ข่าวสาร

desk-593327_1280

5 ขั้นตอนง่ายๆ เลือกบริษัทรับทำวิจัยให้ได้ราคาที่เหมาะสม

5 ขั้นตอนง่ายๆ เลือกบริษัทรับทำวิจัยให้ได้ราคาที่เหมาะสม
การเลือกบริษัทรับทำวิจัยที่ดี ขึ้นอยู่กับการเลือกและการตัดสินใจของคุณ หากคุณศึกษาการบริการของแต่ละบริษัทอย่างรอบคอบ คุณจะได้รับการบริการที่ดีที่สุด และได้รับงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ คุ้มค่ากับราคาที่คุณต้องจ่าย ฉะนั้นเรามี 5 ขั้นตอนง่ายๆ เลือกบริษัทรับทำวิจัยให้ได้ราคาที่เหมาะสม ดังนี้

1.วางแผนก่อนการเลือกจ้างทำวิจัย การวางแผนก่อนการเริ่มจ้างบริษัทรับทำวิจัยเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก เพื่อให้คุณได้รับการบริการที่ตรงตามความต้องการของคุณ ทั้งในด้านของราคาและผลงานที่คุณจะได้รับ โดยคุณจะได้รับผลประโยชน์มากยิ่งขึ้น

2.ศึกษาข้อมูลของบริษัทรับทำวิจัย ควรทำการศึกษาข้อมูลของบริษัทรับทำวิจัยก่อนว่าเปิดให้บริการมานานแค่ไหน มีที่ตั้งที่ชัดเจนหรือไม่ มีผลงานที่เคยรับทำ หรือตัวอย่างงานในการรันตี และรายละเอียดในการติดต่องาน รายเอียดราคาบริการที่ขัดเจน เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจในการเลือกบริการรับทำงานวิจัยอีกทางหนึ่ง เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

3.เปรียบเทียบการบริการ หลังจากทำการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของแต่ละบริษัทเรียบร้อยแล้ว นำข้อมูลเหล่านั้นมาทำการเปรียบเทียบในด้านการบริการ เงื่อนไขในการรับงาน หรือราคาค่าบริการของแต่ละบริษัทเพื่อทำการตสัดสินใจ และตรงตามความต้องการของคุณมากที่สุด

4.ความน่าเชื่อถือของบริษัท ความน่าเชื่อถือของบริษัทที่คุณเลือกเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการเลือกบริษัทรับทำงานวิจัย คุณต้องเลือกบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อลดความเสี่ยงในการที่คุณจะไม่ได้รับงานวิจัยที่มีคุณภาพ และไม่คุ้มค่ากับราคาที่คุณจะต้องจ่าย

5.ความคุ้มค่าที่คุณจะได้รับจากการเลือกใช้บริการงานวิจัย คุณต้องประเมินก่อนว่าในการบริการงานวิจัยของบริษัทที่คุณได้รับนั้นมีความคุ้มค่าต่อราคาที่คุณต้องจ่ายหรือไม่ เพื่อให้คุณไม่เสียเงินไปอย่างไร้ประโยชน์ในการว่าจ้างทำงานวิจัย ก่อนการตัดสินใจเลือกการบริการของบริษัทใด คุณควรจะพิจารณาทุกอย่างอย่างรอบคอบ เพื่อให้คุณได้รับผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในการจ้างทำงานวิจัย

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากการจ้างบริษัทรับทำวิจัยของเรา

  1. ส่งงานตรงเวลา คุณจะได้รับงานวิจัยที่มีคุณภาพ และส่งตรงตามที่เวลาที่คุณได้ตกลงไว้กับทางบริษัทในเบื้องต้น คุณจะหมดกังวลเรื่องการไม่มีงานวิจัยส่งให้ตรงเวลาไปได้เลย
  2. ทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ทางบริษัทฯ เราบริการรับทำงานวิจัย เรามีทีมงานที่มีประสบการณ์ในการทำงานวิจัยต่างๆ มามากมาย คุณจะมั่นใจได้ว่างานวิจัยที่คุณจะได้รับจะมีประสิทธิภาพอย่างแน่นอน
  3. ราคาที่คุ้มค่า รับรองได้ว่าราคาบริการนั้นมีความเหมาะสมกับงานที่คุณจะได้รับ ซึ่งทางบริษัทฯ เราทำการประเมินราคาตามเนื้อหางาน และระยะเวลาเป็นตัวกำหนด หากกำหนดระยะเวลาที่เร่งด่วนราคาในการบริการก็จะสูงกว่าเกณ

จากเหตุผลที่คนส่วนใหญ่เลือกใช้บริการงานวิจัยนั้นเป็นปัญหาเดียวกับสิ่งที่คุณกำลังเผชิญอยู่หรือไม่ ขั้นตอนในการเลือกบริษัทรับทำวิจัยนั้นควรพิจารณาจากอะไร และประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากการบริการวิจัยนั้นคุ้มค่ากับเวลาและค่าใช้จ่ายที่คุณจะต้องเสียหรือไม่

ฉะนั้น สิ่งที่เราได้แนะนำไปแล้วข้างต้น ก็พอจะทำให้คุณนำไปเป็นแนวทางเพื่อใช้ในการไขข้อข้องใจ และช่วยในการตัดสินใจในการเลือกใช้บริษัทรับทำวิจัย

This entry was posted in รับทำวิทยานิพนธ์ and tagged การทำงานวิจัย, จ้างทำงานวิจัย, ทำวิจัย, บริการรับทำงานวิจัย, บริษัทรับจ้างทำงานวิจัย, บริษัทรับทำวิจัย, รับทำงานวิจัย, รับทำวิจัย. Bookmark the permalink.

Share this post

Tag : #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect #DataCollection #PrimaryResearch #FieldSurvey #เก็บแบบสอบถาม #รับจ้างเก็บแบบสอบถาม #วิจัยตลาด #รับทำแบบสัมภาษณ์ (In-deep Interview) #ทำFocus Group ระดับป.โทและดุษฎีนิพนธ์ #รับเก็บแบบสอบถาม (Questionaire) #หน่วยงานรัฐ #เอกชน #นักศึกษา #รับสำรวจตลาด #วิจัยตลาด #สอบถามข้อมูลร้านค้าหรือการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค #รับจัดEvent #แผนการตลาด #แผนธุรกิจ #กรุงเทพ #ต่างจังหวัด #รับคีย์ข้อมูล ทั้งในหน่วยงานรัฐและเอกชน #ห้างร้านต่างๆ #เก็บข้อมูลทางสถิติ ทางบัญชี #จัดทำระบบข้อมูลอย่างสมบูรณ์ #รับวิเคราะห์ #รับประมวลผล #ทางสถิติ ที่เป็นทั้ง #สถิติพื้นฐาน #หาค่าเฉลี่ย (mean) #หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) #หาค่าเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุด (Min-Max Variable) #รับทดสอบสมมติฐานทางสถิติ เช่น T-Test, Anova Correlation Regresstion หรืออื่นๆ #รับทดสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ เช่น #หาค่าความเที่ยงตรง (Validity) #ความเชื่อมั่น (Reliability) #ความยากง่าย (Difficulty) #อำนาจจำแนก (Discrimination) #ความเป็นปรนัย (Objectivity) #รับทำหรือใช้โปรแกรมทางสถิติอันได้แก่ โปรแกรม #รับทำ SPSS SAS Eview MINI-tab M-stat Endnote SAS Statt View Graph Prism ,โปรแกรม R, LISREL, Mathcad, MedCalc, MINITAB, MS-EXCEL, STATA, S-PLUS และอื่นๆ #รับทำ presentation  #รับทำ Powerpoint #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect