ข่าวสาร

273497162_5818166834964126_197914930543386685_n

การสำรวจ SITE ANALYSIS

แบบสำรวจการวิเคราะห์ไซต์ช่วยให้นักพัฒนาเข้าใจโอกาสและข้อจำกัดที่ทรัพย์สินของคุณมีต่อการพัฒนา การสำรวจเหล่านี้มักมีความจำเป็นเมื่อแบ่งย่อยทรัพย์สินและถูกใช้โดยนักออกแบบและสถาปนิก และสร้างพื้นฐานที่ดีสำหรับการวางแผนไซต์ในอนาคต

แบบสำรวจเหล่านี้ระบุลักษณะสำคัญของทรัพย์สินของคุณและบริเวณโดยรอบ รวมถึงท่อใต้ดิน ถนนที่อยู่ติดกัน และองค์ประกอบภูมิทัศน์ องค์ประกอบโดยรอบเหล่านี้มีความสำคัญในการสำรวจวิเคราะห์สถานที่ เนื่องจากมีผลกระทบต่อข้อจำกัดของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของคุณ

การสำรวจคุณสมบัติเหล่านี้ยังระบุระดับ คุณลักษณะ และรายละเอียดของอาคารที่มีอยู่เพื่อช่วยในกระบวนการออกแบบและพัฒนา

———-

ทำไมถึงต้องทำ SITE ANALYSIS

การระบุคุณสมบัติหลักในทรัพย์สินของคุณและสภาพแวดล้อมโดยรอบผ่านแบบสำรวจนี้จะช่วยในการออกแบบและพัฒนาโครงการของคุณ ข้อมูลนี้สามารถช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมของที่พักและเปิดเผยโอกาสในทรัพย์สินของคุณก่อนที่คุณจะเริ่มวางแผน เมื่อเข้าใจโอกาสเหล่านี้ในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนา คุณจะสามารถใช้ประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ของคุณได้อย่างเต็มที่

นอกจากการใช้โอกาสทั้งหมดในทรัพย์สินของคุณแล้ว สภาท้องถิ่นของคุณยังต้องการแผนสำรวจขนาดใหญ่และวิเคราะห์อย่างละเอียดด้วย

การดูแลให้การพัฒนาของคุณเป็นไปตามข้อบังคับของสภาเป็นขั้นตอนสำคัญในกระบวนการพัฒนาสำหรับนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทุกคน ในกระบวนการอนุมัติ สภากำหนดให้การสำรวจวิเคราะห์สถานที่เหล่านี้เพื่อทำความเข้าใจลักษณะของพื้นที่ใกล้เคียงที่คุณวางแผนจะพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะวิเคราะห์ว่าการพัฒนาที่คุณเสนออาจเป็นไปได้อย่างไรต่อเพื่อนบ้านของคุณและผู้อื่นที่จะได้รับผลกระทบโดยตรงจาก การก่อสร้าง. หากการพัฒนาของคุณรบกวนคุณสมบัติใกล้เคียง คุณจะต้องแก้ไขการออกแบบหรือการพัฒนาเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

———-

Credit Source: https://www.reddiesurveys.com.au/site-analysis-surveys/….


Business plan

ติดต่อเราได้ที่

Website: https://surveymarketthailand.com/serviceth/

LINE Official: https://lin.ee/n7IgL9I

Facebook: https://www.facebook.com/Surveymarketth

——————————‘

#SurveyMarketThailand #MarketingPlan #รับทำแผนการตลาด #จัดทำแผนการตลาด #รับเขียนแผนการตลาด #WritingMarketingPlan #MarketingPlanService #DesignMarketingPlan #รับทำแผนธุรกิจ #เซอร์เวย์มาร์เก็ตประเทศไทย #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect #DataCollection #PrimaryResearch #FieldSurvey #เก็บแบบสอบถาม #รับจ้างเก็บแบบสอบถาม #วิจัยตลาด #SurveyMarketThailand #MarketingPlan #BusinessPlan #แผนธุรกิจ #แผนการตลาด #รับเขียนแผนธุรกิจ #รับวางแผนการตลาด #รับเขียนแผนการตลาด

Share this post

Tag : #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect #DataCollection #PrimaryResearch #FieldSurvey #เก็บแบบสอบถาม #รับจ้างเก็บแบบสอบถาม #วิจัยตลาด #รับทำแบบสัมภาษณ์ (In-deep Interview) #ทำFocus Group ระดับป.โทและดุษฎีนิพนธ์ #รับเก็บแบบสอบถาม (Questionaire) #หน่วยงานรัฐ #เอกชน #นักศึกษา #รับสำรวจตลาด #วิจัยตลาด #สอบถามข้อมูลร้านค้าหรือการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค #รับจัดEvent #แผนการตลาด #แผนธุรกิจ #กรุงเทพ #ต่างจังหวัด #รับคีย์ข้อมูล ทั้งในหน่วยงานรัฐและเอกชน #ห้างร้านต่างๆ #เก็บข้อมูลทางสถิติ ทางบัญชี #จัดทำระบบข้อมูลอย่างสมบูรณ์ #รับวิเคราะห์ #รับประมวลผล #ทางสถิติ ที่เป็นทั้ง #สถิติพื้นฐาน #หาค่าเฉลี่ย (mean) #หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) #หาค่าเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุด (Min-Max Variable) #รับทดสอบสมมติฐานทางสถิติ เช่น T-Test, Anova Correlation Regresstion หรืออื่นๆ #รับทดสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ เช่น #หาค่าความเที่ยงตรง (Validity) #ความเชื่อมั่น (Reliability) #ความยากง่าย (Difficulty) #อำนาจจำแนก (Discrimination) #ความเป็นปรนัย (Objectivity) #รับทำหรือใช้โปรแกรมทางสถิติอันได้แก่ โปรแกรม #รับทำ SPSS SAS Eview MINI-tab M-stat Endnote SAS Statt View Graph Prism ,โปรแกรม R, LISREL, Mathcad, MedCalc, MINITAB, MS-EXCEL, STATA, S-PLUS และอื่นๆ #รับทำ presentation  #รับทำ Powerpoint #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect