ข่าวสาร

Big data คืออะไร และ มีประโยชน์อย่างไรในชีวิตประจำวัน

Big data คืออะไร และ มีประโยชน์อย่างไรในชีวิตประจำวัน

การเก็บข้อมูลให้มาเป็น Big data นั้นมีให้เห็นอยู่ทั่วไป บางทีเราอาจจะคาดไม่ถึงด้วยซ้ำว่ากำลังถูกเก็บข้อมูลอยู่ บริษัทและองค์กรต่างๆกำลังเก็บข้อมูลเพื่อหากลุ่มเป้าหมาย พวกเค้ารู้ว่าคุณกำลังอ่านอะไรอยู่ ดูอะไรอยู่ หรือกำลังจะซื้ออะไร 

การเข้าถึงข้อมูลพวกนี้เป็นกุญแจสำคัญที่จะมีผลกับประสบการณ์การใช้อินเทอร์เน็ตของคุณ หรือพูดง่ายๆ คือ จะทำให้คุณเห็นข้อมูลที่คุณต้องการจริงๆมากกว่าจะไปเสียเวลาอยู่กับการเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่ไม่ตอบสนองต่อความต้องการ

สนใจบริการติดต่อเรา :

☎️ 06-5387-5499 

💬 Line ID:  @Surveymarkett

✉️ surveymarketthailand@gmail.com

🌐 Website : https://surveymarketthailand.co.th

คิดถึงงานวิจัย คิดถึง Survey Market Thailand

#วิจัยออนไลน์ #วิจัยการตลาด #บริการด้านวิจัยตลาด #รับทำวิจัยภาคสนาม

#รับแผนการตลาด #บริการการตลาดออนไลน์ #การตลาดออนไลน์ #Surveymarket

#Businessplan2023 #รับทำการตลาดออนไลน์

Share this post

Tag : #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect #DataCollection #PrimaryResearch #FieldSurvey #เก็บแบบสอบถาม #รับจ้างเก็บแบบสอบถาม #วิจัยตลาด #รับทำแบบสัมภาษณ์ (In-deep Interview) #ทำFocus Group ระดับป.โทและดุษฎีนิพนธ์ #รับเก็บแบบสอบถาม (Questionaire) #หน่วยงานรัฐ #เอกชน #นักศึกษา #รับสำรวจตลาด #วิจัยตลาด #สอบถามข้อมูลร้านค้าหรือการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค #รับจัดEvent #แผนการตลาด #แผนธุรกิจ #กรุงเทพ #ต่างจังหวัด #รับคีย์ข้อมูล ทั้งในหน่วยงานรัฐและเอกชน #ห้างร้านต่างๆ #เก็บข้อมูลทางสถิติ ทางบัญชี #จัดทำระบบข้อมูลอย่างสมบูรณ์ #รับวิเคราะห์ #รับประมวลผล #ทางสถิติ ที่เป็นทั้ง #สถิติพื้นฐาน #หาค่าเฉลี่ย (mean) #หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) #หาค่าเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุด (Min-Max Variable) #รับทดสอบสมมติฐานทางสถิติ เช่น T-Test, Anova Correlation Regresstion หรืออื่นๆ #รับทดสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ เช่น #หาค่าความเที่ยงตรง (Validity) #ความเชื่อมั่น (Reliability) #ความยากง่าย (Difficulty) #อำนาจจำแนก (Discrimination) #ความเป็นปรนัย (Objectivity) #รับทำหรือใช้โปรแกรมทางสถิติอันได้แก่ โปรแกรม #รับทำ SPSS SAS Eview MINI-tab M-stat Endnote SAS Statt View Graph Prism ,โปรแกรม R, LISREL, Mathcad, MedCalc, MINITAB, MS-EXCEL, STATA, S-PLUS และอื่นๆ #รับทำ presentation  #รับทำ Powerpoint #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect