ข่าวสาร

ประเภทของข้อมูลผู้บริโภคที่ธุรกิจรวบรวม

ประเภทของข้อมูลผู้บริโภคที่ธุรกิจรวบรวม

ข้อมูลผู้บริโภคที่ธุรกิจรวบรวมสามารถแบ่งออกเป็นสี่ประเภท:

1. ข้อมูลส่วนบุคคลหมวดหมู่นี้ประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ เช่น หมายเลขประกันสังคมและเพศ ตลอดจนข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ รวมถึงที่อยู่ IP ของคุณ คุกกี้ของเว็บเบราว์เซอร์ และรหัสอุปกรณ์ (ซึ่งทั้งแล็ปท็อปและอุปกรณ์มือถือของคุณมี)

2. ข้อมูลการมีส่วนร่วม ประเภทของรายละเอียดข้อมูลนี้วิธีที่ผู้บริโภคโต้ตอบกับเว็บไซต์ของธุรกิจ, ปพลิเคชันมือถือ , ข้อความ , หน้าสื่อสังคม, อีเมล , โฆษณาที่ชำระเงินและเส้นทางการบริการลูกค้า

3. ข้อมูลพฤติกรรม หมวดหมู่นี้รวมถึงรายละเอียดการทำธุรกรรม เช่น ประวัติการซื้อ ข้อมูลการใช้ผลิตภัณฑ์ (เช่น การดำเนินการซ้ำ) และข้อมูลเชิงคุณภาพ (เช่น ข้อมูลการเคลื่อนไหวของเมาส์)

4. ข้อมูลทัศนคติ ข้อมูลประเภทนี้ครอบคลุมเมตริกเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้บริโภค เกณฑ์การซื้อ ความพึงปรารถนาของผลิตภัณฑ์ และอื่นๆ

———-

Credit Source: https://www.businessnewsdaily.com/10625-businesses…


Business plan

ติดต่อเราได้ที่

Website: https://surveymarketthailand.com/serviceth/

LINE Official: https://lin.ee/n7IgL9I

Facebook: https://www.facebook.com/Surveymarketth

——————————‘

#SurveyMarketThailand #MarketingPlan #รับทำแผนการตลาด #จัดทำแผนการตลาด #รับเขียนแผนการตลาด #WritingMarketingPlan #MarketingPlanService #DesignMarketingPlan #รับทำแผนธุรกิจ #เซอร์เวย์มาร์เก็ตประเทศไทย #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect #DataCollection #PrimaryResearch #FieldSurvey #เก็บแบบสอบถาม #รับจ้างเก็บแบบสอบถาม #วิจัยตลาด #SurveyMarketThailand #MarketingPlan #BusinessPlan #แผนธุรกิจ #แผนการตลาด #รับเขียนแผนธุรกิจ #รับวางแผนการตลาด #รับเขียนแผนการตลาด

Share this post

Tag : #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect #DataCollection #PrimaryResearch #FieldSurvey #เก็บแบบสอบถาม #รับจ้างเก็บแบบสอบถาม #วิจัยตลาด #รับทำแบบสัมภาษณ์ (In-deep Interview) #ทำFocus Group ระดับป.โทและดุษฎีนิพนธ์ #รับเก็บแบบสอบถาม (Questionaire) #หน่วยงานรัฐ #เอกชน #นักศึกษา #รับสำรวจตลาด #วิจัยตลาด #สอบถามข้อมูลร้านค้าหรือการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค #รับจัดEvent #แผนการตลาด #แผนธุรกิจ #กรุงเทพ #ต่างจังหวัด #รับคีย์ข้อมูล ทั้งในหน่วยงานรัฐและเอกชน #ห้างร้านต่างๆ #เก็บข้อมูลทางสถิติ ทางบัญชี #จัดทำระบบข้อมูลอย่างสมบูรณ์ #รับวิเคราะห์ #รับประมวลผล #ทางสถิติ ที่เป็นทั้ง #สถิติพื้นฐาน #หาค่าเฉลี่ย (mean) #หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) #หาค่าเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุด (Min-Max Variable) #รับทดสอบสมมติฐานทางสถิติ เช่น T-Test, Anova Correlation Regresstion หรืออื่นๆ #รับทดสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ เช่น #หาค่าความเที่ยงตรง (Validity) #ความเชื่อมั่น (Reliability) #ความยากง่าย (Difficulty) #อำนาจจำแนก (Discrimination) #ความเป็นปรนัย (Objectivity) #รับทำหรือใช้โปรแกรมทางสถิติอันได้แก่ โปรแกรม #รับทำ SPSS SAS Eview MINI-tab M-stat Endnote SAS Statt View Graph Prism ,โปรแกรม R, LISREL, Mathcad, MedCalc, MINITAB, MS-EXCEL, STATA, S-PLUS และอื่นๆ #รับทำ presentation  #รับทำ Powerpoint #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect