ข่าวสาร

วิธีต่างๆ ในการจัดการโมเดิร์นเทรดและการค้าทั่วไป

วิธีต่างๆ ในการจัดการโมเดิร์นเทรดและการค้าทั่วไป

คำจำกัดความของการค้าทั่วไปกับการค้าสมัยใหม่

การค้าทั่วไปหรือการค้าแบบดั้งเดิมคือร้านค้าที่บุคคลเป็นเจ้าของและมักจะตอบสนองคำขอของลูกค้าในท้องถิ่น ลูกค้าในอินโดนีเซียมักจะไปค้าขายทั่วไปเพื่อซื้ออาหารในนาทีสุดท้ายและของใช้ในครัวเรือนอื่นๆ

โมเดิร์นเทรดมักจะเป็นร้านค้าแบบลูกโซ่ เช่น ไฮเปอร์มาร์เก็ต ซูเปอร์มาร์เก็ต และมินิมาร์เก็ตที่มีการดำเนินงาน (สินค้าคงคลัง โลจิสติกส์ การขายสินค้า) มีการจัดการมากกว่าการค้าทั่วไป เนื่องจากพื้นที่ร้านค้ากว้างและมีแนวโน้มว่าจะอยู่ไกลจากย่านที่พักอาศัย โมเดิร์นเทรดจึงมีแนวโน้มที่จะแวะซื้อของในแต่ละเดือนตามแผนมากขึ้น

คำจำกัดความของการค้าทั่วไปกับการค้าสมัยใหม่

การค้าทั่วไปหรือการค้าแบบดั้งเดิมคือร้านค้าที่บุคคลเป็นเจ้าของและมักจะตอบสนองคำขอของลูกค้าในท้องถิ่น ลูกค้าในอินโดนีเซียมักจะไปค้าขายทั่วไปเพื่อซื้ออาหารในนาทีสุดท้ายและของใช้ในครัวเรือนอื่นๆ

โมเดิร์นเทรดมักจะเป็นร้านค้าแบบลูกโซ่ เช่น ไฮเปอร์มาร์เก็ต ซูเปอร์มาร์เก็ต และมินิมาร์เก็ตที่มีการดำเนินงาน (สินค้าคงคลัง โลจิสติกส์ การขายสินค้า) มีการจัดการมากกว่าการค้าทั่วไป เนื่องจากพื้นที่ร้านค้ากว้างและมีแนวโน้มว่าจะอยู่ไกลจากย่านที่พักอาศัย โมเดิร์นเทรดจึงมีแนวโน้มที่จะแวะซื้อของในแต่ละเดือนตามแผนมากขึ้น

เหตุใดจึงจัดการทั้งสองช่องต่างกัน

·         โมเดิร์นเทรด

เครือข่ายร้านค้าลูกโซ่ที่มีสถานที่ตั้งหลายแห่งดำเนินการโดยทีมผู้บริหารที่มีการจัดซื้อแบบรวมศูนย์ช่วยให้ผู้บริหารสามารถจัดการร้านค้าได้โดยตรงโดยไม่ต้องมีผู้จัดจำหน่าย

จากการวิจัยของ McKinsey-Nielsen ผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จในการจัดการการค้าสมัยใหม่คือผู้ที่ปรับแต่งผลิตภัณฑ์และโปรโมชั่นโดยเฉพาะตามข้อมูลเชิงลึกที่รวบรวมจากพันธมิตรที่แข็งแกร่ง ในการดำเนินการตามความคิดริเริ่มนี้ ประมาณ 55% ของบัญชีโมเดิร์นเทรดจะได้รับบริการโดยตรงจากเงินต้น

·         การค้าทั่วไป

ในขณะที่การค้าทั่วไปมักเป็นของผู้ประกอบการรายบุคคล ญาติ หรือแม้แต่ครอบครัว การจัดซื้อมักจะผ่านตัวกลาง เช่น ผู้จัดจำหน่ายและผู้ค้าปลีก ดังนั้น เพื่อรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ผู้บริหารสามารถรวบรวมข้อมูลประสิทธิภาพร้านค้าจากพนักงานขายและผู้ขายสินค้าที่เยี่ยมชมร้านค้า นอกจากร้านค้าแต่ละแห่งแล้ว ผู้บริหารยังต้องทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้จัดจำหน่ายเพื่อให้แน่ใจว่ามีเส้นทางสู่ตลาดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการกระจายผลิตภัณฑ์ไปยังลูกค้าขั้นสุดท้าย

เนื่องจากต้องจัดการร้านค้าทั่วไปหลายพันแห่ง จึงเป็นไปไม่ได้ที่อาจารย์ใหญ่จะวิเคราะห์แต่ละร้านแยกกัน แต่ไม่สามารถปฏิบัติต่อร้านค้าทั้งหมดได้เหมือนกัน การแบ่งส่วนร้านค้าเป็นกุญแจสำคัญสำหรับร้านค้าส่วนบุคคล ไม่ว่าจะขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพการขาย ความต้องการที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่เฉพาะ หรือตัวแปรอื่นๆ

———————

Credit Source: https://www.advotics.com/en/different-ways-to-manage-modern-trade-vs-general-trade/


Business plan

ติดต่อเราได้ที่

Website: https://surveymarketthailand.com/serviceth/
LINE Official: https://lin.ee/n7IgL9I
Facebook: https://www.facebook.com/Surveymarketth

——————————‘

#SurveyMarketThailand #MarketingPlan #รับทำแผนการตลาด #จัดทำแผนการตลาด #รับเขียนแผนการตลาด #WritingMarketingPlan #MarketingPlanService #DesignMarketingPlan #รับทำแผนธุรกิจ #เซอร์เวย์มาร์เก็ตประเทศไทย #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect #DataCollection #PrimaryResearch #FieldSurvey #เก็บแบบสอบถาม #รับจ้างเก็บแบบสอบถาม #วิจัยตลาด #SurveyMarketThailand #MarketingPlan #BusinessPlan #แผนธุรกิจ #แผนการตลาด #รับเขียนแผนธุรกิจ #รับวางแผนการตลาด #รับเขียนแผนการตลาด

Share this post

Tag : #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect #DataCollection #PrimaryResearch #FieldSurvey #เก็บแบบสอบถาม #รับจ้างเก็บแบบสอบถาม #วิจัยตลาด #รับทำแบบสัมภาษณ์ (In-deep Interview) #ทำFocus Group ระดับป.โทและดุษฎีนิพนธ์ #รับเก็บแบบสอบถาม (Questionaire) #หน่วยงานรัฐ #เอกชน #นักศึกษา #รับสำรวจตลาด #วิจัยตลาด #สอบถามข้อมูลร้านค้าหรือการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค #รับจัดEvent #แผนการตลาด #แผนธุรกิจ #กรุงเทพ #ต่างจังหวัด #รับคีย์ข้อมูล ทั้งในหน่วยงานรัฐและเอกชน #ห้างร้านต่างๆ #เก็บข้อมูลทางสถิติ ทางบัญชี #จัดทำระบบข้อมูลอย่างสมบูรณ์ #รับวิเคราะห์ #รับประมวลผล #ทางสถิติ ที่เป็นทั้ง #สถิติพื้นฐาน #หาค่าเฉลี่ย (mean) #หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) #หาค่าเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุด (Min-Max Variable) #รับทดสอบสมมติฐานทางสถิติ เช่น T-Test, Anova Correlation Regresstion หรืออื่นๆ #รับทดสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ เช่น #หาค่าความเที่ยงตรง (Validity) #ความเชื่อมั่น (Reliability) #ความยากง่าย (Difficulty) #อำนาจจำแนก (Discrimination) #ความเป็นปรนัย (Objectivity) #รับทำหรือใช้โปรแกรมทางสถิติอันได้แก่ โปรแกรม #รับทำ SPSS SAS Eview MINI-tab M-stat Endnote SAS Statt View Graph Prism ,โปรแกรม R, LISREL, Mathcad, MedCalc, MINITAB, MS-EXCEL, STATA, S-PLUS และอื่นๆ #รับทำ presentation  #รับทำ Powerpoint #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect