ข่าวสาร

Sneakerheads จาก Moment สำคัญของชีวิตสู่ซีรีที่คน “คลั่ง” รองเท้าควรดู

Sneakerheads จาก Moment สำคัญของชีวิตสู่ซีรีที่คน “คลั่ง” รองเท้าควรดู

https://www.punpro.com/p/sneakerheads-netflix

ใครที่คลุกคลีอยู่ในแวดวงสนีกเกอร์ น่าจะคุ้นกับศัพท์แสลงที่ใช้เรียกคนที่คลั่งสนีกเกอร์ (เป็นเอามาก) อย่าง Sneakerhead กันอย่างแน่นอน ซึ่งความหมายของคำว่าสนีกเกอร์เฮดที่ว่านี้สามารถ ใช้แทนบุคคลได้หลากหลาย จะเป็นสายที่รักการสะสมรองเท้าเป็นชีวิตจิตใจ หรือจะเป็นสายที่มีงานอดิเรกอย่างการแสวงหารองเท้าหายาก ก่อนจะทำการส่งมอบให้คนอื่นอีกที หรือจะเป็นสายที่ไม่ได้เน้นการครอบครองอะไร  แต่ถ้าถามถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับรองเท้าคู่นั้น ๆ เมื่อไหร่ บอกได้คำเดียวว่า “เป๊ะ”

Share this post

Tag : #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect #DataCollection #PrimaryResearch #FieldSurvey #เก็บแบบสอบถาม #รับจ้างเก็บแบบสอบถาม #วิจัยตลาด #รับทำแบบสัมภาษณ์ (In-deep Interview) #ทำFocus Group ระดับป.โทและดุษฎีนิพนธ์ #รับเก็บแบบสอบถาม (Questionaire) #หน่วยงานรัฐ #เอกชน #นักศึกษา #รับสำรวจตลาด #วิจัยตลาด #สอบถามข้อมูลร้านค้าหรือการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค #รับจัดEvent #แผนการตลาด #แผนธุรกิจ #กรุงเทพ #ต่างจังหวัด #รับคีย์ข้อมูล ทั้งในหน่วยงานรัฐและเอกชน #ห้างร้านต่างๆ #เก็บข้อมูลทางสถิติ ทางบัญชี #จัดทำระบบข้อมูลอย่างสมบูรณ์ #รับวิเคราะห์ #รับประมวลผล #ทางสถิติ ที่เป็นทั้ง #สถิติพื้นฐาน #หาค่าเฉลี่ย (mean) #หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) #หาค่าเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุด (Min-Max Variable) #รับทดสอบสมมติฐานทางสถิติ เช่น T-Test, Anova Correlation Regresstion หรืออื่นๆ #รับทดสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ เช่น #หาค่าความเที่ยงตรง (Validity) #ความเชื่อมั่น (Reliability) #ความยากง่าย (Difficulty) #อำนาจจำแนก (Discrimination) #ความเป็นปรนัย (Objectivity) #รับทำหรือใช้โปรแกรมทางสถิติอันได้แก่ โปรแกรม #รับทำ SPSS SAS Eview MINI-tab M-stat Endnote SAS Statt View Graph Prism ,โปรแกรม R, LISREL, Mathcad, MedCalc, MINITAB, MS-EXCEL, STATA, S-PLUS และอื่นๆ #รับทำ presentation  #รับทำ Powerpoint #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect