ข่าวสาร

meeting-1453895_640

วัดผลลัพธ์

11 ขั้นตอน สร้างแผนการตลาดด้วย Social Media Marketing ให้ธุรกิจเติบโต

 1. ทำความเข้าใจว่าลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าเพราะอะไร
 2. กำหนดวัตถุประสงค์ของการใช้โซเชียลมีเดีย รวมทั้งการใช้ KPI ในการวัดผล
 3. กำหนดพันธกิจ และเป้าหมาย
 4. เลือกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ
 5. รีเสิร์ชหัวข้อคอนเทนต์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
 6. ตัดสินใจเลือกประเภทเนื้อหาที่ต้องการนำมาสร้างคอนเทนต์
 7. สร้างปฏิทินสำหรับเนื้อหา
 8. ลงมือจัดทำคอนเทนต์ทั้งหมดตามที่กำหนดไว้
 9. กระจายคอนเทนต์ของคุณในแพลตฟอร์ม
 10. สร้างความผูกพันไว้ใจกับตัวลูกค้า
 11. วัดผลลัพธ์

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email