ข่าวสาร

typing-849806_1280

รับทำวิจัยตลาด : Marketing Research

รับทำวิจัยตลาด : Marketing Research
Research Marketing Research Business Research รับวิจัยตลาด รับทำวิจัย รับทำงานวิจัย research รับทำ รีเสิร์ช ออกแบบสอบถาม แจกแบบสอบถาม วิเคราะห์ผล ประมวลผล SPSS ธุรกิจ แผนธุรกิจ business plan รับเขียนแผนธุรกิจ รับทำแผนธุรกิจ จัดทำแผนธุรกิจ แผนการตลาด SWOT analysis แผนกลยุทธ์ แผนบริหารจัดการ แผนการเงิน วิเคราะห์การเงิน แผนการลงทุน สำหรับธุรกิจ เอสเอ็มอี แฟรนไชส์ โอท็อป นักศึกษา และผู้สนใจเริ่มต้นธุรกิจ

วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2554
แผนธุรกิจ ตัวอย่างแผนธุรกิจ แผนการตลาด บริการ รับเขียน รับทำ แผนธุรกิจ business plan เนื้อหา บทความ ความรู้ ธุรกิจ SME SMEs เอสเอ็มอี Franchise แฟรนไชส์ อุตสาหกรรม เริ่มธุรกิจ สร้างธุรกิจ ดาวน์โหลด ตัวอย่าง แผนธุรกิจ มากมาย
แผนธุรกิจ รู้ลึก รู้จริง เรื่องแผนธุรกิจ ?

เราคือผู้ให้บริการงานที่ปรึกษา (Consultant) ที่ลูกค้าไว้วางใจในบริการของเราเป็นอย่างดี ด้วยทีมบุคลากรที่มีคุณภาพและเปี่ยมไปด้วย ประสบการณ์ มานานกว่า 12 ปี เพราะเรารู้ว่าธุรกิจของท่าน ต้องดำเนินต่อไปได้ โดยไม่มีปัญหา เราพร้อมที่จะเป็นพลังเพื่อผลักดันธุรกิจของคุณให้ก้าวไปสู่เป้าหมายที่คุณหวังไว้ และประสบความสำเร็จได้ในอนาคต ด้วยเราเข้าใจดีว่า การวางแผนธุรกิจ ของท่าน มีความสำคัญต่อธุรกิจเพียงใด เราจึงให้ความสำคัญกับลูกค้าทุกๆ รายที่ขอคำปรึกษาธุรกิจ กับเรา เราได้ตั้งอุดมการณ์ ในการทำงานด้วยความทุ่มเทและเอาใจใส่กับงานบริการของเรา ซึ่งเป็นความสำเร็จที่ผ่านมา มากมายหลากหลายธุรกิจ เราได้ร่วมแรงร่วมใจที่จะสร้างสรรค์งานบริการ อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้ท่านได้แน่ใจว่าธุรกิจของท่านจะได้รับบริการอย่างเต็มประสิทธิภาพตามที่ท่านต้องการ ดังนั้นเราจึงพร้อมให้บริการ หากท่านเชื่อมั่นและต้องการใช้บริการจากเรา
เราคือทีมงานที่มีประสบการณ์ตรงในวิชาชีพที่หลากหลายทั้งจากธุรกิจ และบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำที่ให้บริการ ด้านงานที่ปรึกษาธุรกิจครบวงจร ด้านแผนธุรกิจ บัญชี การเงิน กฎหมาย ด้านการวางแผน วางระบบ เขียนระบบงาน เขียนแผนธุรกิจ เขียนโครงการเพื่อการศึกษาความเป็นไปได้ ติดต่อสถาบันการเงิน ฯลฯ พร้อมบริการท่านด้วยคุณภาพ ในราคายุติธรรม และเป็นเว็บไซต์ที่เสนอสาระความรู้ ข้อมูลข่าวสารด้านธุรกิจเอสเอ็มอีและแฟรนไชส์ แผนธุรกิจ แผนการเงิน แผนการตลาด แผนการตลาด ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ และสาระน่ารู้ต่างๆ ที่ควรทราบในการประกอบธุรกิจ เพื่อคนในแวดวงเอสเอ็มอี ผู้ประกอบการ นักศึกษาฯ และผู้ที่สนใจทั่วไป
แผนธุรกิจ (Business Plan )
โดยมีขอบเขตการให้บริการของดังต่อไปนี้

 1. ให้คำปรึกษาในการจัดทำแผนธุรกิจเพื่อใช้ในการยกระดับองค์กร ระดับส่วน และระดับฝ่ายงาน
 2. ให้คำปรึกษาในจัดทำแผนธุรกิจเพื่อขอกู้เงิน หรือระดมทุน สำหรับโครงการการลงทุน หรือ การก่อตั้งธุรกิจใหม่
 3. ศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางธุรกิจ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่จะ เปิดตลาดใหม่ หรือการเข้าสู่ธุรกิจใหม่ของนักลงทุน หรือเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในการกำหนดแผนและวางกลยุทธ์ทางธุรกิจ
 4. จัดทำ Project Finance เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนด้านเงินทุนจากสถาบันการเงินต่างๆ ทั้งใน และต่างประเทศ รวมถึงการแนะนำ จัดหาหาสถาบันการเงินที่เหมาะสม
 5. ให้คำปรึกษาและเข้าร่วมปรับปรุงองค์กร และการวางระบบบัญชี เพื่อประโยชน์สูงสุดทางธุรกิจ
 6. ให้คำปรึกษาและจัดหาผู้ร่วมทุน หรือพันธมิตรทางการค้า เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางธุรกิจ
 7. ให้คำปรึกษาด้านการวางแผนทางการตลาด แผนกลยุทธ์ การนำพาธุรกิจเข้าสู่ตลาดใหม่ รวมถึงให้คำปรึกษาด้านงานวิจัยตลาด และวิจัยธุรกิจงานสำรวจวิจัย งานภาคสนาม วิเคราะห์ spss
  ครอบคลุมทุกบริการ โดยมีรายละเอียดการรับงาน บริการให้คำปรึกษา (Consult Service) ประกอบด้วย?
 8. ดำเนินธุรกิจด้านการให้คำปรึกษาด้านการเงินและการลงทุน
 9. บริการรับเขียนแผนธุรกิจเพื่อขอรับการสนับสนุนด้านสินเชื่อโครงการธุรกิจ(รับประกันคุณภาพ) (Business Plan) Hot !!
 10. บริการ รับเขียนแผนธุรกิจเพื่อหาผู้ร่วมทุนโครงการธุรกิจ
 11. บริการ รับเขียนแผนธุรกิจเพื่อขอเงินทุนหมุนเวียนโครงการ (Business Plan Cashflow) Hot !!
 12. บริการ รับเขียนแผนวิเคราะห์โครงการเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน (Feasibility Study) Hot !!
 13. บริการ รับเขียนแผนปรับโครงสร้างหนี้กิจการ (Refinance) ยื่นต่อสถาบันการเงิน
 14. บริการ รับเขียนแผนโครงการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ หมู่บ้าน คอนโด อพาร์ทเม้นท์ ฯ พร้อมยื่นเสนอ
 15. สถาบันการเงิน งานออกแบบ รับเหมาก่อสร้าง ขออนุญาติ Hot !!
 16. บริการ วิเคราะห์งบการเงินเพื่อการบริหาร การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินและการลงทุน
 17. บริการ ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาด้านการเงิน และการบัญชี บัญชี การวางระบบบัญชี รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี สอบบัญชี การควบคุมภายใน ตรวจสอบภายใน สำนักงานบัญชี ฯ
 18. บริการ ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาด้านการตลาด แผนการตลาด วางแผนการตลาด วางแผนกลยุทธ์ แผนการโฆษณาและประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด ทุกประเภทฯ Hot !!
 19. บริการ งานวิจัย วิจัยตลาด วิจัยธุรกิจ และวิจัยผลิตภัณฑ์ ที่ปรึกษางานวิจัย ที่ปรึกษาโครงการวิจัย จัดทำวิจัย ทำวิจัย วิจัย วิเคราะห์ค่าสถิติวิเคราะห์ผลด้วยโปรแกรม SPSS Hot !!
 20. บริการ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย/ว่าคดีความ ทำคดีและธุรกรรมด้านกฎหมาย
 21. บริการ ประเมินราคาทรัพย์สิน ทุกประเภทเพื่อประเมินมูลค่าทรัพย์สิน, เพื่อเป็นหลักทรัพย์จำนอง,เพื่อการซื้อขาย,เพื่อทราบมูลค่าทรัพย์สินที่ถือครอง,เพื่อแจกแจงทรัพย์สินและ การลงทุน ฯ Hot !!
 22. บริการ รับเขียนแผนธุรกิจโครงการนักศึกษาทุกสถาบันฯ (พิเศษ) Hot !!
 23. บริการ รับวางแผนธุรกิจเข้าสู่ระบบธุรกิจแฟรนไชส์ New !
 24. บริการ รับเขียนคู่มือแฟรนไชส์ ระบบธุรกิจแฟรนไชส์ New !
 25. ที่ปรึกษา ธุรกิจเว็บไซต์ เว็บธุรกิจ เว็บวาไรตี้ เว็บช็อปปิ้ง ฯ รับทำเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ วางแผนงานการตลาด วางโครงสร้างเว็บไซต์ ดูแลพัฒนาระบบการจัดการเว็บไซต์ ฯ
  ทั้งหมดนี้ เพื่อที่จะเป็นแนวทางให้แก่ผู้ประกอบการหรือผู้ที่ต้องการลงทุนในธุรกิจแต่ไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นอย่างไร โดยเฉพาะการขาดเงินทุนหมุนเวียนเพื่อประกอบกิจการหรือเริ่มต้นกิจการใหม่ การวางแผนธุรกิจ การบริหาทีมงานพร้อมให้คำปรึกษาแก่ท่าน ด้วยทีมงานคุณภาพที่รู้จริงและมีประสบการณ์โดยตรง ในธุรกิจด้านนี้ เราจะให้บริการแก่ท่านด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เที่ยวตรง ในราคายุติธรรม และจะร่วมเดินทางไปกับท่านเพื่อให้ธุรกิจของท่านประสบผลสำเร็จ
  โดยเรายินดีให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่ท่าน ไม่ว่าจะเป็นโครงการปัจจุบันหรือโครงการในอนาคต โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อประเมินความเป็นไปได้โครงการครับ เกณฑ์พิจารณารับงานก็จะพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้เบื้องต้นครับ หากท่านมีประเด็นคำถามหรือข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่
  ติดต่อเราได้ที่ email : smesplannet@gmail.com แล้วเราจะรีบติดต่อท่านโดยเร็วที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการส่งคำถาม ขอคำปรึกษา หรือสอบถามเบื้องต้น เรายินดีให้ความกระจ่างแก่คุณๆ ทุกท่าน หรือฝากคำถามมาได้ที่นี่ที่เดียว เท่านั้น แล้วท่านจะรู้ว่า เรื่องธุรกิจ ไม่ยากอย่างที่คิด ที่นี่มีคำตอบให้กับทุกคำถาม
  <<< สนใจ สั่งทำแผนธุรกิจ ทุกประเภทธุรกิจ คลิก! >>>

ดาวน์โหลด ตัวอย่างแผนธุรกิจ รายละเอียดแผนธุรกิจ ขนาดไฟล์

 1. แผนธุรกิจ ร้านกาแฟสด (Coffee Shop Sample Business Plan) 419 Kb.
 2. แผนธุรกิจ รับจัดงานแต่งงาน (Wedding Organizer Service) 219 Kb.
 3. แผนธุรกิจ บิสเนสคาเฟ่ ( ฺBisnescafe Business Plan Service) 2525 Kb.
 4. แผนธุรกิจ การทำเทียนสมุนไพร (Aroma Candle Sample Business Plan) 195 Kb.
 5. แผนธุรกิจ หมู่บ้านจัดสรร (Home Village Sample Business Plan) 554 Kb.
 6. แผนธุรกิจ อพาร์ทเม้นท์ (Apartment Sample Business Plan) 670 Kb.
 7. แผนธุรกิจ ร้านเครื่องดื่มสมุนไพร (Herby Drinks Sample Business Plan) 2600 Kb.
 8. แผนธุรกิจ บริการจัดส่งน้ำแข็งหลอดอนามัย (Ice-Pure Sample Business Plan) 254 Kb.
 9. แผนธุรกิจ บล็อกประสาน (Interlocking Block Sample Business Plan) 1100 Kb.
 10. แผนธุรกิจ นิตยสารผู้ชาย (Mens Stuff Sample Business Plan) 3146 Kb.
 11. แผนธุรกิจ ร้านมินิมาร์ท 25 ช.ม. (Minimart 25 Hours Sample Business Plan) 507 Kb.
 12. แผนธุรกิจ ยางกันรั่วกันซึม (O-ring Rubber Sample Business Plan) 126 Kb.
 13. แผนธุรกิจ กระบะกระดาษ (Paper Pallet Sample Business Plan) 2240 Kb.
 14. แผนธุรกิจ กระดาษทิชชู่บรรจุซองแบบพกพา (Pocket Tissue Sample Business Plan) 1430 Kb.
 15. แผนธุรกิจ คลินิกดูแลผู้สูงอายุ (Elderly Clinic Sample Business Plan) 3331 Kb.
 16. แผนธุรกิจ โปรแกรมระบบบัญชีสำเร็จรูป (Senate Account Sample Business Plan) 531 Kb.
 17. แผนธุรกิจ กระป๋องกระดาษบรรจุอาหารและเครื่องดื่ม (Tin Paper Sample Business Plan) 1467 Kb.
 18. แผนธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ (Toilet Sample Business Plan) 5865 Kb.
 19. แผนธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดงานแต่งงาน (Wedding Consult Sample Business Plan 134 Kb.
 20. แผนธุรกิจ ร้านตัดผมท่านชาย (Barber Sample Business Plan) 1119 Kb.
 21. แผนธุรกิจ รถโดยสารประจำทางจากสถานี บีทีเอส (BTS Bus Sample Business Plan) 6936 Kb.
 22. แผนธุรกิจ ผลิตพลาสติกย่อยสลายได้ ไม่ทำลายมลภาวะ (Destroy Plastic Sample Business Plan) 1694 Kb.
 23. แผนธุรกิจ บริษัทแปรรูปกวาวเครือขาว (Glow ciew Herbal Sample Business Plan) 5965 Kb.
 24. แผนธุรกิจ การแปรรูปขี้เหล็ก (Herbal Extract Sample Business Plan) 633 Kb.
 25. แผนธุรกิจ ไอศรีมสมุนไพร (Herbies ice cream Sample business Plan) 1222 Kb.
 26. แผนธุรกิจ ร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่และบริการครบวงจร (Internet caf? Sample business plan) 414 Kb.
 27. แผนธุรกิจ ร้านอินเตอร์เน็ตโฟน (Internet phone Sample business plan) 793 Kb.
 28. แผนธุรกิจ การบำบัดคราบปิโตรเลียมตกค้างในน้ำ (Patented Petroleum Wastewater Treatment) 1912 Kb.
 29. แผนธุรกิจ ร้านถ่ายรูป (Photo Shop Sample Business Plan) 178 Kb.
 30. แผนธุรกิจ ร้านสปา (SPA Shop Sample Business plan) 422 Kb.
 31. แผนธุรกิจ คาร์แคร์ บริการล้างรถและดูแลรักษา (CarCare Sample Business Plan) 775 Kb.
 32. แผนธุรกิจ นำเที่ยวและไกด์ทัวร์ภายในประเทศ (Tourism Sample Business Plan) 593 Kb.
 33. แผนธุรกิจ น้ำนมข้าว (Rice milk Sample business Plan) 778 Kb.
 34. แผนธุรกิจ นวดแผนไทย (Thai Massage Sample Business Plan) 265 Kb.
 35. แผนธุรกิจ น้ำดื่มบรรจุขวด (Water Sample Business Plan) 313 Kb.
 36. แผนธุรกิจ น้ำผลไม้ชนิดผง (Powder Fruit Juice Sample Business Plan) 833 Kb.
 37. แผนธุรกิจ ปุ๋ยอินทรีย์จากน้ำปลา (ManureFish Sample Business Plan) 1541 Kb.
 38. แผนธุรกิจ ร้านเช่าวีดีโอ (VideoRent Sample Business Plan) 757 Kb.
 39. แผนธุรกิจ ร้านดอกไม้ (Flower Shop Sample Business Plan) 268 Kb.
 40. แผนธุรกิจ ร้านอาหาร (Restaurant Sample business Plan) 1413 Kb.
 41. แผนธุรกิจ หนังสือเช่าในบริเวณอาคารสำนักงาน (Book rent Sample business Plan) 601 Kb.
 42. แผนธุรกิจ การส่งออกเครื่องหนัง (Exports of Leather Sample Business Plan) 4562 Kb.
 43. แผนธุรกิจ ผลิตด้านเกษตรกรรมเพื่อการส่งออก (Kanpeansan Sample Business Plan) 533 Kb.
 44. แผนธุรกิจ จำหน่ายจักรยานยนต์ไฟฟ้า (Electric?bike?sales Sample business plan) 3313 Kb.
 45. แผนธุรกิจ ทะเลซีฟู๊ด (Seafood shop Sample Business plan) 296 Kb.
 46. แผนธุรกิจ เครื่องสำอางและเครื่องดื่มสมุนไพรไทย (Green Heart Sample business Plan) 5556 Kb.
 47. แผนธุรกิจ ผลิตภัณฑ์จัดเก็บเอกสารสำหรับสำนักงาน (Mr. file Sample Business Plan) 1301 Kb.
 48. แผนธุรกิจ ร้านรับติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ (Car stereo?Shop Sample business Plan) 344 Kb.
 49. แผนธุรกิจ บ้านใร่กาแฟ (Banrie?co

Share this post

Tag : #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect #DataCollection #PrimaryResearch #FieldSurvey #เก็บแบบสอบถาม #รับจ้างเก็บแบบสอบถาม #วิจัยตลาด #รับทำแบบสัมภาษณ์ (In-deep Interview) #ทำFocus Group ระดับป.โทและดุษฎีนิพนธ์ #รับเก็บแบบสอบถาม (Questionaire) #หน่วยงานรัฐ #เอกชน #นักศึกษา #รับสำรวจตลาด #วิจัยตลาด #สอบถามข้อมูลร้านค้าหรือการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค #รับจัดEvent #แผนการตลาด #แผนธุรกิจ #กรุงเทพ #ต่างจังหวัด #รับคีย์ข้อมูล ทั้งในหน่วยงานรัฐและเอกชน #ห้างร้านต่างๆ #เก็บข้อมูลทางสถิติ ทางบัญชี #จัดทำระบบข้อมูลอย่างสมบูรณ์ #รับวิเคราะห์ #รับประมวลผล #ทางสถิติ ที่เป็นทั้ง #สถิติพื้นฐาน #หาค่าเฉลี่ย (mean) #หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) #หาค่าเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุด (Min-Max Variable) #รับทดสอบสมมติฐานทางสถิติ เช่น T-Test, Anova Correlation Regresstion หรืออื่นๆ #รับทดสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ เช่น #หาค่าความเที่ยงตรง (Validity) #ความเชื่อมั่น (Reliability) #ความยากง่าย (Difficulty) #อำนาจจำแนก (Discrimination) #ความเป็นปรนัย (Objectivity) #รับทำหรือใช้โปรแกรมทางสถิติอันได้แก่ โปรแกรม #รับทำ SPSS SAS Eview MINI-tab M-stat Endnote SAS Statt View Graph Prism ,โปรแกรม R, LISREL, Mathcad, MedCalc, MINITAB, MS-EXCEL, STATA, S-PLUS และอื่นๆ #รับทำ presentation  #รับทำ Powerpoint #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect