ข่าวสาร

การเขียนแผนธุรกิจ (Business Plan)

  • การเขียนแผนธุรกิจ (Business Plan) –
    สำหรับเจ้าของกิจการ หรือ ผู้ที่เป็นเจ้าของธุรกิจที่ต้องการขยายกิจการที่อยากได้ “แผนธุรกิจ” โดยผ่านเครื่องมือในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่างๆ เช่น วิเคราะห์คู่แข่งขัน วางแผนการลงทุน วางแผนการพัฒนาสินค้าใหม่ การขยายตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ต้องการกู้เงินทำธุรกิจ เราคือกุญแจลัดช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการประกอบธุรกิจได้ง่ายขึ้นด้วยประสบการณ์ของทีมช่วยให้บริษัทและธุรกิจจำนวนมากได้รับอนุมัติจากธนาคาร ที่ปรึกษาทางการเงินของเราคร่ำหวอดในวงการสินเชื่อธนาคารมานานนับ 10 ปี
  • วิเคราะห์คู่แข่งขัน
  • วิเคราะห์สภาพอุตสาหกรรม
  • วิเคราะห์แผนการขยายตลาดในประเทศ และตลาดต่างประเทศ
  • วิเคราะห์สินเชื่อ
  • ประเมินหลักทรัพย์
  • วิเคราะห์งบประมาณและกระแสเงินสด (Cash Flow Statement) และงบการเงินที่เกี่ยวข้อง ตามหลัก Feasibility Study

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email