ข่าวสาร

LINE ควบรวม Yahoo เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น LY Corporation

LINE ควบรวม Yahoo เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น LY Corporation

LINE Corporation และ Yahoo Japan Corporation (หรือ Yahoo Japan)  รวมเป็นบริษัทเดียวกันในวันที่ 1 ตุลาคม 2566 และเปลี่ยนเป็น LY Corporation จากการรวมบริษัทในครั้งนี้ ชื่อของผู้ให้บริการ LINE Official Account แต่ละราย (ต่อจากนี้เรียกว่า “บัญชีทางการ”) ในหลายบริการ ซึ่งในปัจจุบันให้บริการโดย LINE จะเปลี่ยนชื่อผู้ให้บริการเป็น LY Corporation ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

โดยทั่วไป จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือการประกาศของแต่ละบัญชีทางการที่จะมีการเปลี่ยนชื่อผู้ให้บริการ หากจะมีการเปลี่ยนแปลงใดเกิดขึ้น บัญชีทางการที่เกี่ยวข้องจะเป็นผู้แจ้งรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงเป็นรายบุคคล ซึ่งส่งผลให้บัญชี LINE Official จะเปลี่ยนชื่อผู้ให้บริการ LINE เป็น LY Corporation ดังนี้

🔸TH-EN translator (@linethen)

🔹บันเทิง TODAY (@enttoday)

🔸GIFTSHOP Notice (@linegiftshopnoti)

🔹LINE STORE (@linestoreth)

🔸LINE TODAY (@linetodayth)

🔹LINE TH Help Center (@linehelpth)

🔸LINE สภาพอากาศ (@lineweather-th)

🔹LINE MELODY (@linemelodyth)

🔸MyShop (@linemyshop)

🔹LINE POD Thailand (@linepodth)

🔸MyShop Notice (@myshopnotice)

🔹LINE MELODY Notice (@linemelodynotice)

🔸Verified Resellers (@verifiedresellers)

🔹LINE Wallet TH (@linewalletthailand)

หากท่านใช้บริการบัญชีทางการอื่นที่ให้บริการโดย LINE ในประเทศหรือภูมิภาค นอกเหนือไปจากประเทศไทย ชื่อผู้ให้บริการก็จะมีการเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกัน

ขอบคุณข้อมูลจาก it24hrs.com

💡คิดถึงงานวิจัย คิดถึง Survey Market Thailand นะคะ 

.

.

🎯 สนใจทำวิจัยการตลาด ติดต่อ หรือ ปรึกษาเราได้ตามช่องทางด้านล่างนี้นะคะ :

📱Tel : คุณเรด 065-387-5499 / คุณปลา 096-140-4854 

💬 Line :  https://lin.ee/1WIknkQ

✉️ Email : surveymarketthailand@gmail.com

🌐 Website : https://surveymarketthailand.co.th

#วิจัยออนไลน์ #วิจัยการตลาด #บริการด้านวิจัยตลาด #รับทำวิจัยภาคสนาม

#รับแผนการตลาด #บริการการตลาดออนไลน์ #การตลาดออนไลน์ #Surveymarket

#Businessplan2023 #รับทำการตลาดออนไลน์ #วิจัยปโท #โปรเจ็คจบ #งานวิจัย #วิจัยจบ #รับทำวิจัย #ปริญญาโท

Share this post

Tag : #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect #DataCollection #PrimaryResearch #FieldSurvey #เก็บแบบสอบถาม #รับจ้างเก็บแบบสอบถาม #วิจัยตลาด #รับทำแบบสัมภาษณ์ (In-deep Interview) #ทำFocus Group ระดับป.โทและดุษฎีนิพนธ์ #รับเก็บแบบสอบถาม (Questionaire) #หน่วยงานรัฐ #เอกชน #นักศึกษา #รับสำรวจตลาด #วิจัยตลาด #สอบถามข้อมูลร้านค้าหรือการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค #รับจัดEvent #แผนการตลาด #แผนธุรกิจ #กรุงเทพ #ต่างจังหวัด #รับคีย์ข้อมูล ทั้งในหน่วยงานรัฐและเอกชน #ห้างร้านต่างๆ #เก็บข้อมูลทางสถิติ ทางบัญชี #จัดทำระบบข้อมูลอย่างสมบูรณ์ #รับวิเคราะห์ #รับประมวลผล #ทางสถิติ ที่เป็นทั้ง #สถิติพื้นฐาน #หาค่าเฉลี่ย (mean) #หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) #หาค่าเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุด (Min-Max Variable) #รับทดสอบสมมติฐานทางสถิติ เช่น T-Test, Anova Correlation Regresstion หรืออื่นๆ #รับทดสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ เช่น #หาค่าความเที่ยงตรง (Validity) #ความเชื่อมั่น (Reliability) #ความยากง่าย (Difficulty) #อำนาจจำแนก (Discrimination) #ความเป็นปรนัย (Objectivity) #รับทำหรือใช้โปรแกรมทางสถิติอันได้แก่ โปรแกรม #รับทำ SPSS SAS Eview MINI-tab M-stat Endnote SAS Statt View Graph Prism ,โปรแกรม R, LISREL, Mathcad, MedCalc, MINITAB, MS-EXCEL, STATA, S-PLUS และอื่นๆ #รับทำ presentation  #รับทำ Powerpoint #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect