ข่าวสาร

วิธีการ เขียนแผนธุรกิจสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก


แผนธุรกิจคือเอกสารลายลักษณ์อักษรที่บอกเค้าโคร่งกว้างๆ ว่าธุรกิจของคุณคืออะไร มีเป้าหมายไปในทิศทางไหน และทำอย่างไรถึงจะบรรลุเป้าหมาย แผนธุรกิจจะบอกเค้าโคร่งด้วยคำที่เฉพาะเจาะจงว่าวัตถุประสงค์ทางการเงินของธุรกิจคุณคืออะไร และธุรกิจนี้จะวางตำแหน่งตัวเองอย่างไรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านั้นในบริบทของสภาพการณ์ตลาดในปัจจุบัน นอกจากนี้แผนธุรกิจยังเป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้ในการดึงดูดเงินทุน บทความนี้จะบอกคร่าวๆ ว่าคุณจะเขียนแผนธุรกิจได้อย่างไรทีละขั้นตอน
อแผนธุรกิจคือเอกสารลายลักษณ์อักษรที่บอกเค้าโคร่งกว้างๆ ว่าธุรกิจของคุณคืออะไร มีเป้าหมายไปในทิศทางไหน และทำอย่างไรถึงจะบรรลุเป้าหมาย แผนธุรกิจจะบอกเค้าโคร่งด้วยคำที่เฉพาะเจาะจงว่าวัตถุประสงค์ทางการเงินของธุรกิจคุณคืออะไร และธุรกิจนี้จะวางตำแหน่งตัวเองอย่างไรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านั้นในบริบทของสภาพการณ์ตลาดในปัจจุบัน นอกจากนี้แผนธุรกิจยังเป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้ในการดึงดูดเงินทุน บทความนี้จะบอกคร่าวๆ ว่าคุณจะเขียนแผนธุรกิจได้อย่างไรทีละขั้นตอน
ส่วน1
เตรียมเขียนแผนธุรกิจ

1
กำหนดประเภทแผนธุรกิจที่คุณจะใช้. แม้ว่าทุกแผนธุรกิจจะมีวัตถุประสงค์เหมือนกันคืออธิบายเป้าหมายและโครงสร้างทางธุรกิจ วิเคราะห์ตลาดสินค้า และประมาณการกระแสเงินสดโครงการ แต่แผนธุรกิจแต่ละประเภทก็แตกต่างกันไป แผนธุรกิจแบ่งเป็น 3 ประเภทหลักๆ
• แผนธุรกิจฉบับย่อ เป็นแผนธุรกิจสั้นๆ (ประมาณ 10 หน้าหรือน้อยกว่า) และมีประโยชน์ในการระบุความเป็นไปได้ว่าจะมีผู้สนใจธุรกิจของคุณ เจาะลึกแนวคิดธุรกิจให้ละเอียดขึ้น หรือเป็นจุดเริ่มต้นของแผนธุรกิจเต็มรูปแบบ แผนธุรกิจฉบับย่อเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี [1]
• แผนธุรกิจฉบับปฏิบัติการ ซึ่งเป็นแผนธุรกิจฉบับสมบูรณ์ของแผนธุรกิจฉบับย่อ และจุดประสงค์หลักก็คือเพื่อให้เค้าโครงอย่างชัดเจนว่าจะสร้างและดำเนินการธุรกิจอย่างไรโดยไม่เน้นไปที่ภาพลักษณ์ภายนอก แผนธุรกิจฉบับปฏิบัติการเป็นแผนที่เจ้าของธุรกิจจะใช้อ้างอิงอยู่เสมอขณะที่ธุรกิจกำลังดำเนินการตามวัตถุประสงค์ [2]
• แผนธุรกิจฉบับนำเสนอ แผนธุรกิจฉบับนำเสนอมีไว้ให้คนอื่นๆ ที่ไม่ใช่เจ้าของและคนที่ดำเนินธุรกิจ ซึ่งได้แก่นักลงทุนหรือนายธนาคารที่อาจให้เงินทุน จริงๆ แล้วแผนธุรกิจประเภทนี้ก็คือแผนธุรกิจฉบับปฏิบัติการ แต่จะเน้นไปที่การนำเสนอในรูปแบบที่ทันสมัยและดึงดูดใจให้ซื้อ ใช้ภาษาและคำศัพท์ทางธุรกิจที่เหมาะสม ในขณะที่แผนธุรกิจฉบับปฏิบัติการมีไว้เพื่อให้เจ้าของธุรกิจอ้างอิง แผนธุรกิจฉบับนำเสนอจะต้องคำนึงถึงนักลงทุน นายธนาคาร และคนทั่วไปขณะเขียน[3]

2
เข้าใจโครงสร้างพื้นฐานของแผนธุรกิจ. ไม่ว่าคุณจะเริ่มจากแผนธุรกิจฉบับย่อหรือเริ่มจากแผนธุรกิจฉบับปฏิบัติการที่ครอบคลุมรายละเอียดอย่างกว้างขวาง สิ่งที่คุณจำเป็นต้องเข้าใจคือองค์ประกอบพื้นฐานของแผนธุรกิจ
• แนวคิดของธุรกิจเป็นองค์ประกอบกว้างๆ อย่างแรกของแผนธุรกิจ โดยแนวคิดของธุรกิจนั้นจะเน้นไปที่การอธิบายธุรกิจของคุณ ตลาด สินค้า โครงสร้างและการจัดการองค์กร
• การวิเคราะห์ตลาดเป็นองค์ประกอบหลักที่สองของแผนธุรกิจ ธุรกิจของคุณจะต้องดำเนินการในตลาดใดตลาดหนึ่ง และคุณจะต้องเข้าใจกลุ่มลูกค้า ความชอบ ความต้องการ พฤติกรรมการซื้อ รวมทั้งการแข่งขันด้วย
• การวิเคราะห์เป็นองค์ประกอบที่สามของแผนธุรกิจ ถ้าธุรกิจของคุณเป็นธุรกิจใหม่ ก็ต้องมีกระแสเงินสดที่คาดการณ์ไว้ การประมาณค่าใช้จ่ายในการลงทุน และงบดุล นอกจากนี้ยังต้องคาดการณ์ด้วยว่าเมื่อไหร่ธุรกิจถึงจะถึงจุดคุ้มทุน

3
ขอความช่วยเหลือที่เหมาะสม. ถ้าคุณไม่มีความรู้เรื่องธุรกิจหรือด้านการเงิน การขอความช่วยเหลือจากนักบัญชีในเรื่องสัดส่วนการวิเคราะห์ด้านการเงินของแผนธุรกิจนั้นไม่ใช่ความคิดที่แย่เลย
• ข้อมูลด้านบนเป็นองค์ประกอบกว้างๆ ของแผนธุรกิจ ซึ่งส่วนต่างๆ เหล่านี้สุดท้ายแล้วจะแยกย่อยเป็น 7 ส่วนดังต่อไปนี้ที่เราจะมาบอกวิธีการเขียนแต่ละส่วนตามลำดับ ได้แก่ รายละเอียดบริษัท การวิเคราะห์ตลาด โครงสร้างและการจัดการธุรกิจ สินค้าและบริการ การตลาดและการขาย และการขอเงินทุน[4]
ส่วน2
เขียนแผนธุรกิจ

1
เขียนเอกสารให้ถูกต้องตามรูปแบบ. จัดลำดับหัวข้อในแต่ละส่วนตามลำดับเลขโรมัน เช่น I II III และอื่นๆ[5]
• แม้ว่าส่วนแรกของแผนธุรกิจจะเป็นที่รู้จักกันในทางเทคทิคว่า “บทสรุปสำหรับผู้บริหาร” (ซึ่งให้ภาพรวมอย่างเป็นทางการของธุรกิจ) แต่โดยทั่วไปจะเป็นส่วนที่เขียนเป็นลำดับสุดท้ายเพราะต้องใช้ข้อมูลทั้งหมดจากแผนธุรกิจมาเขียน

2
เขียนรายละเอียดบริษัทเป็นส่วนแรก. ในการเขียนรายละเอียดบริษัท ให้อธิบายธุรกิจและระบุความต้องการของตลาดสำหรับสินค้าหรือบริการของคุณ อธิบายลูกค้าหลักและวิธีการที่คุณตั้งใจจะทำเพื่อให้ประสบความสำเร็จอย่างย่อๆ [6]
• เช่น ถ้าธุรกิจของคุณเป็นร้านกาแฟเล็กๆ รายละเอียดบริษัทของคุณอาจจะประมาณว่า “ร้านกาแฟเฌอปรางเป็นร้านกาแฟเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ในตัวเมือง เน้นให้บริการกาแฟเกรดพรีเมียมที่ชงอย่างพิถีพิถันและเบเกอร์รีอบใหม่ในบรรยากาศร่วมสมัยที่ผ่อนคลาย ร้านกาแฟเฌอปรางอยู่ห่างจากมหาวิทยาลัยในจังหวัดไปเพียง 1 ซอย และมีจุดประสงค์คือเพื่อมอบบรรยากาศสบายๆ ให้แก่นักศึกษา อาจารย์ และพนักงานย่านตัวเมืองมาอ่านหนังสือ พบปะพูดคุย หรือแค่ผ่อนคลายระหว่างคาบเรียนหรือการประชุม ด้วยบรรยากาศชั้นเลิศ ทำเลที่ใกล้ สินค้าระดับพรีเมียม และการให้บริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยม ร้านกาแฟเฌอปรางจะต้องโดดเด่นจากร้านกาแฟอื่นๆ อย่างแน่นอน”

3
เขียนบทวิเคราะห์ตลาด. จุดประสงค์ของส่วนนี้คือเพื่อสำรวจและแสดงความรู้เกี่ยวกับตลาดที่ธุรกิจของคุณดำเนินงานอยู่[7]
• ใส่ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มตลาดเป้าหมาย คุณควรจะสามารถตอบคำถามได้ว่า กลุ่มตลาดเป้าหมายของคุณคือใคร ความต้องการและความพึงพอใจของเขาคืออะไร อายุเท่าไหร่ และพวกเขาอยู่ที่ไหน
• คุณต้องใส่การวิเคราะห์คู่แข่งที่แสดงถึงการค้นคว้าและข้อมูลเกี่ยวกับคู่แข่ง แจกแจงจุดแข็งและจุดอ่อนของคู่แข่งหลักและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจของคุณ ส่วนนี้เป็นส่วนที่สำคัญมาก เพราะมันเป็นการบอกคร่าวๆ ว่าธุรกิจของคุณจะได้ส่วนแบ่งในตลาดจากการหาผลประโยชน์จากจุดอ่อนของคู่แข่งได้อย่างไร

4
อธิบายโครงสร้างและการจัดการองค์กรของบริษัท. ในส่วนนี้ของแผนธุรกิจจะเน้นไปที่บุคคลากรหลัก รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าของธุรกิจและทีมการจัดการ[8]
• เล่าเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญของทีมและอธิบายว่าการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ จะเกิดขึ้นได้อย่างไร ถ้าเจ้าของและผู้จัดการมีความรู้ในอุตสาหกรรมที่ทำอย่างกว้างขวางและประสบความสำเร็จมามากมาย ก็ให้เน้นส่วนนี้ไปด้วย
• ถ้าคุณมีแผนผังองค์กร ก็ให้ใส่ลงไปด้วย

5
อธิบายสินค้าหรือบริการ. คุณขายอะไร สินค้าหรือบริการของคุณมีอะไรเจ๋ง ลูกค้าของคุณจะได้ประโยชน์อะไร สินค้าหรือบริการของคุณดีกว่าของคู่แข่งอย่างไร[9]
• พูดถึงประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ของคุณ คุณได้พัฒนาหรือคาดการณ์ว่าจะพัฒนาตัวอย่างผลิตภัณฑ์หรือเปล่า หรือกำลังจะยื่นจดสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์หรือไม่ ใส่กิจกรรมที่วางแผนว่าจะทำทั้งหมดลงไปด้วย
• เช่น ถ้าคุณเขียนแผนสำหรับร้านกาแฟ คุณจะต้องใส่เมนูอย่างละเอียดที่บอกเค้าโครงสินค้าทั้งหมดของคุณ ก่อนเขียนเมนูให้ใส่สรุปสั้นๆ ที่บอกว่าทำไมเมนูที่ว่านี้จึงทำให้ธุรกิจของคุณแตกต่างจากร้านกาแฟอื่นๆ เช่น คุณอาจจะบอกว่า “ร้านกาแฟของเรามีเครื่องดื่ม 5 ประเภทด้วยกัน ได้แก่ กาแฟ ชา น้ำผลไม้ปั่น เครื่องดื่มผสมโซดา และช็อกโกแลตร้อน เครื่องดื่มที่หลากหลายของเราเป็นข้อได้เปรียบคู่แข่งหลักเพราะเราเสนอขายสินค้าที่คู่แข่งหลักของเราไม่ได้เสนอขายอยู่ตอนนี้”

6
เขียนกลยุทธ์การตลาดและการขาย. ในส่วนนี้ให้อธิบายว่าคุณตั้งใจจะเจาะตลาด จัดการการเติบโต สื่อสารกับลูกค้า และจำหน่ายสินค้าหรือบริการของคุณอย่างไร[10]
• คุณต้องอธิบายให้ชัดเจนว่ากลยุทธ์การขายของคุณเป็นอย่างไร คุณจะใช้ตัวแทนจำหน่าย โฆษณาบนบิลบอร์ด แจกใบปลิว การตลาดทางโซเชียลมีเดีย หรือใช้ทั้งหมดที่ว่ามานี้

7
ขอเงินทุน. ถ้าคุณจะใช้แผนธุรกิจในการขอเงินทุน ให้ใส่การขอเงินทุนไปด้วย อธิบายว่าคุณต้องใช้เงินเท่าไหร่ในการเริ่มและดำเนินธุรกิจเล็กๆ ของคุณ เขียนสรุปว่าคุณจะใช้เงินทุนในช่วงก่อตั้งอย่างไรเป็นข้อๆ ใส่ระยะเวลาสำหรับการขอเงินทุนไว้ด้วย[11]
• รวบรวมงบการเงินเพื่อสนับสนุนการขอเงินทุนของคุณ เพื่อให้ขั้นตอนเสร็จสมบูรณ์อย่างถูกต้อง ในบางกรณีคุณอาจจำเป็นต้องจ้างนักบัญชี นักกฎหมาย หรือผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ [12]
• งบการเงินได้แก่ข้อมูลทางการเงินในอดีต (ถ้าหากธุรกิจของคุณมีอยู่แล้ว) หรือที่ประเมินไว้ทั้งหมด ซึ่งได้แก่ งบคาดการณ์ งบดุล งบกระแสเงินสด งบกำไรขาดทุน และงบใช้จ่าย สำหรับ 1 ปีเต็มให้ใส่งบรายเดือนและรายไตรมาส พอหลังจากนั้นแต่ละปีให้เขียนเฉพาะงบรายปี เอกสารเหล่านี้จะอยู่ในภาคผนวกของแผนธุรกิจ
• ใส่งบกระแสเงินสดที่ประเมินไว้อย่างน้อย 6 ปีหรือจนกว่าอัตราการเติบโตจะมีเสถียรภาพ และหากเป็นไปได้ให้ใส่ผลการคำนวณการประเมินมูลค่าหุ้นจากส่วนลดกระแสเงินสดด้วย

8
เขียนบทสรุปสำหรับผู้บริหาร. บทสรุปสำหรับผู้บริหารของคุณจะเป็นเหมือนบทนำของแผนธุรกิจ ซึ่งจะมีพันธกิจและให้ภาพรวมสินค้าหรือบริการ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ให้แก่ผู้อ่าน อย่าลืมใส่ส่วนนี้ไว้ที่ตอนต้นของเอกสาร [13]
• ธุรกิจที่มีอยู่แล้วควรมีข้อมูลในอดีตเกี่ยวกับบริษัทด้วย ธุรกิจนี้เป็นความคิดริเริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่ เกณฑ์แสดงการเติบโตที่เห็นได้อย่างชัดเจนคืออะไร
• บริษัทสตาร์ตอัพจะเน้นไปที่การวิเคราะห์อุตสาหกรรมและเป้าการระดมทุน กล่าวถึงโครงสร้างบริษัท ความต้องการด้านเงินทุน และความคิดที่ว่าคุณจะให้หุ้นแก่นักลงทุนหรือไม่
• ธุรกิจและสตาร์ตอัพที่มีอยู่แล้วควรเน้นความสำเร็จหลักๆ สัญญา ลูกค้าปัจจุบันหรือลูกค้าในอนาคต และสรุปแผนการในอนาคต
ส่วน3
เขียนแผนธุรกิจให้เสร็จสมบูรณ์

1
ใส่ภาคผนวก. ภาคผนวกเป็นส่วนสุดท้ายและมีไว้เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติม นักลงทุนในอนาคตอาจจะอยากดูข้อมูลเหล่านี้ก่อนตัดสินใจ เอกสารที่คุณใส่เข้าไปในภาคผนวกควรจะสนับสนุนคำกล่าวอ้างที่อยู่ในส่วนอื่นๆ ของแผนธุรกิจ[14]
• ภาคผนวกควรมีงบการเงิน รายงานเครดิต ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหรือใบอนุญาต เอกสารทางกฎหมาย และสัญญา (เพื่อแสดงให้นักลงทุนเห็นว่าการคาดการณ์รายได้นั้นมั่นคงจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง และประวัติส่วนตัว/เรซูเม่ของบุคคลากรหลัก)
• อธิบายปัจจัยเสี่ยงอย่างละเอียด คุณควรมีส่วนที่สรุปปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลต่อธุรกิจและแผนบริหารความเสี่ยงอย่างชัดเจน ซึ่งส่วนนี้ยังชี้ให้ผู้อ่านเห็นด้วยว่า คุณเตรียมพร้อมสำหรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดดีแค่ไหน

2
ปรับปรุงและแก้ไข. อ่านทวนแผนธุรกิจเพื่อหาข้อผิดพลาดเกี่ยวกับตัวสะกดและหลักภาษา อ่านทวนก่อนหลายๆ ครั้งก่อนจะตัดสินใจเลือกเวอร์ชันสุดท้าย
• ปรับปรุงหรือเขียนเนื้อหาใหม่ทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าแผนธุรกิจนี้ใช้งานได้จากมุมมองของผู้อ่าน ซึ่งสำคัญเป็นอย่างมากหากคุณกำลังเขียน “แผนธุรกิจเพื่อการนำเสนอ”
• อ่านแผนธุรกิจออกเสียง วิธีนี้ช่วยให้คุณสามารถหาได้ว่าประโยคไหนที่ไม่เข้ากัน และยังทำให้เห็นจุดผิดทางหลักภาษาชัดเจนขึ้นอีกด้วย
• ทำสำเนาและให้เพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานที่คุณไว้ใจอ่านเพื่อหาข้อผิดพลาดและให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนธุรกิจของคุณ คุณอาจจะเข้าอินเทอร์เน็ตและพิมพ์สัญญาปกปิดความลับ (NDA) ให้เพื่อนเซ็นเพื่อป้องกันไอเดียธุรกิจของคุณรั่วไหล

  1. ทำหน้าปก. หน้าปกเป็นสิ่งที่ระบุประเภทเอกสารและสร้างความดึงดูดใจทั้งในแง่สุนทรียภาพและความเป็นมืออาชีพ นอกจากนี้หน้าปกยังทำให้เอกสารของคุณโดดเด่นด้วย
    • หน้าปกของคุณควรใส่คำว่า “แผนธุรกิจ” ตรงกลางด้วยตัวหนังสือตัวหนาใหญ่ๆ พร้อมด้วยชื่อบริษัท โลโก้บริษัท และข้อมูลติดต่อ ความเรียบง่ายคือหัวใจสำ

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Tag : #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect #DataCollection #PrimaryResearch #FieldSurvey #เก็บแบบสอบถาม #รับจ้างเก็บแบบสอบถาม #วิจัยตลาด #รับทำแบบสัมภาษณ์ (In-deep Interview) #ทำFocus Group ระดับป.โทและดุษฎีนิพนธ์ #รับเก็บแบบสอบถาม (Questionaire) #หน่วยงานรัฐ #เอกชน #นักศึกษา #รับสำรวจตลาด #วิจัยตลาด #สอบถามข้อมูลร้านค้าหรือการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค #รับจัดEvent #แผนการตลาด #แผนธุรกิจ #กรุงเทพ #ต่างจังหวัด #รับคีย์ข้อมูล ทั้งในหน่วยงานรัฐและเอกชน #ห้างร้านต่างๆ #เก็บข้อมูลทางสถิติ ทางบัญชี #จัดทำระบบข้อมูลอย่างสมบูรณ์ #รับวิเคราะห์ #รับประมวลผล #ทางสถิติ ที่เป็นทั้ง #สถิติพื้นฐาน #หาค่าเฉลี่ย (mean) #หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) #หาค่าเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุด (Min-Max Variable) #รับทดสอบสมมติฐานทางสถิติ เช่น T-Test, Anova Correlation Regresstion หรืออื่นๆ #รับทดสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ เช่น #หาค่าความเที่ยงตรง (Validity) #ความเชื่อมั่น (Reliability) #ความยากง่าย (Difficulty) #อำนาจจำแนก (Discrimination) #ความเป็นปรนัย (Objectivity) #รับทำหรือใช้โปรแกรมทางสถิติอันได้แก่ โปรแกรม #รับทำ SPSS SAS Eview MINI-tab M-stat Endnote SAS Statt View Graph Prism ,โปรแกรม R, LISREL, Mathcad, MedCalc, MINITAB, MS-EXCEL, STATA, S-PLUS และอื่นๆ #รับทำ presentation  #รับทำ Powerpoint #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect