ข่าวสาร

3593987

3 วีธีการสำรวจการตลาดออนไลน์

ธุรกิจออนไลน์ เรียกได้ว่าเป็นอีก 1 ธุรกิจที่กำลังเป็นที่นิยม โดยคนส่วนใหญ่ที่เริ่มต้นธุรกิจบนโลกออนไลน์นั้นมักจะไม่ค่อยศึกษามาก่อนว่าผู้บริโภคต้องการสินค้าอะไร ซึ่งวิธีการสำรวจความต้องการของผู้บริโภคนั้นสามารถแตกออกมาเป็น 3 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การสำรวจผู้บริโภคก่อนว่ามีลักษณะการใช้ชีวิตอย่างไร มีไลฟ์สไตล์อย่างไรบ้าง อาทิเช่น คนส่วนใหญ่ชอบติดตามแฟนเพจไหนหรือสนใจอะไรในแฟนเพจ ชอบอ่านข่าวประเภทไหน ชอบรับประทานอาหารประเภทไหน รวมไปถึงชอบดูรูปภาพประเภทไหน เพื่อที่เราจะสามารถทำคอนเทนด์ที่โดนใจกลุ่มเป้าหมายของเราได้
ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเพื่อสอบถามถึงความคิดเห็นเมื่อเราผลิตสินค้าออกมา กลุ่มเป้าหมายจะชอบไหม? ชอบเพราะอะไร? ไม่ชอบเพราะอะไร? ใช้เพราะอะไร? เป็นต้น
ขั้นตอนที่ 3 การติดตามคู่แข่งซึ่งเราจะสามารถรู้ได้ทันทีว่าคู่แข่งทำอย่างไรถึงขายสินค้าได้ ทำแบบไหนผู้บริโภคไม่ค่อยให้ความสนใจ เรียกได้ว่าเป็นการสำรวจตลาดง่ายๆบนโลกออนไลน์
ขั้นตอน 3 ขั้นตอนที่ได้กล่าวมานี้ถือได้ว่าเป็นวิธีศึกษาความต้องการของผู้บริโภคที่จะทำให้เรารู้ว่าผู้บริโภคในยุคนี้ต้องการอะไร ซึ่งเป็นวิธีพื้นฐานที่ผู้ประกอบการควรศึกษาก่อนทำธุรกิจ และเมื่อเราหาคำตอบได้แล้วว่าอะไรคือสิ่งที่จะสามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคต้องการ เชื่อได้ว่าธุรกิจของเพื่อนๆจะสามารถประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอน

Share this post

Tag : #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect #DataCollection #PrimaryResearch #FieldSurvey #เก็บแบบสอบถาม #รับจ้างเก็บแบบสอบถาม #วิจัยตลาด #รับทำแบบสัมภาษณ์ (In-deep Interview) #ทำFocus Group ระดับป.โทและดุษฎีนิพนธ์ #รับเก็บแบบสอบถาม (Questionaire) #หน่วยงานรัฐ #เอกชน #นักศึกษา #รับสำรวจตลาด #วิจัยตลาด #สอบถามข้อมูลร้านค้าหรือการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค #รับจัดEvent #แผนการตลาด #แผนธุรกิจ #กรุงเทพ #ต่างจังหวัด #รับคีย์ข้อมูล ทั้งในหน่วยงานรัฐและเอกชน #ห้างร้านต่างๆ #เก็บข้อมูลทางสถิติ ทางบัญชี #จัดทำระบบข้อมูลอย่างสมบูรณ์ #รับวิเคราะห์ #รับประมวลผล #ทางสถิติ ที่เป็นทั้ง #สถิติพื้นฐาน #หาค่าเฉลี่ย (mean) #หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) #หาค่าเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุด (Min-Max Variable) #รับทดสอบสมมติฐานทางสถิติ เช่น T-Test, Anova Correlation Regresstion หรืออื่นๆ #รับทดสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ เช่น #หาค่าความเที่ยงตรง (Validity) #ความเชื่อมั่น (Reliability) #ความยากง่าย (Difficulty) #อำนาจจำแนก (Discrimination) #ความเป็นปรนัย (Objectivity) #รับทำหรือใช้โปรแกรมทางสถิติอันได้แก่ โปรแกรม #รับทำ SPSS SAS Eview MINI-tab M-stat Endnote SAS Statt View Graph Prism ,โปรแกรม R, LISREL, Mathcad, MedCalc, MINITAB, MS-EXCEL, STATA, S-PLUS และอื่นๆ #รับทำ presentation  #รับทำ Powerpoint #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect