ข่าวสาร

Google เตรียมลบบัญชี Gmail ที่ไม่ได้ใช้งานเกิน 2 ปี ภายในเดือนธันวาคมนี้

Google เตรียมลบบัญชี Gmail ที่ไม่ได้ใช้งานเกิน 2 ปี ภายในเดือนธันวาคมนี้

Alphabet (อัลฟาเบท) บริษัทแม่ของ Google (กูเกิล) เตรียมสั่งลบบัญชี Gmail ที่ไม่ได้ใช้งานเกิน 2 ปี โดยจะเริ่มดำเนินการภายในเดือนธันวาคม 2023 นี้ เพื่อป้องกันภัยคุกคามด้านความปลอดภัยของบัญชีผู้ใช้ ไปจนถึงการถูกเจาะเข้าระบบตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ส

อัลฟาเบต ได้ออกมาประกาศเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาว่า หากบัญชีกูเกิลไม่ได้ใช้งานหรือลงชื่อเข้าใช้อย่างน้อย 2 ปี ทางบริษัทจะสั่งลบบัญชีและเนื้อหาใน Google Workspace ซึ่งรวมถึง Gmail , Docs , Drive , Meet และ Calendar รวมทั้งบัญชี YouTube และ Google Photos ด้วย

ที่มา https://www.sanook.com/hitech

Share this post

Tag : #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect #DataCollection #PrimaryResearch #FieldSurvey #เก็บแบบสอบถาม #รับจ้างเก็บแบบสอบถาม #วิจัยตลาด #รับทำแบบสัมภาษณ์ (In-deep Interview) #ทำFocus Group ระดับป.โทและดุษฎีนิพนธ์ #รับเก็บแบบสอบถาม (Questionaire) #หน่วยงานรัฐ #เอกชน #นักศึกษา #รับสำรวจตลาด #วิจัยตลาด #สอบถามข้อมูลร้านค้าหรือการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค #รับจัดEvent #แผนการตลาด #แผนธุรกิจ #กรุงเทพ #ต่างจังหวัด #รับคีย์ข้อมูล ทั้งในหน่วยงานรัฐและเอกชน #ห้างร้านต่างๆ #เก็บข้อมูลทางสถิติ ทางบัญชี #จัดทำระบบข้อมูลอย่างสมบูรณ์ #รับวิเคราะห์ #รับประมวลผล #ทางสถิติ ที่เป็นทั้ง #สถิติพื้นฐาน #หาค่าเฉลี่ย (mean) #หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) #หาค่าเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุด (Min-Max Variable) #รับทดสอบสมมติฐานทางสถิติ เช่น T-Test, Anova Correlation Regresstion หรืออื่นๆ #รับทดสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ เช่น #หาค่าความเที่ยงตรง (Validity) #ความเชื่อมั่น (Reliability) #ความยากง่าย (Difficulty) #อำนาจจำแนก (Discrimination) #ความเป็นปรนัย (Objectivity) #รับทำหรือใช้โปรแกรมทางสถิติอันได้แก่ โปรแกรม #รับทำ SPSS SAS Eview MINI-tab M-stat Endnote SAS Statt View Graph Prism ,โปรแกรม R, LISREL, Mathcad, MedCalc, MINITAB, MS-EXCEL, STATA, S-PLUS และอื่นๆ #รับทำ presentation  #รับทำ Powerpoint #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect