ข่าวสาร

desk-593327_1280

5 ขั้นตอนง่ายๆ เลือกบริษัทรับทำวิจัยให้ได้ราคาที่เหมาะสม

5 ขั้นตอนง่ายๆ เลือกบริษัทรับทำวิจัยให้ได้ราคาที่เหมาะสม
การเลือกบริษัทรับทำวิจัยที่ดี ขึ้นอยู่กับการเลือกและการตัดสินใจของคุณ หากคุณศึกษาการบริการของแต่ละบริษัทอย่างรอบคอบ คุณจะได้รับการบริการที่ดีที่สุด และได้รับงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ คุ้มค่ากับราคาที่คุณต้องจ่าย ฉะนั้นเรามี 5 ขั้นตอนง่ายๆ เลือกบริษัทรับทำวิจัยให้ได้ราคาที่เหมาะสม ดังนี้

1.วางแผนก่อนการเลือกจ้างทำวิจัย การวางแผนก่อนการเริ่มจ้างบริษัทรับทำวิจัยเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก เพื่อให้คุณได้รับการบริการที่ตรงตามความต้องการของคุณ ทั้งในด้านของราคาและผลงานที่คุณจะได้รับ โดยคุณจะได้รับผลประโยชน์มากยิ่งขึ้น

2.ศึกษาข้อมูลของบริษัทรับทำวิจัย ควรทำการศึกษาข้อมูลของบริษัทรับทำวิจัยก่อนว่าเปิดให้บริการมานานแค่ไหน มีที่ตั้งที่ชัดเจนหรือไม่ มีผลงานที่เคยรับทำ หรือตัวอย่างงานในการรันตี และรายละเอียดในการติดต่องาน รายเอียดราคาบริการที่ขัดเจน เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจในการเลือกบริการรับทำงานวิจัยอีกทางหนึ่ง เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

3.เปรียบเทียบการบริการ หลังจากทำการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของแต่ละบริษัทเรียบร้อยแล้ว นำข้อมูลเหล่านั้นมาทำการเปรียบเทียบในด้านการบริการ เงื่อนไขในการรับงาน หรือราคาค่าบริการของแต่ละบริษัทเพื่อทำการตสัดสินใจ และตรงตามความต้องการของคุณมากที่สุด

4.ความน่าเชื่อถือของบริษัท ความน่าเชื่อถือของบริษัทที่คุณเลือกเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการเลือกบริษัทรับทำงานวิจัย คุณต้องเลือกบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อลดความเสี่ยงในการที่คุณจะไม่ได้รับงานวิจัยที่มีคุณภาพ และไม่คุ้มค่ากับราคาที่คุณจะต้องจ่าย

5.ความคุ้มค่าที่คุณจะได้รับจากการเลือกใช้บริการงานวิจัย คุณต้องประเมินก่อนว่าในการบริการงานวิจัยของบริษัทที่คุณได้รับนั้นมีความคุ้มค่าต่อราคาที่คุณต้องจ่ายหรือไม่ เพื่อให้คุณไม่เสียเงินไปอย่างไร้ประโยชน์ในการว่าจ้างทำงานวิจัย ก่อนการตัดสินใจเลือกการบริการของบริษัทใด คุณควรจะพิจารณาทุกอย่างอย่างรอบคอบ เพื่อให้คุณได้รับผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในการจ้างทำงานวิจัย

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากการจ้างบริษัทรับทำวิจัยของเรา

  1. ส่งงานตรงเวลา คุณจะได้รับงานวิจัยที่มีคุณภาพ และส่งตรงตามที่เวลาที่คุณได้ตกลงไว้กับทางบริษัทในเบื้องต้น คุณจะหมดกังวลเรื่องการไม่มีงานวิจัยส่งให้ตรงเวลาไปได้เลย
  2. ทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ทางบริษัทฯ เราบริการรับทำงานวิจัย เรามีทีมงานที่มีประสบการณ์ในการทำงานวิจัยต่างๆ มามากมาย คุณจะมั่นใจได้ว่างานวิจัยที่คุณจะได้รับจะมีประสิทธิภาพอย่างแน่นอน
  3. ราคาที่คุ้มค่า รับรองได้ว่าราคาบริการนั้นมีความเหมาะสมกับงานที่คุณจะได้รับ ซึ่งทางบริษัทฯ เราทำการประเมินราคาตามเนื้อหางาน และระยะเวลาเป็นตัวกำหนด หากกำหนดระยะเวลาที่เร่งด่วนราคาในการบริการก็จะสูงกว่าเกณ

จากเหตุผลที่คนส่วนใหญ่เลือกใช้บริการงานวิจัยนั้นเป็นปัญหาเดียวกับสิ่งที่คุณกำลังเผชิญอยู่หรือไม่ ขั้นตอนในการเลือกบริษัทรับทำวิจัยนั้นควรพิจารณาจากอะไร และประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากการบริการวิจัยนั้นคุ้มค่ากับเวลาและค่าใช้จ่ายที่คุณจะต้องเสียหรือไม่

ฉะนั้น สิ่งที่เราได้แนะนำไปแล้วข้างต้น ก็พอจะทำให้คุณนำไปเป็นแนวทางเพื่อใช้ในการไขข้อข้องใจ และช่วยในการตัดสินใจในการเลือกใช้บริษัทรับทำวิจัย

This entry was posted in รับทำวิทยานิพนธ์ and tagged การทำงานวิจัย, จ้างทำงานวิจัย, ทำวิจัย, บริการรับทำงานวิจัย, บริษัทรับจ้างทำงานวิจัย, บริษัทรับทำวิจัย, รับทำงานวิจัย, รับทำวิจัย. Bookmark the permalink.

Share this post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Tag : #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect #DataCollection #PrimaryResearch #FieldSurvey #เก็บแบบสอบถาม #รับจ้างเก็บแบบสอบถาม #วิจัยตลาด #รับทำแบบสัมภาษณ์ (In-deep Interview) #ทำFocus Group ระดับป.โทและดุษฎีนิพนธ์ #รับเก็บแบบสอบถาม (Questionaire) #หน่วยงานรัฐ #เอกชน #นักศึกษา #รับสำรวจตลาด #วิจัยตลาด #สอบถามข้อมูลร้านค้าหรือการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค #รับจัดEvent #แผนการตลาด #แผนธุรกิจ #กรุงเทพ #ต่างจังหวัด #รับคีย์ข้อมูล ทั้งในหน่วยงานรัฐและเอกชน #ห้างร้านต่างๆ #เก็บข้อมูลทางสถิติ ทางบัญชี #จัดทำระบบข้อมูลอย่างสมบูรณ์ #รับวิเคราะห์ #รับประมวลผล #ทางสถิติ ที่เป็นทั้ง #สถิติพื้นฐาน #หาค่าเฉลี่ย (mean) #หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) #หาค่าเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุด (Min-Max Variable) #รับทดสอบสมมติฐานทางสถิติ เช่น T-Test, Anova Correlation Regresstion หรืออื่นๆ #รับทดสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ เช่น #หาค่าความเที่ยงตรง (Validity) #ความเชื่อมั่น (Reliability) #ความยากง่าย (Difficulty) #อำนาจจำแนก (Discrimination) #ความเป็นปรนัย (Objectivity) #รับทำหรือใช้โปรแกรมทางสถิติอันได้แก่ โปรแกรม #รับทำ SPSS SAS Eview MINI-tab M-stat Endnote SAS Statt View Graph Prism ,โปรแกรม R, LISREL, Mathcad, MedCalc, MINITAB, MS-EXCEL, STATA, S-PLUS และอื่นๆ #รับทำ presentation  #รับทำ Powerpoint #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect