ข่าวสาร

ความสำคัญของการรวบรวมข้อมูลเพื่อปรับปรุงระบบธุรกิจอัจฉริยะ

ความสำคัญของการรวบรวมข้อมูลเพื่อปรับปรุงระบบธุรกิจอัจฉริยะ

โลกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลทำให้ธุรกิจมีโอกาสเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับลูกค้า ปรับปรุงผลกำไร และทบทวนเทคนิคการขายและการตลาด

การใช้เครื่องมือรวบรวม BI ที่ใช้งานได้เพื่อจัดการข้อมูลประเภทต่างๆ จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ

การค้นหาว่าจะรวบรวมข้อมูลใดและวิเคราะห์อย่างไรเพื่อพัฒนาข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการทางธุรกิจอาจใช้เวลานานและพิถีพิถัน อย่างไรก็ตาม การควบคุมข้อมูลที่รวบรวมได้มีความจำเป็นสำหรับผู้ที่ต้องการความได้เปรียบในการแข่งขันและปรับปรุงระบบธุรกิจอัจฉริยะ

———————————————————————————————————————————

การรวบรวมข้อมูลคืออะไร?

การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นกระบวนการที่กว้างขวางในการรวบรวมข้อมูลเพื่อทำการสังเกตโดยตรงและตอบคำถามปลายเปิด

ธุรกิจใช้การรวบรวมข้อมูลเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับปัญหาหรือกระบวนการเวิร์กโฟลว์เฉพาะ การวิจัยที่ดำเนินการผ่านการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลมากขึ้น ซึ่งจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมของบริษัท

จำเป็นต้องรู้สิ่งต่อไปนี้ก่อนที่จะเริ่มดำเนินการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล:

– บริษัทมีแผนที่จะใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างไร?
– ข้อมูลประเภทใดจะถูกเก็บรวบรวม? (ข้อมูลเชิงปริมาณเทียบกับข้อมูลเชิงคุณภาพ)
– จะใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลเฉพาะแบบใด?

ทีมงานจะต้องวิจัยด้วยว่าแหล่งข้อมูลใดมีประโยชน์มากที่สุดในการตอบคำถามการวิจัยเกี่ยวกับส่วนต่างๆ ของธุรกิจ องค์กรรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการวิจัยต่างๆ ที่หลากหลาย ได้แก่:

– เว็บไซต์
– ระบบ POS
– สัมภาษณ์กลุ่มโฟกัส
– กรณีศึกษา
– ประวัติการทำธุรกรรม
– คำถามสัมภาษณ์
– การแข่งขันหรือแจกของรางวัล
– แบบสำรวจ/แบบสอบถามออนไลน์
– ข้อมูลโปรไฟล์ผู้ใช้ออนไลน์
– คำร้องออนไลน์
– แอพมือถือ
– ข้อมูลการลงทะเบียนกิจกรรม
– กิจกรรมโซเชียลมีเดีย

ข่าวกรองธุรกิจเริ่มต้นด้วยการรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เพื่อการวิเคราะห์ โดยไม่ต้องใช้เทคนิคการเก็บรวบรวมคุณภาพเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องและถูกต้อง เครื่องมือ BI ไม่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่เหมาะสมแก่ผู้ใช้ที่จำเป็นในการแก้ไขความไร้ประสิทธิภาพและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน

นอกจากนี้ การรวบรวมข้อมูลในตัวเองยังไม่เพียงพอ ธุรกิจต้องการนักวิเคราะห์เพื่อกลั่นกรองข้อมูลการวิจัยเพื่อค้นหารูปแบบที่อาจไม่มีใครสังเกตเห็น ในระบบธุรกิจอัจฉริยะ กระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์ไปพร้อมกันเพื่อแก้ไขปัญหาทางการเงินหรือการดำเนินงาน

———————————————————————————————————————————–

Credit Source: https://altametrics.com/en/business-intelligence.html


Business plan

ติดต่อเราได้ที่

Website: https://surveymarketthailand.com/serviceth/

LINE Official: https://lin.ee/n7IgL9I

Facebook: https://www.facebook.com/Surveymarketth

——————————‘

#SurveyMarketThailand #MarketingPlan #รับทำแผนการตลาด #จัดทำแผนการตลาด #รับเขียนแผนการตลาด #WritingMarketingPlan #MarketingPlanService #DesignMarketingPlan #รับทำแผนธุรกิจ #เซอร์เวย์มาร์เก็ตประเทศไทย #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect #DataCollection #PrimaryResearch #FieldSurvey #เก็บแบบสอบถาม #รับจ้างเก็บแบบสอบถาม #วิจัยตลาด #SurveyMarketThailand #MarketingPlan #BusinessPlan #แผนธุรกิจ #แผนการตลาด #รับเขียนแผนธุรกิจ #รับวางแผนการตลาด #รับเขียนแผนการตลาด

Share this post

Tag : #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect #DataCollection #PrimaryResearch #FieldSurvey #เก็บแบบสอบถาม #รับจ้างเก็บแบบสอบถาม #วิจัยตลาด #รับทำแบบสัมภาษณ์ (In-deep Interview) #ทำFocus Group ระดับป.โทและดุษฎีนิพนธ์ #รับเก็บแบบสอบถาม (Questionaire) #หน่วยงานรัฐ #เอกชน #นักศึกษา #รับสำรวจตลาด #วิจัยตลาด #สอบถามข้อมูลร้านค้าหรือการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค #รับจัดEvent #แผนการตลาด #แผนธุรกิจ #กรุงเทพ #ต่างจังหวัด #รับคีย์ข้อมูล ทั้งในหน่วยงานรัฐและเอกชน #ห้างร้านต่างๆ #เก็บข้อมูลทางสถิติ ทางบัญชี #จัดทำระบบข้อมูลอย่างสมบูรณ์ #รับวิเคราะห์ #รับประมวลผล #ทางสถิติ ที่เป็นทั้ง #สถิติพื้นฐาน #หาค่าเฉลี่ย (mean) #หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) #หาค่าเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุด (Min-Max Variable) #รับทดสอบสมมติฐานทางสถิติ เช่น T-Test, Anova Correlation Regresstion หรืออื่นๆ #รับทดสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ เช่น #หาค่าความเที่ยงตรง (Validity) #ความเชื่อมั่น (Reliability) #ความยากง่าย (Difficulty) #อำนาจจำแนก (Discrimination) #ความเป็นปรนัย (Objectivity) #รับทำหรือใช้โปรแกรมทางสถิติอันได้แก่ โปรแกรม #รับทำ SPSS SAS Eview MINI-tab M-stat Endnote SAS Statt View Graph Prism ,โปรแกรม R, LISREL, Mathcad, MedCalc, MINITAB, MS-EXCEL, STATA, S-PLUS และอื่นๆ #รับทำ presentation  #รับทำ Powerpoint #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect