ข่าวสาร

3653701

ผลกระทบจาก COVID

ผลการสำรวจอุตสาหกรรมท่องเทียว ผลกระทบจาก COVID คนเริ่มเที่ยวใกล้บ้าน เที่ยวภายในประเทศ ไม่เน้นเดินทางไกล
82% ของนักท่องเที่ยวที่มีแผนจะเดินทางในครึ่งปีข้างหน้า ก็เปลี่ยนไป ดังนี้ ยกเลิกทริป 50% ลดการเดินทาง 45% เปลี่ยนเส้นทางและรูปแบบการเดินทาง จากเดิมที่ตั้งใจจะบินไป ก็เปลี่ยนเป็นขับรถไปเอง 22% เปลี่ยนจากเดินทางไปต่างประเทศเป็นภายในประเทศ 11% (หมายเหตุ* สำรวจจาก 1,000 ตัวอย่าง อายุ 18 ปีขึ้นไป)
(บริษัท Longwoods International ก่อตั้งปี 1978 เป็นบริษัทให้คำปรึกษาด้านการตลาด มีประสบการณ์ยาวนานเรื่องอุตสาหกรรมท่องเที่ยว มีสำนักงานอยู่ทั้งที่โตรอนโต โอไฮโอ วอชิงตัน ดี.ซี. ฟลอริดา และวิสคอนซิน ทำวิจัยด้านการตลาดให้ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐทั่วอเมริกาเหนือ ยุโรป และแปซิฟิก)
ด้านโฆษกจาก Tripadvisor.com ระบุว่า การฟื้นฟูการท่องเที่ยวต้องเริ่มจากในท้องถิ่นก่อน แนวโน้มที่นักท่องเที่ยวจะออกเดินทางแห่งแรกคือสถานที่ใกล้บ้านที่สุด จะทานอาหารท้องถิ่น พักแรมในท้องถิ่น หรือเดินทางภายในประเทศ ก่อนที่ความต้องการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศจะกลับมาอีกครั้ง

Share this post

Tag : #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect #DataCollection #PrimaryResearch #FieldSurvey #เก็บแบบสอบถาม #รับจ้างเก็บแบบสอบถาม #วิจัยตลาด #รับทำแบบสัมภาษณ์ (In-deep Interview) #ทำFocus Group ระดับป.โทและดุษฎีนิพนธ์ #รับเก็บแบบสอบถาม (Questionaire) #หน่วยงานรัฐ #เอกชน #นักศึกษา #รับสำรวจตลาด #วิจัยตลาด #สอบถามข้อมูลร้านค้าหรือการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค #รับจัดEvent #แผนการตลาด #แผนธุรกิจ #กรุงเทพ #ต่างจังหวัด #รับคีย์ข้อมูล ทั้งในหน่วยงานรัฐและเอกชน #ห้างร้านต่างๆ #เก็บข้อมูลทางสถิติ ทางบัญชี #จัดทำระบบข้อมูลอย่างสมบูรณ์ #รับวิเคราะห์ #รับประมวลผล #ทางสถิติ ที่เป็นทั้ง #สถิติพื้นฐาน #หาค่าเฉลี่ย (mean) #หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) #หาค่าเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุด (Min-Max Variable) #รับทดสอบสมมติฐานทางสถิติ เช่น T-Test, Anova Correlation Regresstion หรืออื่นๆ #รับทดสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ เช่น #หาค่าความเที่ยงตรง (Validity) #ความเชื่อมั่น (Reliability) #ความยากง่าย (Difficulty) #อำนาจจำแนก (Discrimination) #ความเป็นปรนัย (Objectivity) #รับทำหรือใช้โปรแกรมทางสถิติอันได้แก่ โปรแกรม #รับทำ SPSS SAS Eview MINI-tab M-stat Endnote SAS Statt View Graph Prism ,โปรแกรม R, LISREL, Mathcad, MedCalc, MINITAB, MS-EXCEL, STATA, S-PLUS และอื่นๆ #รับทำ presentation  #รับทำ Powerpoint #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect