com/business-owners/how-to-writing-business-plan?ref=ct

การสร้างธุรกิจให้ประสบความสำเร็จไม่ใช่เรื่องง่ายเลยใช่ไหมครับ? เพราะนอกจากเรื่องของไอเดียเริ่มต้นแล้ว การเขียนแผนธุรกิจเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เราสามารถดำเนินกิจการได้อย่างราบรื่น การมีแผนการที่ดีเป็นอีกหนึ่งแรงจูงใจให้นักลงทุนเห็นถึงโอกาสความสำเร็จ พร้อมที่จะสนับสนุนให้ธุรกิจของเราสามารถเดินหน้าต่อไปได้ ดังนั้นในวันนี้ Wongnai for Bussiness จึงนำแนวทางในการเขียนแผนและตัวอย่างแผนธุรกิจดี ๆ มาฝากเพื่อน ๆ ทุกคนครับ

Q : การวางแผนธุรกิจคืออะไร? ทำไมถึงต้องทำ?
“แผนธุรกิจ” คือ แนวทางที่จะทำให้เราสามารถมองเห็นภาพรวมทั้งหมด ตั้งแต่แนวคิด ที่มา วิธีการ และจุดแข็งของธุรกิจ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จได้อย่างเป็นระบบ และที่สำคัญหากคุณสามารถวางแผนธุรกิจได้ดี แถมยังนำมาใช้เป็นใบเบิกทางในการจัดหาเงินทุน หรือได้รับการอนุมัติจากผู้ให้บริการสินเชื่อเพื่อธุรกิจได้ง่ายขึ้นครับ โดยส่วนใหญ่แล้วจะมีขั้นตอนในการเขียนทั้งหมด 7 ข้อดังนี้

1แนวคิดหลักในการทำธุรกิจ (Business Idea)
แนวคิดหลักในการทำธุรกิจ คือ ส่วนที่เราจะใช้ในการนำเสนอ สร้างความเข้าใจในโครงสร้างและภาพรวมทั้งหมดของธุรกิจให้กับผู้บริโภค จึงเป็นส่วนที่มีความสำคัญมากในแผนธุรกิจ เพราะข้อมูลส่วนนี้สามารถใช้ในการดึงดูดให้ผู้บริการแหล่งเงินทุนสนใจในธุรกิจของเรา โดยส่วนใหญ่แล้วจะมีความยาวอยู่ที่ 1-2 หน้ากระดาษ A4 ซึ่งประกอบด้วย

ภาพรวมธุรกิจ คือ การเขียนถึงแนวคิด ที่มา และใจความสำคัญของธุรกิจของเรา
โอกาสและการแข่งขัน คือ การคาดการณ์ถึงโอกาสในการเติบโตในท้องตลาดที่เต็มไปด้วยคู่แข่ง ว่าเราสามารถอยู่รอดได้อย่างไรบ้าง?
เป้าหมาย คือ การวางเป้าหมายทางธุรกิจ เพื่อให้เรามองหาแนวทางในการพัฒนาธุรกิจได้อย่างชัดเจน ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
กลยุทธ์ คือ การอธิบายแนวทางและวิธีการในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ
แผนการลงทุน คือ แผนเกี่ยวกับค่าใช่จ่าย เพื่อประเมินความเสี่ยงในการลงทุน ทำให้เราสามารถมองเห็นได้ว่า การจะสร้างธุรกิจขึ้นมา ต้องจัดสรรเงินทุนที่มีอยู่อย่างไรให้เกิดความคุ้มค่าที่สุด หรืออาจจะลองสูตร
ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ คือ การกำหนดผลตอบแทนที่จะได้รับจากการประเมินความเสี่ยงของการพัฒนาธุรกิจ เช่น ยอดขาย จำนวนสาขา หรือจำนวนสมาชิก

2ความเป็นมาของธุรกิจ (Business Background)
ความเป็นมาของธุรกิจ คือ การอธิบายถึงลักษณะของธุรกิจในปัจจุบัน และสิ่งที่จะถูกพัฒนาขึ้นในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นประวัติความเป็นมา ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นส่วน ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ ที่อยู่รวมไปถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการเติบโตของธุรกิจ

3วิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาส (Brand Analysis)
คือการนำแผนธุรกิจทั้งหมด มาวิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน และความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อที่จะทำให้เรามองเห็นถึงปัจจัยทั้งภายใน และภายนอกที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของธุรกิจ โดยส่วนใหญ่แล้วจะวิเคราะห์ออกมาในรูปแบบของ SWOT Analysis

4แผนการตลาด (Marketing Plan)
เป็นส่วนที่อธิบายถึงกลยุทธ์ในการทำการตลาด การสื่อสารการตลาด และวิธีการเข้าถึงลูกค้า โดยส่วนใหญ่แล้วจะสรุปโดยใช้ส่วนผสมการตลาด (4P Marketing) ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ทำให้แหล่งเงินทุนมองเห็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ความเป็นไปได้ในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้า และอยากร่วมลงทุนกับเรามากขึ้น

5แผนการดำเนินงาน (Operation Plan)
คือการวางกำหนดการในการสร้างธุรกิจ ซึ่งแต่ละสถานประกอบการจะมีรูปแบบและแนวทางในการดำเนินงานต่างกันไป อย่างเช่นธุรกิจร้านอาหารอาจจะเพิ่มเติมในส่วนของตัวช่วยระบบการจัดการร้าน POS เข้ามาในขั้นตอนควบคุมวัตถุดิบและคลังสินค้าด้วยก็ได้ โดยขั้นตอนในการดำเนินหลัก ๆ จะประกอบด้วย

แผนการผลิต
แผนการควบคุมคุณภาพ
แผนการบริหารพนักงาน
แผนการควบคุมวัตถุดิบ
แผนการจัดส่ง
แผนการควบคุมคลังสินค้า
แผนการบริการลูกค้า

6แผนการเงิน (Financial Plan)
แผนการเงินเป็นส่วนที่สำคัญมากในการวางแผนธุรกิจ เพราะเป็นส่วนที่มีความเสี่ยงสูง และหากวางแผนไม่ดีอาจจะทำให้ธุรกิจของคุณเสี่ยงต่อการขาดทุนได้ ซึ่งส่วนนี้มีผลต่อการตัดสินใจของสถาบันบริการเงินทุนเป็นอย่างมาก โดยส่วนใหญ่จะมีข้อมูลดังนี้

แผนการเงินเพื่อการลงทุน
แผนการประมาณรายได้
สถานะทางการเงินของบริษัท เช่น กำไรขาดทุน กระแสเงินสด
การวิเคราะห์ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุน หรือที่เรียกว่า การพยากรณ์ยอดขาย
ระยะเวลาการคืนทุน
คำนวณจุดคุ้มทุน

7แผนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน (Emergency Plan)
คือ การวางแผนเพื่อแก้ไขสถานกาณ์ฉุกเฉิน เช่น ภัยทางธรรมชาติ ปัญหาเศรษฐกิจ หรือการร้องเรียนจากลูกค้า เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่น เช่น การวางแผนรับมือปัญหาด้านเศรษฐกิจหลังจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

จากแนวทางในการเขียนแผนธุรกิจจะเห็นได้ว่า การบริหารจัดการความเสี่ยงที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต เป็นสิ่งที่สำคัญในการพัฒนา ต่อยอด และมีผลต่อการตัดสินใจของนักลงทุนเป็นอย่างมาก เพราะเมื่อเราวางแผนธุรกิจจะทำให้เราสามารถมองเห็นภาพรวมของธุรกิจ และประเมินถึงความเป็นไปได้ได้ที่ธุรกิจจะประสบความสำเร็จได้อย่างชัดเจน โดยรูปแบบที่ได้รับความนิยมใช้ในแผนธุรกิจคือ Business Model Canvas

สุดท้ายนี้ในการสร้างธุรกิจ นอกจากเรื่องของไอเดียในการสร้างสรรค์แล้ว การมีแผนการที่ดีก็เป็นสิ่งที่สำคัญมาก ๆ เพราะแผนธุรกิจถือเป็นส่วนสำคัญในการจูงใจสถาบันและนักลงทุนสนใจ และพร้อมที่จะสนับสนุนกิจการของเรา แผนการที่ดีจะทำให้เราสามารถลดความเสี่ยงและทำให้ธุรกิจของเราเติบโตอย่างมั่นคงนั่นเอง

นอกจากการวางแผนธุรกิจที่ดีแล้ว อย่าลืมสิ่งสำคัญอย่างการมองหาตัวช่วยระบบที่มีประสิทธิภาพด้วย อย่างเช่น Wongnai POS ระบบจัดการร้านอาหารและร้านกาแฟ ตัวช่วยที่จะทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเช็กสต๊อก รายงานยอดขายแบบเรียลไทม์ ตลอดไปจนถึงการเชื่อมต่อกับ LINE MAN ช่องทางการขายที่สำคัญเป็นอันดับต้น ๆ ในยุค New Normal

หากสนใจระบบจัดการร้านคุณภาพเยี่ยม สามารถสั่งจองได้ที่ >> https://bit.ly/3hIuX8J

เสริมความรู้เกี่ยวกับหลักการตลาดได้ที่

เคลียร์ชัด Startup คืออะไร?
เปิดร้านอาหารต้องรู้ รวม 30 คำศัพท์การตลาด
4 วิธีลดต้นทุนวัตถุดิบ ให้ได้กำไรมากขึ้น!
เข้าร่วมแคมเปญ “อร่อยซ่ากับโค้ก” อีกหนึ่งช่องทางเพิ่มยอดขายได้จริง อ่านต่อได้ที่ https://www.wongnai.com/business-owners/how-to-writing-business-plan?ref=ct

Share this post

Tag : #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect #DataCollection #PrimaryResearch #FieldSurvey #เก็บแบบสอบถาม #รับจ้างเก็บแบบสอบถาม #วิจัยตลาด #รับทำแบบสัมภาษณ์ (In-deep Interview) #ทำFocus Group ระดับป.โทและดุษฎีนิพนธ์ #รับเก็บแบบสอบถาม (Questionaire) #หน่วยงานรัฐ #เอกชน #นักศึกษา #รับสำรวจตลาด #วิจัยตลาด #สอบถามข้อมูลร้านค้าหรือการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค #รับจัดEvent #แผนการตลาด #แผนธุรกิจ #กรุงเทพ #ต่างจังหวัด #รับคีย์ข้อมูล ทั้งในหน่วยงานรัฐและเอกชน #ห้างร้านต่างๆ #เก็บข้อมูลทางสถิติ ทางบัญชี #จัดทำระบบข้อมูลอย่างสมบูรณ์ #รับวิเคราะห์ #รับประมวลผล #ทางสถิติ ที่เป็นทั้ง #สถิติพื้นฐาน #หาค่าเฉลี่ย (mean) #หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) #หาค่าเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุด (Min-Max Variable) #รับทดสอบสมมติฐานทางสถิติ เช่น T-Test, Anova Correlation Regresstion หรืออื่นๆ #รับทดสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ เช่น #หาค่าความเที่ยงตรง (Validity) #ความเชื่อมั่น (Reliability) #ความยากง่าย (Difficulty) #อำนาจจำแนก (Discrimination) #ความเป็นปรนัย (Objectivity) #รับทำหรือใช้โปรแกรมทางสถิติอันได้แก่ โปรแกรม #รับทำ SPSS SAS Eview MINI-tab M-stat Endnote SAS Statt View Graph Prism ,โปรแกรม R, LISREL, Mathcad, MedCalc, MINITAB, MS-EXCEL, STATA, S-PLUS และอื่นๆ #รับทำ presentation  #รับทำ Powerpoint #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect