ข่าวสาร

การจัดการ omnichannel อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร?

การจัดการ omnichannel อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร?

1.      ระบุกลุ่มตลาดผลิตภัณฑ์ตามช่องทางการขาย

Credit Image Soruce: https://www.advotics.com/en/different-ways-to-manage-modern-trade-vs-general-trade/

2.    การนำไปใช้ในเทคโนโลยี CRM

การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ของ Advoticsบนคลาวด์ช่วยให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลของบริษัททั้งหมดจะถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัยและสามารถอัปเดตแบบเรียลไทม์ได้อย่างง่ายดายโดยทุกคนและทุกเวลา แพลตฟอร์มนี้สามารถเชื่อมต่อข้อมูลลูกค้าทั้งหมด (ผู้จัดจำหน่าย ร้านค้า ฯลฯ) ตั้งแต่การขาย แคมเปญการตลาด การสนับสนุนลูกค้าสำหรับลูกค้า ไปจนถึงข้อมูลการคาดการณ์การขาย

——————–

Credit Image Soruce: https://www.advotics.com/en/different-ways-to-manage-modern-trade-vs-general-trade/


Business plan

Facebook: https://www.facebook.com/Surveymarketth

———————————- #SurveyMarketThailand #MarketingPlan #รับทำแผนการตลาด#จัดทำแผนการตลาด #รับเขียนแผนการตลาด #WritingMarketingPlan#MarketingPlanService#DesignMarketingPlan#รับทำแผนธุรกิจ#เซอร์เวย์มาร์เก็ตประเทศไทย #SurveyMarketThailand #Survey#Data#DataCollect#DataCollection#PrimaryResearch#FieldSurvey#เก็บแบบสอบถาม#รับจ้างเก็บแบบสอบถาม#วิจัยตลาด#SurveyMarketThailand#MarketingPlan#BusinessPlan#แผนธุรกิจ#แผนการตลาด#รับเขียนแผนธุรกิจ#รับวางแผนการตลาด#รับเขียนแผนการตลาด

Share this post

Tag : #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect #DataCollection #PrimaryResearch #FieldSurvey #เก็บแบบสอบถาม #รับจ้างเก็บแบบสอบถาม #วิจัยตลาด #รับทำแบบสัมภาษณ์ (In-deep Interview) #ทำFocus Group ระดับป.โทและดุษฎีนิพนธ์ #รับเก็บแบบสอบถาม (Questionaire) #หน่วยงานรัฐ #เอกชน #นักศึกษา #รับสำรวจตลาด #วิจัยตลาด #สอบถามข้อมูลร้านค้าหรือการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค #รับจัดEvent #แผนการตลาด #แผนธุรกิจ #กรุงเทพ #ต่างจังหวัด #รับคีย์ข้อมูล ทั้งในหน่วยงานรัฐและเอกชน #ห้างร้านต่างๆ #เก็บข้อมูลทางสถิติ ทางบัญชี #จัดทำระบบข้อมูลอย่างสมบูรณ์ #รับวิเคราะห์ #รับประมวลผล #ทางสถิติ ที่เป็นทั้ง #สถิติพื้นฐาน #หาค่าเฉลี่ย (mean) #หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) #หาค่าเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุด (Min-Max Variable) #รับทดสอบสมมติฐานทางสถิติ เช่น T-Test, Anova Correlation Regresstion หรืออื่นๆ #รับทดสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ เช่น #หาค่าความเที่ยงตรง (Validity) #ความเชื่อมั่น (Reliability) #ความยากง่าย (Difficulty) #อำนาจจำแนก (Discrimination) #ความเป็นปรนัย (Objectivity) #รับทำหรือใช้โปรแกรมทางสถิติอันได้แก่ โปรแกรม #รับทำ SPSS SAS Eview MINI-tab M-stat Endnote SAS Statt View Graph Prism ,โปรแกรม R, LISREL, Mathcad, MedCalc, MINITAB, MS-EXCEL, STATA, S-PLUS และอื่นๆ #รับทำ presentation  #รับทำ Powerpoint #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect