ข่าวสาร

การออกแบบยังไม่มีชื่อ-30

4 เทคนิค สำรวจความพึงพอใจ อย่างมีประสิทธิภาพ

จุดแข็งของทุกธุรกิจคือลูกค้า ในขณะที่ทุกธุรกิจมุ่งหวังที่จะให้บริการลูกค้าที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่พวกเขาประเมินบ่อยแค่ไหนว่าลูกค้าพอใจกับสินค้าหรือไม่ การตรวจสอบนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะรู้ว่าสินค้าและบริการของเราดีแค่ไหน และมีสิ่งใดที่เราสามารถทำได้เพื่อปรับปรุงธุรกิจ

เมื่อพูดถึงคำว่า “ความพึงพอใจของลูกค้า” มันเป็นสิ่งที่ยากที่สุดในการวัด และมักจะต้องมีการวางแผนเชิงลึกและการวางกลยุทธ์ ดังนั้นจะทำอย่างไรให้สามารถวัดความพึงพอใจของลูกค้าได้

1. ดูจากช่องทาง Social Media ของบริษัท

ในช่วงก่อนหน้านี้ที่การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมีจำกัด และผู้คนมีวิธีการติดต่อกันค่อนข้างลำบาก พวกเขาจึงไม่ได้ร้องเรียน วันนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปแล้ว ผู้คนหันไปใช้ Social Media แม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหน การร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการก็สามารถเข้าทำได้ ด้วยการแตะเพียงครั้งเดียวบนปุ่ม ”’แชร์” ดังนั้น เราจึงควรคอยดูทุกช่องทาง Social Media ของบริษัททุกแฟลตฟอร์ม

2. สอบถามพนักงานของบริษัท

พนักงานถือเป็นเป็นแหล่งข้อมูลที่ดีที่สุดในขณะที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัท เพราะพวกเขาจัดการกับลูกค้าทุกวัน จึงรู้ถึงปัญหาของลูกค้าเก่า และสิ่งที่กระตุ้นลูกค้าใหม่ให้ซื้อสินค้า เริ่มต้นด้วยการถามถึงรายการร้องเรียน และข้อเสนอแนะทั้งหมดที่ลูกค้าบอกกับพนักงานในทุกวัน สิ่งนี้จะช่วยในการปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินการและพัฒนาธุรกิจ

3. สำรวจความคิดเห็นของลูกค้า

การสำรวจลูกค้าเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการทำความเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้า 2 ตัวชี้วัดที่ได้รับความนิยมสูงสุดที่ใช้ในการสำรวจลูกค้าคือ:

คะแนนวัดความพึงพอใจของลูกค้า CSAT

หากเรารู้สิ่งที่ลูกค้าคาดหวังคืออะไร มันจะง่ายขึ้นในการแก้ไขข้อบกพร่อง และแก้ไขปัญหา คะแนนนี้วัดความสุขและความพึงพอใจระยะสั้นของลูกค้า โดยการให้ลูกค้าให้คะแนนประสบการณ์ของพวกเขาจากระดับ 1-10 เมื่อลูกค้าให้คะแนนแล้วเราก็นำไปรวบรวมเพื่อวิเคราะห์ต่อไป

คะแนนวัดความพึงพอใจของลูกค้า NPS

ตอนนี้หากลูกค้าให้อันดับเรา “9” จาก 10 หมายความว่าลูกค้าชื่นชอบ สนับสนุน และมีแนวโน้มที่จะแนะเราให้คนอื่นรู้จัก หากการให้คะแนนอยู่ระหว่าง 6 ถึง 8 แปลว่าลูกค้าก็ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าเราดีมากพอ และหากคะแนนต่ำกว่านี้แปลว่าเราต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาทันที

ตอนนี้เราจะสร้างแบบสำรวจลูกค้าที่ดีได้อย่างไร การสำรวจระยะยาวบางครั้งก็น่าเบื่อ ทำให้ลูกค้าหมดความสนใจได้ง่าย ต่อไปนี้เป็นวิธีการใหม่ ๆ เพื่อให้ลูกค้าตอบแบบสำรวจจนครบ :

ใช้แบบทดสอบที่น่าสนใจ อย่างแบบสำรวจที่คล้ายกับแบบทดสอบ เช่น “ค้นหาว่าคุณเป็นนักการตลาดประเภทใด” หรือ “ร้านค้าปลีกที่คุณชื่นชอบคืออะไร”

มีของรางวัลแจก หลายครั้งที่ปัญหาคือลูกค้าไม่กดปุ่มทำแบบสอบถาม การมีรางวัลให้เมื่อสิ้นสุดการทำแบบสำรวจ สามารถจูงใจให้ลูกค้ากรอกแบบฟอร์มและกดส่ง

ใช้อารมณ์ขันในการสำรวจแบบสอบถาม การใช้อารมณ์ขันในการเอาชนะใจลูกค้าของคุณนั้นเป็นความคลาสสิค เพราะมันใช้งานได้ทุกครั้ง รวม GIFs เรื่องตลก หรือการอัปเดตข่าวตลก ๆ  เพื่อให้แบบสำรวจน่าสนใจมากขึ้น

4. วิเคราะห์จากคู่แข่ง

เราไม่สามารถนิ่งนอนใจได้ได้เพียงเพราะเราได้รับความคิดเห็นที่ยอดเยี่ยมจากลูกค้า ภารกิจต่อไปคือการติดตามสิ่งที่คู่แข่งทำเพื่อให้ลูกค้ามีความสุข และทำไมลูกค้าบางคนถึงชอบแบรนด์ของพวกเขามากกว่า ลองดูว่าคู่แข่งของเรานำเสนออะไร และมีอะไรที่เรสาามารถทำให้แตกต่างกันได้ เพื่อปรับปรุงสินค้าและบริการของเรา

Credit : https://businesslinx.globallinker.com/bizforum/article/4-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E/29566

Share this post

Tag : #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect #DataCollection #PrimaryResearch #FieldSurvey #เก็บแบบสอบถาม #รับจ้างเก็บแบบสอบถาม #วิจัยตลาด #รับทำแบบสัมภาษณ์ (In-deep Interview) #ทำFocus Group ระดับป.โทและดุษฎีนิพนธ์ #รับเก็บแบบสอบถาม (Questionaire) #หน่วยงานรัฐ #เอกชน #นักศึกษา #รับสำรวจตลาด #วิจัยตลาด #สอบถามข้อมูลร้านค้าหรือการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค #รับจัดEvent #แผนการตลาด #แผนธุรกิจ #กรุงเทพ #ต่างจังหวัด #รับคีย์ข้อมูล ทั้งในหน่วยงานรัฐและเอกชน #ห้างร้านต่างๆ #เก็บข้อมูลทางสถิติ ทางบัญชี #จัดทำระบบข้อมูลอย่างสมบูรณ์ #รับวิเคราะห์ #รับประมวลผล #ทางสถิติ ที่เป็นทั้ง #สถิติพื้นฐาน #หาค่าเฉลี่ย (mean) #หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) #หาค่าเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุด (Min-Max Variable) #รับทดสอบสมมติฐานทางสถิติ เช่น T-Test, Anova Correlation Regresstion หรืออื่นๆ #รับทดสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ เช่น #หาค่าความเที่ยงตรง (Validity) #ความเชื่อมั่น (Reliability) #ความยากง่าย (Difficulty) #อำนาจจำแนก (Discrimination) #ความเป็นปรนัย (Objectivity) #รับทำหรือใช้โปรแกรมทางสถิติอันได้แก่ โปรแกรม #รับทำ SPSS SAS Eview MINI-tab M-stat Endnote SAS Statt View Graph Prism ,โปรแกรม R, LISREL, Mathcad, MedCalc, MINITAB, MS-EXCEL, STATA, S-PLUS และอื่นๆ #รับทำ presentation  #รับทำ Powerpoint #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect