ข่าวสาร

Pulse Survey คืออะไร ?

Pulse Survey คืออะไร ?

Pulse Survey กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในการทำงานด้าน Employee Engagement และเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะมาทดแทนการทำแบบสำรวจ Employee Engagement ประจำปี แต่ก็ยังมีคนมากมายที่ยังไม่เข้าใจดีพอเกี่ยวกับ Pulse Survey ซึ่งอาจทำให้การนำ Pulse Survey มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก เพราะฉะนั้น ขั้นตอนแรกในการเปลี่ยน Pulse Survey ให้เป็นเครื่องมือสำหรับผู้นำองค์กร ก็คือการทำความเข้าใจว่า Pulse Survey คืออะไรและให้ประโยชน์ต่อองค์กรของคุณได้อย่างไร

มาทำความรู้จัก Pulse Survey ให้มากขึ้น จากที่นี่เลยค่ะ https://blog.happily.ai/th/what-is-a-pulse-survey/

🎯สนใจทำวิจัยติดต่อเรา :

📱Tel : 06-5387-5499 

💬 Line : @Surveymarkett   👉  https://lin.ee/1WIknkQ

✉️ Email : surveymarketthailand@gmail.com

🌐 Website : https://surveymarketthailand.co.th

คิดถึงงานวิจัย คิดถึง Survey Market Thailand

Share this post

Tag : #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect #DataCollection #PrimaryResearch #FieldSurvey #เก็บแบบสอบถาม #รับจ้างเก็บแบบสอบถาม #วิจัยตลาด #รับทำแบบสัมภาษณ์ (In-deep Interview) #ทำFocus Group ระดับป.โทและดุษฎีนิพนธ์ #รับเก็บแบบสอบถาม (Questionaire) #หน่วยงานรัฐ #เอกชน #นักศึกษา #รับสำรวจตลาด #วิจัยตลาด #สอบถามข้อมูลร้านค้าหรือการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค #รับจัดEvent #แผนการตลาด #แผนธุรกิจ #กรุงเทพ #ต่างจังหวัด #รับคีย์ข้อมูล ทั้งในหน่วยงานรัฐและเอกชน #ห้างร้านต่างๆ #เก็บข้อมูลทางสถิติ ทางบัญชี #จัดทำระบบข้อมูลอย่างสมบูรณ์ #รับวิเคราะห์ #รับประมวลผล #ทางสถิติ ที่เป็นทั้ง #สถิติพื้นฐาน #หาค่าเฉลี่ย (mean) #หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) #หาค่าเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุด (Min-Max Variable) #รับทดสอบสมมติฐานทางสถิติ เช่น T-Test, Anova Correlation Regresstion หรืออื่นๆ #รับทดสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ เช่น #หาค่าความเที่ยงตรง (Validity) #ความเชื่อมั่น (Reliability) #ความยากง่าย (Difficulty) #อำนาจจำแนก (Discrimination) #ความเป็นปรนัย (Objectivity) #รับทำหรือใช้โปรแกรมทางสถิติอันได้แก่ โปรแกรม #รับทำ SPSS SAS Eview MINI-tab M-stat Endnote SAS Statt View Graph Prism ,โปรแกรม R, LISREL, Mathcad, MedCalc, MINITAB, MS-EXCEL, STATA, S-PLUS และอื่นๆ #รับทำ presentation  #รับทำ Powerpoint #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect